FORNØGD: Oppvekstsjef Aud Kaldefoss er glad for at ungdomane i kommunen får eit betre helsetilbod.
FORNØGD: Oppvekstsjef Aud Kaldefoss er glad for at ungdomane i kommunen får eit betre helsetilbod.

Kommunen får innvilga midlar til helsestasjon og skulehelseteneste

I fjor fekk kommunen 340.000 i støtte til helsestasjon og skulehelseteneste. I år fekk dei 140.000 til.
Publisert 29.05.2019 kl. 12.00.

– Helsedirektoratet utlyste tilskot til tidleg innsats og auka samhandling, fortel oppvekstsjef Aud Kaldefoss.

Tysnes kommune søkte først om dette tilskotet i 2018.

– Våren 2018 fekk me bekrefta at me fekk dette tilskotet, fortel Kaldefoss.

I søknaden stod det blant anna skrive at Tysnes kommune hadde ei helsesøster i 50 prosent stilling, som ein ville auka.

– Ho fekk auka stilling frå første i niande 2018, seier Kaldefoss.

Dermed har Tysnes fått midlar tilsvarande ei 50 prosent stilling. Fordi ein auka stillinga såpass seint på året, blei ikkje heile tilskotssummen nytta i fjor; cirka 200.000 blei sett inn i fond for seinare bruk.


Nytt tilskot i år

Staten deler, ifølge Kaldefoss, ut totalt 426 millionar kroner i tilskotsordninga for tidleg innsats og auka samhandling i 2019. Også i år fekk Tysnes tilskot.

– I år fekk me tilskot på 140.000, fortel Kaldefoss.

Grunnen til at tilskotet var mindre i år, er ifølge oppvekstsjefen, at ein framleis har midlar igjen frå tilskotet i fjor.

Kaldefoss seier vidare at tilskotet hjelper skulehelsetenesta til å vera oftare på skulane, og at den får auka ressursar til å identifisera barn og familiar med behov for særskilt hjelp.

– Ein får òg betre tid til samhandling på tvers av tenestene, legg ho til.

Kommunen må òg rapportera korleis pengane blir nytta. Det skal rapporterast korleis midlane blir brukt for å auka kapasiteten, tilgjengelegheita og tverrfaglegheita i skulehelsetenesta og helsestasjonen.


Meir tilgjengeleg tilbod

– No har skulehelsetenesta faste kontortider på alle skulane. Dei har betre tid til kvar enkelt skule, og meir tid til å vera til stades i barnehagane, seier Kaldefoss.

Ho meiner det er viktig at helsestasjonen for ungdom og skulehelsetenesta får auka kapasitet, ettersom det gjer at fleire får tilbod om hjelp.

– Eg opplever auka pågang frå barn og ungdom, som har behov for nokon å prata med, seier ho.


Siste saker Gå til framsida

Mykje vatn over stemma

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann...

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistorikea Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.