KYRKJEKONSERT: 40-årsjubilanten Kyriake frå Os vitja Tysnes kyrkje.
KYRKJEKONSERT: 40-årsjubilanten Kyriake frå Os vitja Tysnes kyrkje.

Visdom, livserfaring og vakre tonar

Det var ein frisk 40-årsjubilant som gledde dei mange frammøtte med song i Tysnes kyrkje sundag.
Publisert 28.05.2019 kl. 18.08.

– Me ynsker å omslutta dåke alle med gode tonar og ord, len dåke tilbake og kjenn at Gud er med oss her i kveld, sa Tryggve Lillestøl frå koret då han ynskte velkomen til konsert.


Jubileum

For 40 år sidan starta Norvald Kobbeltvedt koret Kyriake på Os. Han var sjølv dirigent i mange år, og stod òg for mykje av repertoaret.

Namnet Kyriake tyder «det som høyrer Herren til», og koret har opp i gjennom åra sunge mykje i kyrkjeleg samanheng.

Noverande dirigent Grethe Inger Berge, fortel at det er ein stabil gjeng i koret, og at mange av dei har vore med frå starten.

– Det vert minst ein konsert kvart semester, og me er ofte med under gudstenestene i Os kyrkje, fortel ho.

– Niande november skal me ha jubileumsfeiring og konsert på Os, og då har alle som er interessert høve til å bli med.


Religiøs musikk

Koret leia publikum gjennom kvelden med ulike sjangrar innan religiøs musikk. Opningssongen var ein vakker song frå Taizebevegelsen i Frankrike. Norsk folketone og spirituals var blant anna noko av det dei frammøtte fekk oppleva.

Det nye flygelet i Tysnes kyrkje vart òg nytta; koret sin eigen pianist Linda Haugland spelte flotte stykke av Edvard Grieg. Innimellom song og musikk, las dirigenten betrakningar frå Bodil Duesund frå Os. Ho skriv om hendingar alle kan kjenna seg att i, hendingar som er kvardagslege, men alikevel tankevekkande.

Siste del av konserten var songar av nyare dato. Ein flott og varm konsert vart avrunda med avslutningssongen «Herre, hør vår bønn», ei bøn som ofte vert brukt under kyrkjebøna i Os kyrkje, og eit godt nøgd publikum vart oppmoda til å synga med.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...