HYTTEFELT: Slik ser det planlagde hyttefeltet på Malkenestangen ut.
HYTTEFELT: Slik ser det planlagde hyttefeltet på Malkenestangen ut.

Godkjende reguleringsplan for Malkenestangen

Publisert 22.05.2019 kl. 17.43.

I førre veke var saka om detaljregulering av hyttefeltet på Malkenestangen til handsaming i kommunestyret. Saka har to gongar vore diskutert i landbruk/teknisk, begge gongane med positivt innstilte politikarar.

Heller ikkje i kommunestyret hadde politikarane noko å innvenda på planen, og eit einstemmig kommunestyre godkjende den.

Inge Malkenes, som står bak reguleringsplanen, erklærte seg ugild i kommunestyret si handsaming av saka. I den godkjende planen til Malkenes er det lagt opp til seks nye hyttetomter med tilhøyrande parkering og grøntområde. Malkenes har jobba med planarbeidet i fleire år, og har uttalt at han har lagt ut over ein halv million kroner i prosjektet.

– Eg håpar at det nye feltet vil føra til vekst og aktivitet i Tysnes, utan at eg i dag veit kor lett det vil verta å selja tomtene, sa Malkenes til «Tysnes» i desember.

Prosjektet har også møtt motstand frå to av dei eksisterande hytteeigarane innanfor planområdet. Dei har protestert mot fortetting av hytteområdet, med tilvising til ein hytteplan frå 1974 og ein avtale mellom seljar og kjøpar frå 1976.

Kommunen har ikkje vurdert avtalen frå 1976 i planarbeidet, då denne er av «privatrettsleg karakter». Kommunen meiner samtidig at dei ikkje er bundne av hytteplanen frå 1974.


Siste saker Gå til framsida

Vellukka galleriopning

Ei rekkje flotte og inspirerande kunstuttrykk pryda Galleri Elisabeth G, då det opna dørene for sesongen.