SIKRING: Dette biletet er frå eit tidlegare fjellsikringsarbeid i Kløvbrekka. (Arkivfoto: Ole Skaten)
SIKRING: Dette biletet er frå eit tidlegare fjellsikringsarbeid i Kløvbrekka. (Arkivfoto: Ole Skaten)

Fjellsikringsarbeid i Kløvbrekka

Tidlegare i dag torsdag blei det utført fjellsikringsarbeid ved Kløvbrekka mellom Uggdal og Onarheim.
Publisert 16.05.2019 kl. 14.13. Oppdatert kl. 15.26.

– Det er nokre steinar som har lege litt utrygt der oppe, og nokre trestammer me har vore litt i tvil om, seier Vidar Tveiterås i Statens vegvesen.

– Dette er noko entreprenøren vår har meldt inn som eit mogleg farepotensial, legg han til.

Derfor var fjellsikringsmannskap frå Mesta i Kløvbrekka, både for å fjerna steinar og for å boltra fast potensielt farlege element lenger oppe i fjellsida.

Vegen i Kløvbrekka har lenge vore eit heitt diskusjonstema i kommunen. Mange meiner vegen er blitt altfor smal.

– Er det òg planar om å utvida vegen der oppe på nokon måte?

– Ikkje i første omgang, nei. Me ser dei utfordringane som er med smale vegar, svarer Tveiterås.

– Det kan henda det blir tema, men det føreligg ikkje nokre konkrete planar, legg han til.


Siste saker Gå til framsida

Norled selt til utanlandske eigarar

I ei pressemelding måndag melde ferjeselskapet Norled at selskapet får nye eigarar. Det er Det Stavangerske Dampskibsselskap (DSD) som har eigd alle aksjane, og som no sel desse.Det er det kanadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management og det nordiske infrastrukturfondet Capman Infra som tek over eigarskapet i Norled, og som kjøper 50 prosent av aksjane kvar. Kjøpesummen er ikkje...

Kommunestyret sa ja til Mestringshusene

Kommunestyret fatta tysdag i førre veke endeleg vedtak kring den gamle sjukeheimen i Uggdal, som rusbehandlingsinstitusjonen Mestringshusene har vist interesse for å bruka som behandlingslokale.For to veker sidan vart formannskapet...

Lesarbrev: Ein veg til besvær

Gjennom lokalavisa «Tysnes» og folkevalde organ, er det retta stor interesse mot vegutviding for gang- og sykkelveg og køyrefelt med gul midtstripe i vegen, mellom Våge og Uggdal. Størst merksemd er retta mot Dallandsbrekka, som strekkjer seg frå vegkryss inn til Windsor og byggefelta i Vågsmarka. Dallandsbrekka er ein veg med bratt stigning på seks-sju prosent i veglengde på 850 meter, før...