NØGDE: Lærar Terje Sløgedal (til høgre) har god grunn til å smila. (Arkivfoto: Vetle Mikkelsen)
NØGDE: Lærar Terje Sløgedal (til høgre) har god grunn til å smila. (Arkivfoto: Vetle Mikkelsen)

Får mellombels dispensasjon frå Sjøfartsdirektoratet

Forskriftsforslaget frå Sjøfartsdirektoratet kunne sett kjeppar i hjula for Blå skule. No snur direktoratet.
Publisert 24.05.2019 kl. 06.00.

Før jul i fjor sende Sjøfarts-direktoratet ut eit forslag på høyring, til ny forskrift for båtar under 24 meter, med 12 eller færre passasjerar. Spesielt eitt punkt i forslaget har skapt hovudbry for Blå skule og andre liknande tiltak landet rundt:

– Viss me skal driva slik me gjer, utan å måtta ta kystskippersertifikat, så kan me ikkje ha ein båt med meir enn 25 hestekrefter. Det funkar ikkje med den sjarken me har, sa faglærar for Blå skule, Terje Sløgedal, til «Tysnes» i januar.

Båten til Blå skule har nemleg 186 hestekrefter. Likevel kjem den ikkje opp i like høg fart som ein open lettbåt med 25 hestekrefter, så Sløgedal sa den gongen at han meinte båten til Blå skule er tryggare enn ein slik lettbåt.


Mellombels unntak

No snur direktoratet, iallfall mellombels.

– Sånn som me har tolka det har dei fått så mange innspel på det høyringsutkastet at dei må bruka lenger tid på å utgreia ei avgjerd, seier Sløgedal.

Dermed får Blå skule, og andre aktørar som driv liknande tilbod, dispensasjon frå regelverket, fram til nytt regelverk trer i kraft.

– Det vil seia at me kan halda fram med det same opplegget som no, med ein båt som er driftssikker og sjøsterk, og elevane får eit trygt og godt tilbod, seier Sløgedal.


Håp for nytt regelverk

– Sånn som me las det, vil dei trenga neste år på å koma fram til noko. Eg håper og trur at dei ser at dei må gjera endringar i forhold til det førsteutkastet dei kom med, seier læraren.

Viss ikkje, må Blå skule endra på opplegget sitt.

– Me måtte ha drive på eit anna vis om me skulle gått over til ein småbåt. Me måtte hatt tilgang på ei hamn inne med Godøysund, og me kunne ikkje køyrt den strekninga me gjer no i all slags vêr, meiner Sløgedal.

Han har likevel tru på at Sjøfartsdirektoratet snur, etter alle tilbakemeldingane dei fekk på høyringa. Han håper dei landar på ei løysing som fungerer for Blå skule.

– Det vil forundra meg om dei ikkje landar på det, seier han.


Siste saker Gå til framsida

Mykje vatn over stemma

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann...

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistorikea Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.