AGENT: Anita Milje har ansvaret for heile Sunnhordland og Rogaland.
AGENT: Anita Milje har ansvaret for heile Sunnhordland og Rogaland.

Presenterte modulhus på Kongsvik

Älvsbyhus viste tysdag fram den største husmodellen sin. Fleire interesserte tok turen.
Publisert 16.05.2019 kl. 11.40. Oppdatert kl. 11.44.

– Alle husa til Älvsbyhus er modular, som blir bygde på fabrikk i Sverige. Dette huset består av ni modular på 20 kvadratmeter, sa Älvsbyhus-agent for Sunnhordland og Rogaland, Anita Milje.

Huset dei viste fram på Kongsvik tysdag, tilhøyrer John Roar Kongsvik og Cecilie H. Harsvik. Forhandlarane fekk løyve frå huseigaren til å visa fram husmodellen for potensielle interessentar.

Slik får moglege kundar eit meir heilskapeleg inntrykk av huset, enn om dei skulle sett på modellen i ein katalog.


Fleire interesserte

– Korleis har responsen på visninga vore?

– Til at dette er ein liten plass, synest eg det er veldig bra. Me har selt ein del hus i Tysnes, fortalde Milje.

Ho understreka at huset dei viste fram tysdag framleis er under oppføring. Blant anna stod tapetsering av veggane att.

Huset er eit Regina vinkelhus, den største husmodellen til Älvsbyhus.


Likte det dei såg

Blant dei frammøtte var Janina Sleija, og far hennar Dainis Kalvans.

– Dette er veldig interessant. Me tenker i framtida å kjøpa eller bygga eit hus. Då må me finna den beste løysinga, sa Kalvans.

Han la til at han likte huset.

– Eg òg jobbar i ein slags fabrikk for hus. Eg jobbar i Optimera, sa han.

– Der lagar me ikkje modular, men element, heldt Kalvans fram.


Siste saker Gå til framsida

Norled selt til utanlandske eigarar

I ei pressemelding måndag melde ferjeselskapet Norled at selskapet får nye eigarar. Det er Det Stavangerske Dampskibsselskap (DSD) som har eigd alle aksjane, og som no sel desse.Det er det kanadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management og det nordiske infrastrukturfondet Capman Infra som tek over eigarskapet i Norled, og som kjøper 50 prosent av aksjane kvar. Kjøpesummen er ikkje...

Kommunestyret sa ja til Mestringshusene

Kommunestyret fatta tysdag i førre veke endeleg vedtak kring den gamle sjukeheimen i Uggdal, som rusbehandlingsinstitusjonen Mestringshusene har vist interesse for å bruka som behandlingslokale.For to veker sidan vart formannskapet...

Lesarbrev: Ein veg til besvær

Gjennom lokalavisa «Tysnes» og folkevalde organ, er det retta stor interesse mot vegutviding for gang- og sykkelveg og køyrefelt med gul midtstripe i vegen, mellom Våge og Uggdal. Størst merksemd er retta mot Dallandsbrekka, som strekkjer seg frå vegkryss inn til Windsor og byggefelta i Vågsmarka. Dallandsbrekka er ein veg med bratt stigning på seks-sju prosent i veglengde på 850 meter, før...