MARSJERING I BORGGATA: Alle korpsa vart vurderte på både marsjering og speling. Tysnes Musikklag kom midt på resultatlista.
MARSJERING I BORGGATA: Alle korpsa vart vurderte på både marsjering og speling. Tysnes Musikklag kom midt på resultatlista.

Tysnes Musikklag konkurrerte på Stord laurdag

Ni korps var med på å gi god underhaldning i Leirvik sentrum, og Tysnes hamna midt i laget i konkurransane.
Publisert 26.05.2019 kl. 13.00.

Det var Sagvåg musikklag som inviterte til korpsfest og -konkurransar. Det same gjorde dei fjor på denne tida, då etter inspirasjon frå England og «Whit Friday». No laurdag var ikkje veret det aller beste, med lett regn medan korpsa marsjerte frå torget, opp Borggata til konsertarena utanfor Bakeriet Frugård.Trass i småregn var det mange som hadde kome i gata for mellom anna å sjå og lytta på tysnesingane.


Manger

Eitt av Norges aller beste korps, Manger Musikklag, deltok og. Dei tok, ikkje uventa, førsteplassen i begge konkurransane, både «konsertmarsj» og «underhaldning». Tysnes Musikklag vart nummer fem i konsertmarsjkonkurransen og nummer seks i underhaldningsdelen. Øyvind Hjertaker var ein av dei om lag 25 tysnesingane som deltok.

– Me er nok fornøgde med dei plasseringane, og me hadde ikkje dei store forventingane. Me er frå 14 til 72 år gamle i korpset, og eg trur alle var fornøgde med dagen og innsatsen.


Felles dirigent

Yngve Nikolaisen dirigerer både Tysnes og Sagvåg Musikklag. Me snakka med han mellom marsjframføringane til dei to korpsa og lurte på om ikkje han kunne ordna det slik at dommarane sette Tysnes over Sagvåg på resultatlista.

– Haha, nei, det er ikkje noko eg kan ordna. Her er det musikarane som avgjer, seier dirigenten. Det viste seg at Sagvåg fekk to fjerdeplassar og altså litt betre enn tysnesingane.


Neste år

Sagvåg Musikklag ønskjer at korpskonkurransen på Stord skal bli årviss, seier Heine Kaldefoss i musikklaget.

– Det vart eit supert arrangement med god respons frå både deltakarar og publikum. Festkonserten med Manger Musikklag om kvelden i Kulturhuset var fantastisk. Og så er det flott at Tysnes Musikklag blir med år etter år.


DOMMARANE: Ved dommarbordet sat Hans-Gunnar Skreslett, t.v. og Per Olav Paulsen og noterte. Konferansier Heine Kaldefoss i framgrunnen.
DOMMARANE: Ved dommarbordet sat Hans-Gunnar Skreslett, t.v. og Per Olav Paulsen og noterte. Konferansier Heine Kaldefoss i framgrunnen.
ARRANGØRLAGET: Her spelar Sagvåg Musikklag, også det med tysnesdirigent Yngve Nikolaisen.
ARRANGØRLAGET: Her spelar Sagvåg Musikklag, også det med tysnesdirigent Yngve Nikolaisen.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Kva skjedde med jordmordebatten?

– Eg visste at det har vore utfordringar med oppseiingar og sjukemeldingar. Når desse blir samanfallande, blir ein sårbar. Skulle me koma opp i ein liknande situasjon seinare, må me sjå til at me har gode nok retningsliner.Dette sa ordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes» i juli, etter at

Dømt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille. Ho erkjente seg ikkje skuldig etter tiltaleavgjerda.Eit av punkta som vart drøfta i retten var kor høg promille kvinna faktisk hadde då ho køyrde, og...