EI VIKTIG KRAFT: "Tysnes Kraftlag treng ikkje bruka pengar på namneskifte, men heller på lokal utvikling og vekst i Tysnes». (Arkivfoto)
EI VIKTIG KRAFT: "Tysnes Kraftlag treng ikkje bruka pengar på namneskifte, men heller på lokal utvikling og vekst i Tysnes». (Arkivfoto)

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Publisert 26.05.2019 kl. 10.00.

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.

Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den gongen Tysnes Kraftlag PL blei stifta for å skaffa straum til folk i bygdene våre. Opp gjennom åra har kraftlaget vakse til ei solid forankra verksemd i Tysnes-samfunnet, fram til i fjor sommar då hovuddelen av verksemda blei seld til BKK. I dag sit Tysnes Kraftlag tilbake som aksjeeigar i BKK, med 1,7 prosent eigardel. Det er ein særs verdifull aksjepost, som berre for fjoråret gjev eit utbyte til Tysnes-samfunnet på over 13 millionar kroner. I åra framover skal millionane strøyma frå BKK og inn på kontoen til Tysnes Kraftlag. Storaksjonær i BKK, Bergen kommune, treng å henta ut solide overskot kvart einaste år framover. Det er difor all grunn til å rekna med solide millionutbyte årleg framover. Det gamle, gode kraftlaget på Tysnes er blitt ein solid samfunnsaktør som skal håva inn pengar, og vera Onkel Skrue i samfunnet vårt.

På generalforsamlinga i nye Tysnes Kraftlag komande måndag er namneskifte eit punkta på sakslista. Styret ynskjer dialog med eigarane om det gamle, gode namnet Tysnes Kraftlag er godt nok, og om det gjev omverda eit korrekt nok bilete av selskapet si nye rolle som samfunnsaktør.

Det er ikkje vanskar med å finna argument for at selskapet bør skifta namn. Det er nok å nemna at kraftlaget korkje er netteigar eller straumleverandør lenger. Av den grunn bør selskapet skifta namn. Me meiner likevel at dei historiske verdiane som blei bygt opp gjennom Tysnes Kraftlag bør takast vare på ved å vidareføra namnet.

På landsbasis har me nyleg vore vitne til kraftige negative reaksjonar på namneskiftet til NSB. Tysnes Kraftlag treng ikkje bruka pengar på namneskifte, men heller på lokal utvikling og vekst i Tysnes.

Eit enkelt alternativ er å leggja til «Nye» framfor namnet.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokalsamfunn med eit godt hjelpeapparat

Natt til laurdag tok det til å brenna i eit bustadhus i Uggdal. Den unge familien kom seg til all lukke ut av det brennande huset utan fysiske skadar. I «Tysnes» denne veka kan me lesa at brannvesenet var på brannstaden eit kvarter etter at mor i huset fekk varsla om brannen klokka 03.23. Det gler...