BLÅ SKULE: «Tysnes» har nokre presiseringar når det gjeld det me har skrive om forskrifta som regulerer drift av fartøy med 12 eller færre passasjerar. (Arkivfoto)
BLÅ SKULE: «Tysnes» har nokre presiseringar når det gjeld det me har skrive om forskrifta som regulerer drift av fartøy med 12 eller færre passasjerar. (Arkivfoto)

Forskrifta som kan setja kjeppar i hjula for Blå skule er ikkje ny

Publisert 05.06.2019 kl. 12.42.

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus, presiserer til «Tysnes» at forskrifta som regulerer frakt av tolv passasjerar eller færre på båtar under 24 meter ikkje er av ny dato, men frå 2009.

I leiaren i «Tysnes» sist veke kom leiarskribenten i skade for å skriva at forskrifta er ny. Det er altså feil. Sjarken som Blå skule på Tysnes nyttar i undervisninga er regulert av denne forskrifta.

– Me har sett at forskrifta frå 2009 har skapt ein del utfordringar for ein del friviljuge lag og barnehagar. Krava er ikkje ekstreme, men for små lag kan det nok vera krevjande. Difor sette me i gang med å sjå på forskrifta, kommenterer Aarhus til «Tysnes».

Saka har no vore på høyring, og ifølgje Aarhus har mange svart på høyringa.

– Ettersom det vil ta tid å vurdera alle innkomne svar, så har me vedteke å gje dispensasjon for denne sesongen, legg han til.

Ifølgje Aarhus er det det gamle regelverket som har vore krevjande. Det nye regelverket har berre vore på høyring, og det kan bli justert som følgje av dei høyringsinnspela som Sjøfartsdirektoratet har fått inn. Eitt av punkta som kan bli endra i ny forskrift, er ifølgje Aarhus, punktet om fritidsskippersertifikat.

«Tysnes» ber om orsaking for feilen.


Siste saker Gå til framsida

– Det var ein slitesiger

Søndag tok Tysnes IL sitt damelag to poeng mot Sandviken, men målskilnaden kunne godt ha vore større. Stillinga blei 24-22.

Reserveferje for MF «Folgefonn»

Det er sett inn reserveferje på sambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes. MF «Folgefonn» har no sitt årlege opphald på verkstad. MF «Etne» er sett inn som erstatning. Rutene vil gå som normalt.