FORNØGD: Oppvekstsjef Aud Kaldefoss er glad for at ungdomane i kommunen får eit betre helsetilbod.
FORNØGD: Oppvekstsjef Aud Kaldefoss er glad for at ungdomane i kommunen får eit betre helsetilbod.

Kommunen får innvilga midlar til helsestasjon og skulehelseteneste

I fjor fekk kommunen 340.000 i støtte til helsestasjon og skulehelseteneste. I år fekk dei 140.000 til.
Publisert 29.05.2019 kl. 12.00.

– Helsedirektoratet utlyste tilskot til tidleg innsats og auka samhandling, fortel oppvekstsjef Aud Kaldefoss.

Tysnes kommune søkte først om dette tilskotet i 2018.

– Våren 2018 fekk me bekrefta at me fekk dette tilskotet, fortel Kaldefoss.

I søknaden stod det blant anna skrive at Tysnes kommune hadde ei helsesøster i 50 prosent stilling, som ein ville auka.

– Ho fekk auka stilling frå første i niande 2018, seier Kaldefoss.

Dermed har Tysnes fått midlar tilsvarande ei 50 prosent stilling. Fordi ein auka stillinga såpass seint på året, blei ikkje heile tilskotssummen nytta i fjor; cirka 200.000 blei sett inn i fond for seinare bruk.


Nytt tilskot i år

Staten deler, ifølge Kaldefoss, ut totalt 426 millionar kroner i tilskotsordninga for tidleg innsats og auka samhandling i 2019. Også i år fekk Tysnes tilskot.

– I år fekk me tilskot på 140.000, fortel Kaldefoss.

Grunnen til at tilskotet var mindre i år, er ifølge oppvekstsjefen, at ein framleis har midlar igjen frå tilskotet i fjor.

Kaldefoss seier vidare at tilskotet hjelper skulehelsetenesta til å vera oftare på skulane, og at den får auka ressursar til å identifisera barn og familiar med behov for særskilt hjelp.

– Ein får òg betre tid til samhandling på tvers av tenestene, legg ho til.

Kommunen må òg rapportera korleis pengane blir nytta. Det skal rapporterast korleis midlane blir brukt for å auka kapasiteten, tilgjengelegheita og tverrfaglegheita i skulehelsetenesta og helsestasjonen.


Meir tilgjengeleg tilbod

– No har skulehelsetenesta faste kontortider på alle skulane. Dei har betre tid til kvar enkelt skule, og meir tid til å vera til stades i barnehagane, seier Kaldefoss.

Ho meiner det er viktig at helsestasjonen for ungdom og skulehelsetenesta får auka kapasitet, ettersom det gjer at fleire får tilbod om hjelp.

– Eg opplever auka pågang frå barn og ungdom, som har behov for nokon å prata med, seier ho.


Siste saker Gå til framsida

Vellukka galleriopning

Ei rekkje flotte og inspirerande kunstuttrykk pryda Galleri Elisabeth G, då det opna dørene for sesongen.