Parkeringsplassen ferdig før Tysnesfest

Dei 23 nye parkerings-plassane på kaien i Våge blir ferdige i slutten av juni, seier entreprenøren.
Publisert 23.05.2019 kl. 12.06. Oppdatert kl. 12.16.

På oppsida av kaien, mellom Tikobygget og Tysnesfest-kontoret, har det vore graving og sprenging ei tid no. Parkeringsplassen som skal koma der er eit fellesprosjekt mellom kommunen, Tiko, kraftlaget og Fonna as. Det er eigedomsselskapet Fonna as som organiserer dette arbeidet, medan utførande entreprenør er Rune’s maskin. Dagleg leiar i Rune’s maskin, Rune Hillesvik, er fornøgd med framdrifta.

– Ja, me er i rute, trur eg. Me har litt igjen å sprenga, men lovar at det skal vera ferdig asfaltert i slutten av juni.

– Har de spesielle utfordringar her?

– Ja, det er jo tettbygd der, og kraftlagsbygget og «Tysnes»-kontoret rett oppfor, så me må ta visse omsyn når me skal sprenga.

– De køyrer bort mykje stein, kor gjer de av den?

– All steinen køyrer me til Eredalen og området til Tysnes Industri as. Der fyller me ut eit større område for dei.


Tysnesfest

Dagleg leiar i Fonna as, Trond Helland, ser fram til at arbeidet blir ferdig.

– Dei har lova oss å vera ferdige til Tysnesfest uti juli, så dersom dei er klare før juli, er jo det veldig bra.

Øystein Våge i Tysnesfest følgjer arbeidet med parkeringsplassen frå kontorvindauget og gler seg til det er ferdig.

– For oss er det svært viktig at plassen blir klar til Tysnesfest. Me planlegg å bruka heile plassen under Tysnesfest, men kva me skal bruka han til er enno ikkje avklart.

– Kva er aktuell bruk?

– Det kan vera at me leiger han bort til ei verksemd som vil bruka plassen dei dagane eller me set opp scene der. Men det kan også bli noko anna, det ser me an. Uansett blir det ikkje parkeringsplassar der under Tysnesfest, og me har også i år søkt om at det blir bilfritt i kaiområdet då.


Offentleg parkering

17 av dei 23 plassane skal vera for folk flest, og då særleg for pendlarar, som vil setja bilen frå seg på kaien. Plassane blir gratis. Resten av parkeringsplassane skal vera for dei som står bak utbygginga. Og plassen blir altså klar for folk flest frå etter Tysnesfest, om lag 15.juli.FRÅ STEIN TIL ASFALT: Rune's maskin er godt i gang med å gjera klar for 23 parkeringsplassar ved kaien i Våge. (Foto: Camilla Korsnes/Videoar: Øyvind Bjerkestrand og Øystein Vaage)
FRÅ STEIN TIL ASFALT: Rune's maskin er godt i gang med å gjera klar for 23 parkeringsplassar ved kaien i Våge. (Foto: Camilla Korsnes/Videoar: Øyvind Bjerkestrand og Øystein Vaage)
STARTEN: Slik såg det 3. mai, då arbeidet så vidt hadde byrja å ta til. (Dronefoto: Øystein Vaage)
STARTEN: Slik såg det 3. mai, då arbeidet så vidt hadde byrja å ta til. (Dronefoto: Øystein Vaage)
MYKJE FJELL: Dette biletet er teke 5. mai, etter eit par dagar med graving. (Dronefoto: Øystein Vaage)
MYKJE FJELL: Dette biletet er teke 5. mai, etter eit par dagar med graving. (Dronefoto: Øystein Vaage)

Siste saker Gå til framsida

Mykje vatn over stemma

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann...

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistorikea Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.