FV 49 VÅGE-UGGDAL: Vegstrekkje på Dalland.
FV 49 VÅGE-UGGDAL: Vegstrekkje på Dalland.

Leiar: Asfaltpengane flyg forbi Tysnes

Publisert 12.05.2019 kl. 06.00.

Vegvesenet har talt. Det blir ikkje ei einaste asfaltkrone til Tysnes i 2019. Det er skuffande.

Det er fleire år sidan me kunne gle oss over lange strekkjer med nytt asfaltdekke på dei offentlege vegane på Tysnes. Gamalt asfaltdekke pregar delar av fylkesvegnettet vårt. Dei fire siste åra har det vore heller små strekkjer der Tysnes er blitt tilgodesett med ny asfalt. I fjor blei det lagt 65 meter på fylkesvegen mellom Vadla og Heggland, året før nokre hundre meter frå Søreidskrysset til Søreidsvågen; og for tre år sidan nokre hundre meter på Reksteren. Me må heilt tilbake til 2015 for å finna eit år der me kunne seia oss nøgde. Då vart det lagt fleire kilometer med ny asfalt, mellom anna gjennom Teigurane nord for Vattedal. Ei strekkje som hadde venta på asfalt i ti år.

Me treng ikkje ta så lange turen ut frå redaksjonslokala i «Tysnes» for å finna døme på asfaltdekke som sårt treng å bli utbetra. Opp gjennom Dallandsbrekka ligg døma på rekkje og rad. Og det er på den vegstrekkja på Tysnes at trafikken er desidert størst. Her finn me både holete asfalt og asfalt som smuldrar.

Dei som prioriterer midlar til vegane ute i distrikta, bør ta seg ein tur til Tysnes også. Det er mange døme på asfaltdekke som burde vore fornya.

Det vegstrekkjet som ligg nærast Tysnes som skal få ny asfalt i år, er på andre sida av Lukksund-brua. Ifølgje vegvesenet sitt dekkeleggingsprogram for 2019 skal det koma tre kilometer med nytt dekke på fylkesveg 49. Nyasfalteringa blir mellom Lukksund-brua og Stussvikhovdatunnelen, gjennom tunnelen og vidare nedover mot Stussvik. Det er og ei strekkje som sårt treng nytt dekke. Me gler oss over at dette partiet er prioritert.

Dei dårlege partia på Tysnes må truleg venta minst endå eitt år, dersom ikkje lokalpolitikarane våre klarar å påverka vegvesenet til ei omprioritering eller tilleggsløyving. Uansett så oppfordrar me innbyggjarane i Tysnes til å tipsa lokalavisa om vegstrekkjer som bør få nytt dekke, og få det dokumentert i avisa.

Ifølgje Statens vegvesen sin plan for asfaltering i 2019 skal det asfalterast kring 800 kilometer med riksvegar og 2.200 kilometer med fylkesvegar i Norge i år. Her er Tysnes heilt ute. Det er ikkje rettferdig.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...

Dugnad i Peralio

– Me skal ha dugnad no i helga, både for tufteparken og resten av friluftsområdet ned mot badeplassen som me held på å opparbeida, seier Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.«Tysnes» har tidlegare skrive om arbeidet med å få på plass ein tuftepark og ein badeplass i området. Om dugnaden på laurdag er ein suksess, kjem båtlaget nokre steg nærmare realisering av...