HEGGLANDSVEGEN 40: I dette bygget vil Sjøly AS starta med kafedrift.
HEGGLANDSVEGEN 40: I dette bygget vil Sjøly AS starta med kafedrift.

Leiar: «Det er å håpa at etableringa får eit positivt utfall»

Publisert 18.05.2019 kl. 15.00.

KrF-representanten Magne Skartveit sin skepsis til skjenking på eit uteområde midt i handlesenteret i Våge blei nedstemt med stort fleirtal i kommunestyret i Tysnes tysdag kveld. 18 folkevalde sa ja til skjenking av øl, vin og brennevin på gateplan midt i Våge, tvers for Våge Senter.

Tysnes-samfunnet skal vera glade for at det finst lokale gründerar som vil skapa nye bedrifter og ny aktivitet. Ekstra stas er det at det er gründerar som vil etablera seg midt i handlesenteret i Våge. Det er eit sakn for det totale handelstilbodet at tidlegare handletilbod i dag er borte, som til dømes møbelbutikk og sportsbutikken. Såleis er det positivt med meir aktivitet som kan styrkja det største handelssenteret i kommunen. Det skal alle vera glade for.

I Tysnes-samfunnet er det likevel litt uvant med skjenkestadar midt i det som for vanlege innbyggjarar blir oppfatta som ei handlesone for små og store. Når dei folkevalde i tillegg, med 18 mot to Krf-stemmer, opnar for uteservering midt i sentrum, så er det ein ny milepæl i skjenkepolitikken i Tysnes. Kanskje er det rett, kanskje ikkje. Det som likevel er uventa, er at fleirtalet av dei folkevalde ikkje lyttar til råd frå lensmannskontoret. Dei folkevalde sa ja til skjenking, dei sa ja til uteskjenking og dei sa ja til skjenking i kombinasjon med butikkdrift.

Rådet frå lensmannskontoret lydde slik: «Ut frå opplysningane som ligg i søknaden pr. no, anbefaler eg ikkje å innvilga skjenkeløyve. Eg meiner formålet for bedrifta framstår som uklar og er kritisk til skjenking i kombinasjon med butikkdrift. Eg er enda meir kritisk til skjenking på tiltenkt uteområde. Dette då det er direkte på gateplan med lett innsyn og sett i forhold til parkering for butikkar».

Det er å håpa at etableringa får eit positivt utfall, og at eit nytt tilbod i denne bransjen ikkje vil føra til eit svekka tilbod hjå dei som allereie er etablert. På allereie godt etablerte Mandelhuset er det investert store summar i utbygging og oppgradering av lokala dei siste to-tre åra. Likevel meddelte verksemda i fjor at 2018-sesongen ikkje var noko glansår.

Det er å håpa at lokal konkurranse fører til at endå fleire serveringskundar og skjenkekundar vil ta turen til Våge og Tysnes, og at det i mange år framover vil vera liv laga både for den nye og den allereie godt etablerte bedrifta. Kanskje klarar dei å få tysnesingar og feriegjester til å bli flinkare å bruka lokale serveringsstadar?

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Turlaget på Stord vitja Tysnes

Nyleg var Stord - Fitjar Turlag på sin årlege tur til Tysnes. Dei ti medlemene som tok turen denne dagen gjekk opp frå Vadla til Tysnessåto, og deretter til Hovlandsnuten via Etlådnefjellet. Deretter ned til Vasstølen og parkeringsplassen ved Skaret. – Planen var ifylgje programmet å gå enten berre til Såto eller Nuten, men i det fine veret denne dagen, var det ynskje frå gruppa om å ta...

Emma (11) fekk møta dronninga og prinsessa

Heile 7. klasse ved Tysnes skule fekk ein uforgløymeleg dag då Emma Sofie Nesse Torgersen fekk vera med Dronning Sonja og Prinsesse Ingrid Alexandra under snorklippinga av prinsessa sin skulpturpark i Oslo.