DEN TIDA PÅ ÅRET: Neste veke skal det gjennomførast tre skriftlege eksamenar ved Tysnes skule. (Arkivfoto)
DEN TIDA PÅ ÅRET: Neste veke skal det gjennomførast tre skriftlege eksamenar ved Tysnes skule. (Arkivfoto)

Eksamenstid for 10. klasse

Publisert 15.05.2019 kl. 11.10.

Like sikkert som at sommaren nærmar seg, er det at avgangselevane ved Tysnes skule no må gjennom sine aller fyrste eksamenar. Tysdag denne veka blei det klart at 10A skal ha skriftleg eksamen i norsk, medan 10B skal opp i engelsk.

– Slik eg oppfatta elevane var dei godt nøgde med faga dei kom opp i til eksamen. Det var spesielt stor jubel frå dei som kom opp i engelsk, kommenterer rektor Kari Pettersen til «Tysnes».

Klassen som skal opp i norsk må ha to eksamenar – ein i hovudmål og ein i sidemål. Dette skjer høvesvis tysdag og onsdag neste veke, i Tysneshallen. Engelsk-eksamenen vert gjennomført neste fredag.

Før elevane er heilt ferdige i 10. klasse, står munnleg eksamen for tur. 12. juni får elevane vita kva fag dei kjem opp i, og sjølve eksamensdatoen er 14. juni.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...