LAURDAG MORGON: Ifølgje augevitne var det utrykking av både lege, ambulanse og politi til kaien på Heningen laurdag morgon.
LAURDAG MORGON: Ifølgje augevitne var det utrykking av både lege, ambulanse og politi til kaien på Heningen laurdag morgon.

Klissvåt person køyrd i ambulanse til sjukehus

Ein klissvåt person vart laurdag morgon teken med i ambulansen og køyrd til sjukehus.
Publisert 20.05.2019 kl. 12.30. Oppdatert kl. 12.31.

Ifølgje lensmannskontoret på Tysnes skal ambulansetenesta på Tysnes ha blitt varsla om at ein person var funnen på kaien på Heningen. Vedkomande skal ha vore klissvåt. Politiet trur at vedkomande skal ha falle i sjøen på eit eller anna tidspunkt.

Ifølgje augevitne skal det ha vore utrykking til kaien på Heningen av både lege, ambulanse og politi.

– Det er ikkje mistanke om noko kriminelt. Saka vil ikkje bli følgt vidare opp politiet, får «Tysnes» opplyst ved lensmannskontoret.

Tysnes ambulanse vil ikkje uttala seg om saka.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...