FALLEFERDIGE: Kommunen har vedteke å riva desse husa, og dei vert no sikra fram til riving etter sommarferien. (Foto: Camilla Korsnes)
FALLEFERDIGE: Kommunen har vedteke å riva desse husa, og dei vert no sikra fram til riving etter sommarferien. (Foto: Camilla Korsnes)

Skal riva bygga etter sommaren

I sist kommunestyremøte minna Asbjørn Myklestad rådmannen om dei rivingsklare husa nedanfor omsorgssenteret i Uggdal.
Publisert 31.05.2019 kl. 16.26. Oppdatert 05.06.2019 kl. 10.36.

– Sist eg tok opp dette var i formannskapet før jul, og eg tenkte at det berre var å bestilla gravemaskin 2. januar, sa Asbjørn Myklestad til resten av kommunestyret i midten av mai.

Han gjekk på talarstolen under ymse-posten, og minna rådmannen om at dei gamle husa på tunet nedanfor omsorgssenteret i Uggdal framleis ikkje er rivne ned. Riving av husa er nemnd som eit eige punkt i økonomiplanen som vart vedteken før jul.

– Det er lagt opp til ei vidare utvikling av området ved Tysnes omsorgssenter som inneber riving av husa på tunet nedanfor omsorgssenteret, og klargjering for ei vidare utvikling av området, står det i planen.


Farleg

Myklestad uttrykte bekymring for farane ved å la dei falleferdige husa stå slik dei gjer i dag.

– Det er ikkje berre det estetiske, det er òg ein reell fare. Eg høyrer at ungar driv og klatrar og går inn i desse bygga, og det er til fare for ungane. Så eg oppmodar til at de bør skje noko fort, sa Myklestad på kommunestyremøtet.


Riv etter sommaren

Rådmann Steinar Dalland er glad for innspelet, og fortel at kommunen jobbar med å få husa rivne ned.

– Me har henta inn pris på jobben, men dei me har vore i kontakt med har ikkje kapasitet til å riva husa før sommaren, fortel Dalland.

Inntil den tid vert det gjort tiltak som skal gjera området tryggare.

– Husa skal no sikrast slik at ingen får tatt seg inn i dei, og så skal dei rivast etter sommarferien, seier rådmannen.


Vurderte brenning

På eit tidlegare tidspunkt vurderte kommunen å brenna ned husa.

– Men me følte at dei låg for nære det nye omsorgssenteret, så me gjekk vekk frå det alternativet. No vert husa plukka ned bit for bit, fortel Dalland.

Rådmannen er samd med Myklestad om at bygga burde vore rivne allereie, og er glad for innspelet på kommunestyremøtet.

– Det er eit viktig og godt innspel, seier Dalland.


Siste saker Gå til framsida

Ynskjer ekstra omsorgsbemanning

Budsjettforhandlingane er godt i gang, og i formannskapet måndag tok Arne Leite (Sp) og Anne Merete Fjeldstad (Ap) til orde for å sjå på høva for å få fleire stillingar inn i omsorgstenestene.