LAURDAG MORGON: Ifølgje augevitne var det utrykking av både lege, ambulanse og politi til kaien på Heningen laurdag morgon.
LAURDAG MORGON: Ifølgje augevitne var det utrykking av både lege, ambulanse og politi til kaien på Heningen laurdag morgon.

Klissvåt person køyrd i ambulanse til sjukehus

Ein klissvåt person vart laurdag morgon teken med i ambulansen og køyrd til sjukehus.
Publisert 20.05.2019 kl. 12.30. Oppdatert kl. 12.31.

Ifølgje lensmannskontoret på Tysnes skal ambulansetenesta på Tysnes ha blitt varsla om at ein person var funnen på kaien på Heningen. Vedkomande skal ha vore klissvåt. Politiet trur at vedkomande skal ha falle i sjøen på eit eller anna tidspunkt.

Ifølgje augevitne skal det ha vore utrykking til kaien på Heningen av både lege, ambulanse og politi.

– Det er ikkje mistanke om noko kriminelt. Saka vil ikkje bli følgt vidare opp politiet, får «Tysnes» opplyst ved lensmannskontoret.

Tysnes ambulanse vil ikkje uttala seg om saka.


Siste saker Gå til framsida

Vellukka galleriopning

Ei rekkje flotte og inspirerande kunstuttrykk pryda Galleri Elisabeth G, då det opna dørene for sesongen.