DÅRLEG VEG: Arve Belt er tydeleg på at det generelt sett er dårleg standard på vegane på Tysnes, som her mellom Lunde og Hovland, der det både er smalt og dårleg asfalt.
DÅRLEG VEG: Arve Belt er tydeleg på at det generelt sett er dårleg standard på vegane på Tysnes, som her mellom Lunde og Hovland, der det både er smalt og dårleg asfalt.

– Det er dumt at ikkje Tysnes er prioritert

Med ingen planlagde asfalteringar på fylkesvegane på Tysnes i 2019, håpar Arve Belt at Tysnes får ekstra mykje til neste år.
Publisert 23.05.2019 kl. 15.10.

– Vegane på Tysnes er generelt dårlege, seier Arve Belt.

Gjennom byggmeister-jobben i eige firma, er han mykje på farten i heile kommunen, og har god kjennskap til Tysnes-vegane.

– Eg køyrer mykje rundt både med bil og med tilhengar, og det er heilt klart at me har utfordringar med dårlege vegar her på Tysnes, fortel han vidare.


Ikkje planlagd asfaltering

Tidlegare i vår publiserte Statens vegvesen sin dekkeleggingsplan for 2019. Der kjem det fram kva fylkesvegstrekker i Hordaland som vegvesenet planlegg å asfaltera i løpet av året. I Tysnes kommune er det ingen vegstrekker som er planlagt asfaltert. Det nærmaste strekket ligg på austsida av Lukksundet, og går frå Lukksund bru, gjennom Stussvikhovdatunnelen, og ned til Stussvik.

– Det er dumt at ikkje Tysnes er prioritert, seier Belt.

Ei av vegstrekkene i kommunen som kunne trengt ei oppgradering, er strekket mellom Lunde og Hovland. «Tysnes» møter Belt like sør for ungdomshuset i Lunde, ved eit vegparti der asfalten har fått køyrd seg.

– Det er ikkje berre manglande asfaltering som er problematisk. Det er også mykje dårleg lapping av vegane. I staden for å berre lappa kvart hol med ny asfalt, er det betre å ta ei full asfaltering på eit lengre strekke, fortel han, og peiker ned på vegstrekket, som er eit eksempel på det han pratar om.

Belt ser ikkje noko poeng med å kjempa ein stor kamp for meir asfaltarbeid i 2019, men har forventningar til at Tysnes vert prioritert neste år.

– Eg håpar det vert ekstra mykje til neste år, og at ein prioriterer å gjera skikkeleg arbeid, og ikkje berre lapping.


Smale vegar

For Belt handlar vegutfordringane på Tysnes ikkje berre om asfaltering.

– Det er smalt mange plassar, og det er mange skumle innsnevringar på vegane.

Han meiner det skaper utfordringar for heile kommunen at vegstandarden ikkje er betre.

– Eg veit om folk som ikkje tør å køyra på enkelte vegstrekker, både med vanleg bil og med til dømes campingvogn. Då handlar det mest om vegbreidde, fortel Belt.

– Eg trur gode og breie vegar er viktig for både næringsverksemd og at folk vil busetja seg i kommunen, og ikkje minst handlar det om trafikksikring, seier han vidare.

Han ser samtidig at det vert gjort ein del positivt arbeid for Tysnes-vegane.

– Til dømes er det veldig bra at dei får på plass nytt autovern ved Hegglandsmarka, fortel Belt.


Politisk arbeid

I tillegg til å farta rundt i kommunen som byggmeister, sit Belt også i kommunestyret som representant for Venstre. Han fortel at sjølv om det er fylkeskommunen som har ansvaret for fylkesvegane, så speler lokale kommunepolitikarar ei viktig rolle med tanke på å oppgradera dei lokale vegane.

– Det er viktig med god kontakt inn mot fylket og vegmynda, seier Belt, som skryter av ordførar Kåre Martin Kleppe sitt arbeid mot fylket.

– Eg har ei kjensle av at ordføraren gjer ein god jobb inn mot dei, og det er naturleg at han tek ansvar på det området.

• Les også: Asfaltpengane flyg forbi Tysnes (leiar)


DALLAND: Slik ser asfalten ut på eit vegparti på Dalland. (Arkivfoto: Ole Skaten)
DALLAND: Slik ser asfalten ut på eit vegparti på Dalland. (Arkivfoto: Ole Skaten)
ASFALTPLAN: Dei raude strekane viser kvar vegvesenet planlegg å asfaltera i 2019. I Tysnes kommune er det ingen raude strekar i dekkeleggingsplanen. (Foto: Skjermdump frå Statens vegvesen sitt kart på arcgis.com)
ASFALTPLAN: Dei raude strekane viser kvar vegvesenet planlegg å asfaltera i 2019. I Tysnes kommune er det ingen raude strekar i dekkeleggingsplanen. (Foto: Skjermdump frå Statens vegvesen sitt kart på arcgis.com)

Siste saker Gå til framsida

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...

Lesarbrev: God søndagstur

På søndag skal Norge nok ein gong gjennomføra verdas største dugnad. 100.000 bøsseberarar går på tur i heile Norge, og samlar inn pengar til velgjerande organisasjonar. Kvart år blir det lagt ned ein stor innsats på Tysnes, og det er kjekt å sjå at gjevargleda til oss tysnesingar er stor kvart einaste år. Skular, lag og organisasjonar, kyrkja, privatpersonar og bedrifter har bidrege for å få...