KJEKT OG LÆRERIKT: TINE fotballskule er nok for mange barn eit av høgdepunkta om sommaren. (Arkivfoto)
KJEKT OG LÆRERIKT: TINE fotballskule er nok for mange barn eit av høgdepunkta om sommaren. (Arkivfoto)

Tre dagar med fotballglede

Publisert 22.05.2019 kl. 17.32.

Tradisjonen tru blir det invitert til TINE fotballskule på Reiso også i år, og datoane som unge fotballspirer no bør halda av, er 17., 18. og 19. juni.

I fjor var det i underkant av 90 barn som deltok på den tradisjonelle fotballskulen, som har vore arrangert i over 20 år. Då var det rekordmange seksåringar som deltok, til stor glede for Njardar/Tysnes, som skipar til fotballskulen i samarbeid med TINE.

Totalt i Norge er det om lag 70.000 barn som kvart år er samla til fotballøvingar i ei trygg og sosial ramme, der eit sunt og variert kosthald er blant hovudfokusa.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.