TRENG OPPGRADERING: Hans Ole Dalland håpar Tysnes Kraftlag AS vil bidra med midlar til å reparera orgela i tysneskyrkjene. Her frå kyrkja i Uggdal. (Foto: Camilla Korsnes/André Eide)
TRENG OPPGRADERING: Hans Ole Dalland håpar Tysnes Kraftlag AS vil bidra med midlar til å reparera orgela i tysneskyrkjene. Her frå kyrkja i Uggdal. (Foto: Camilla Korsnes/André Eide)

Lesarbrev: Bør trø til for slitne orgel

Publisert 27.05.2019 kl. 06.00.

Pensjonert organist Terje Haugom i Bjørgvin har i vår hatt ein runde og sjekka tre orgel i Tysnes prestegjeld. I «Tysnes» 2. mai hadde han ei vurdering og oppsummering av orgeltilstanden. Orgelet i Reksteren kyrkje hadde han ikkje sjekka.

Haugom sin konklusjon var følgjande: «Det er et begredelig faktum at kirkenes hovedinstrumenter – orglene – var meget slitne. Alle tre installert rundt 1910, og tidens tann har nok fått gnage i flere år».

Han tek for seg kvart enkelt orgel og fortel på ein god og forståeleg måte om kva som er ute av funksjon og som må reparerast/restaurerast.

«Generelt kan det sies at noe MÅ gjøres», skriv han, og nemner to alternative løysingar. Den eine er eit restaureringsprosjekt. Den andre løysinga er å «parkera» noverande orgel og investera i nye, moderne og vedlikehaldsfrie digitale kyrkjeorgel, som det finst svært gode erfaringar med.

Haugom kjem ikkje med råd om kva løysing som er den beste for Tysnes. Han har levert sitt informasjonsmateriell til kantor og kyrkjeverje, og vonar at sokneråda, fellesrådet og kommunen vil engasjera seg og ta denne saka på alvor, for noko MÅ heilt klart gjerast.

Når Tysnes Kraftlag AS no skal byrja å ausa pengar frå den store pengebingen sin, vil det vera naturleg at «prosjekt orgel» i dei fire kyrkjene vert med når pengar skal delast ut. Dette er noko som vil verta til glede og nytte for innbyggjarane i heile kommunen. Det er lite tilfredsstillande at forfallet held fram slik det har gjort gjennom mange år. No er det eit unikt høve til å gjera noko med den orgelutfordringa Haugom har sett søkjelys på, og Tysnes Kraftlag AS bør vera rause og støtta opp om prosjektet.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokalsamfunn med eit godt hjelpeapparat

Natt til laurdag tok det til å brenna i eit bustadhus i Uggdal. Den unge familien kom seg til all lukke ut av det brennande huset utan fysiske skadar. I «Tysnes» denne veka kan me lesa at brannvesenet var på brannstaden eit kvarter etter at mor i huset fekk varsla om brannen klokka 03.23. Det gler...