HYTTEFELT: Slik ser det planlagde hyttefeltet på Malkenestangen ut.
HYTTEFELT: Slik ser det planlagde hyttefeltet på Malkenestangen ut.

Godkjende reguleringsplan for Malkenestangen

Publisert 22.05.2019 kl. 17.43.

I førre veke var saka om detaljregulering av hyttefeltet på Malkenestangen til handsaming i kommunestyret. Saka har to gongar vore diskutert i landbruk/teknisk, begge gongane med positivt innstilte politikarar.

Heller ikkje i kommunestyret hadde politikarane noko å innvenda på planen, og eit einstemmig kommunestyre godkjende den.

Inge Malkenes, som står bak reguleringsplanen, erklærte seg ugild i kommunestyret si handsaming av saka. I den godkjende planen til Malkenes er det lagt opp til seks nye hyttetomter med tilhøyrande parkering og grøntområde. Malkenes har jobba med planarbeidet i fleire år, og har uttalt at han har lagt ut over ein halv million kroner i prosjektet.

– Eg håpar at det nye feltet vil føra til vekst og aktivitet i Tysnes, utan at eg i dag veit kor lett det vil verta å selja tomtene, sa Malkenes til «Tysnes» i desember.

Prosjektet har også møtt motstand frå to av dei eksisterande hytteeigarane innanfor planområdet. Dei har protestert mot fortetting av hytteområdet, med tilvising til ein hytteplan frå 1974 og ein avtale mellom seljar og kjøpar frå 1976.

Kommunen har ikkje vurdert avtalen frå 1976 i planarbeidet, då denne er av «privatrettsleg karakter». Kommunen meiner samtidig at dei ikkje er bundne av hytteplanen frå 1974.


Siste saker Gå til framsida

Mykje vatn over stemma

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann...

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistorikea Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.