DEN TIDA PÅ ÅRET: Neste veke skal det gjennomførast tre skriftlege eksamenar ved Tysnes skule. (Arkivfoto)
DEN TIDA PÅ ÅRET: Neste veke skal det gjennomførast tre skriftlege eksamenar ved Tysnes skule. (Arkivfoto)

Eksamenstid for 10. klasse

Publisert 15.05.2019 kl. 11.10.

Like sikkert som at sommaren nærmar seg, er det at avgangselevane ved Tysnes skule no må gjennom sine aller fyrste eksamenar. Tysdag denne veka blei det klart at 10A skal ha skriftleg eksamen i norsk, medan 10B skal opp i engelsk.

– Slik eg oppfatta elevane var dei godt nøgde med faga dei kom opp i til eksamen. Det var spesielt stor jubel frå dei som kom opp i engelsk, kommenterer rektor Kari Pettersen til «Tysnes».

Klassen som skal opp i norsk må ha to eksamenar – ein i hovudmål og ein i sidemål. Dette skjer høvesvis tysdag og onsdag neste veke, i Tysneshallen. Engelsk-eksamenen vert gjennomført neste fredag.

Før elevane er heilt ferdige i 10. klasse, står munnleg eksamen for tur. 12. juni får elevane vita kva fag dei kjem opp i, og sjølve eksamensdatoen er 14. juni.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...