INNSTILT FORSLAG: Det er dette forslaget til nytt fylkesvåpen fellesnemnda har innstilt til fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane. (Foto: Hordaland Fylkeskommune)
INNSTILT FORSLAG: Det er dette forslaget til nytt fylkesvåpen fellesnemnda har innstilt til fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane. (Foto: Hordaland Fylkeskommune)

Fellesnemnda har innstilt nytt fylkesvåpen

No er det opp til fylkestinga å fatta endeleg vedtak om nytt fylkesvåpen.
Publisert 01.06.2019 kl. 15.01.

I møtet i fellesnemnda for Vestland fylke 23. mai, vart saka om nytt fylkesvåpen for det nye fylket handsama. Før jul tilrådde ein fagkomité eit fjordmotiv i grønt og sølv som det nye fylkesvåpenet, samtidig som dei presenterte tre andre forslag som også var «eigna». Då fellesnemnda møttast i mars, var dei ikkje nøgde med tilrådinga, og ba om meir arbeid med våpenforslaga.

Gjennom arbeid i fagkomitéen og i fellesnemnda sitt arbeidsutval, vart eit nytt forslag til fylkesvåpen lansert. Det nye forslaget var basert på det opphaveleg tilrådde fjordmotivet, men med nokre endringar. Det vart også vurdert fleire ulike fargekombinasjonar, og til slutt vart to ulike variantar lagt fram for fellesnemnda.

Fellesnemnda innstilte ikkje på varianten med dei opphavelege fargane i grønt og sølv, men heller på varianten med fargane blått og sølv. I motivet representerer blåfargen fjorden, medan sølvfargen, som også kan framstillast med grå- eller kvitfarge, representerer fjellandskap kring fjorden.

Den endelege avgjerda på korleis det nye fylkesvåpenet vert, er det fylkestinga i dei to fylka som tek. Det har vore ein lang prosess med å arbeida fram eit nytt fylkesvåpen, og innbyggjarane i fylka har også hatt høve til å senda inn sine forslag til nytt våpen, utan at nokon av dei nådde heilt opp i konkurransen.

Ein av dei som sende inn sitt eige forslag, er tysnesing Kolbjørn Tvedt.


OPPHAVELEG FORSLAG: Slik såg det opphavelege forslaget til fagkomitéen ut. (Foto: Vestland fylkeskommune)
OPPHAVELEG FORSLAG: Slik såg det opphavelege forslaget til fagkomitéen ut. (Foto: Vestland fylkeskommune)

Siste saker Gå til framsida

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...