FYLKESVEG: – Asfaltdekket forbi Brattetveittjørna er eit av dei verste strekkjene på fylkesvegen på Reksteren. Her er det holete, humpete og vasspyttar i vegen. Og vegen sig og sig, seier tilflyttar Arne Våmartveit.
FYLKESVEG: – Asfaltdekket forbi Brattetveittjørna er eit av dei verste strekkjene på fylkesvegen på Reksteren. Her er det holete, humpete og vasspyttar i vegen. Og vegen sig og sig, seier tilflyttar Arne Våmartveit.

– Politikarane må stå på kravet om meir asfalt

– Politikarane på Tysnes må stå på krava. Ny asfalt kjem ikkje av seg sjølv. Det seier Arne Våmartveit.
Publisert 30.05.2019 kl. 15.00.

Våmartveit har teke «Tysnes» med på guida tur på humpete Reksteren-vegar.

– Det er veldig mykje dårleg asfaltdekke på fylkesvegen på Reksteren, slår pensjonist Våmartveit (76) fast. Han er skuffa over vegstandarden.

No oppmodar han lokalpolitikarane til å stå hardare på for å få meir asfalt til Tysnes.

Sjølv flytta Arne Våmartveit tilbake til Tysnes for to år sidan, til Reksteren der han vaks opp. I sitt yrkesaktive liv jobba han mellom anna femten år i vegvesenet, og kjenner litt til systemet, som han seier. Han er klar på at ein må stå på for å få meir løyvingar.

• Les også: – Det er dumt at ikkje Tysnes er prioritert


– Var ikkje meir pengar

– Det er ikkje berre mellom Uggdal og Våge det er dårleg asfaltdekke, seier Våmartveit.

Han viser veg på Reksteren. På veg nordover frå Flygansværkrysset merkar me godt humpete og holete asfaltdekke. Me knipsar eit bilete ved Haukefær som dokumentasjon. Ved Brattetveittjørna er det ekstra ille.

– For to-tre år sidan blei det lagt ny asfalt frå Ersvær og sørover mot Brattetveit. Men så vart det brått stopp her, seier Arne Våmartveit, i det me stoppar like ved tjørna.

– Då dei kom hit, der det verkeleg trongst mest, så blei det sagt at dei ikkje hadde meir afalt igjen. Og dei kom ikkje tilbake. Beskjeden folk her fekk var at det ikkje var meir pengar igjen. Det var slutt.

Arne viser korleis det tidlegare er lagt lag på lag på lag med asfalt på vegen like ved Brattetveittjørna. Han tel minst tre lag, og framleis sig vegen.

– Du ser det her. På innsida av vegen er det eit myrhol, som pressar vegen ut. Vegen sig, det blir store humpar og asfalten sprekk. På utsida av vegen er det lagt store steinar for å støtta opp vegen, for å unngå siging. Sig gjer han likevel.

Ifølgje Arne er dette er ein av dei plassane på Reksteren der vegdekket er aller dårlegast.


Frå krigen si tid

Den korte strekkja som blei asfaltert for nokre år sidan, mellom Brattetveit og Ersvær, held seg framleis fin. Slik er det ikkje ved Ersvær.

– Eg hugsar eg intervjua Sigrunn Hope her for nokre år sidan. Det holete asfaltdekket frå den gongen ligg der framleis, no som då, formidlar journalisten til Arne Våmartveit.

Frå Ersvær og vidare nordover til Bruntveit er det partivis bra, og partivis dårleg dekke. Ekstra ille er det vidare nordover, nord for avkøyringa til Skår og vidare mot krysset til Hopsund, og vidare mot Gjøvåg.

Vegen er humpete, sprukken i midten og det er djupe hjulspor.

– Sist gong det var asfaltert her, blei det eit tynt lag i midten og eit tjukt lag i djupe hjulspor. No er det sprukke att, og hjulspora er blitt djupe att. Det er håplaust for han som skal brøyta om vinteren, kommenterer Arne Våmartveit.

Delar av vegen mellom Hope og Gjøvåg er utvida og utbetra, delar av strekkja er slik vegen var i gamle dagar; gamal kjerreveg som no er asfaltert.

– Delar av denne vegen er bygd av tyskarane. Tyskarane gjorde mykje her under siste verdskrigen. Her ligg vegen slik han gjorde den gongen. Berre at det no er lagt asfalt oppå. Her ser du at muren på sida held på å siga ut, forklarar han.


Er «gløymd»

Våmartveit meiner at dei som har ansvaret har «gløymt» denne vegen.

– Før var det vegvaktarar i bygdene, ein på Sør-Reksteren og ein på Nord-Reksteren. Det var lokale folk som sette i æra i at vegane skulle vera godt vedlikehaldne. Dei gjorde ein god jobb. Slik er det ikkje lenger, seier han, skuffa over situasjonen.

Strekkjene nordover har mange stadar djupe hjulspor.

– Vegen er ikkje bygd for den tungtrafikken som er her i dag, slår Arne Våmartveit fast.

I Gjøvåg held delar av fylkesvegen på å rasa ut. Delar av vegen ligg utforbi den nedste murkanten.

– Her ser det ut som det er trerøtene som held vegen på plass, elles fryktar eg at vegen hadde rasa ut, kommenterer han.

• Les også: Leiar: Asfaltpengane flyg forbi Tysnes


DÅRLEG DEKKE: Parti på fylkesvegen på Reksteren, her ved Haukafær.
DÅRLEG DEKKE: Parti på fylkesvegen på Reksteren, her ved Haukafær.
GJØVÅG: På fylkesvegen mellom krysset til Kaldafoss og ned mot Gjøvåg kai kjem det store steinar opp midt i vegen.
GJØVÅG: På fylkesvegen mellom krysset til Kaldafoss og ned mot Gjøvåg kai kjem det store steinar opp midt i vegen.
FRYKTAR UTRASING: Støypekanten ligg godt utforbi muren under. Arne Våmartveit fryktar at vegen kjem til å rasa ut. – Så langt er det nok røtene som held vegen på plass, seier han.
FRYKTAR UTRASING: Støypekanten ligg godt utforbi muren under. Arne Våmartveit fryktar at vegen kjem til å rasa ut. – Så langt er det nok røtene som held vegen på plass, seier han.
MOT GJØVÅG: Denne steinen seig ned i grøfta i fjor haust, ifølgje Arne Våmartveit. Den ligg framleis godt i grøfta.
MOT GJØVÅG: Denne steinen seig ned i grøfta i fjor haust, ifølgje Arne Våmartveit. Den ligg framleis godt i grøfta.

Siste saker Gå til framsida

– Det var ein slitesiger

Søndag tok Tysnes IL sitt damelag to poeng mot Sandviken, men målskilnaden kunne godt ha vore større. Stillinga blei 24-22.

Reserveferje for MF «Folgefonn»

Det er sett inn reserveferje på sambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes. MF «Folgefonn» har no sitt årlege opphald på verkstad. MF «Etne» er sett inn som erstatning. Rutene vil gå som normalt.