FRUSTRERT: Anne Merete Fjeldstad (Ap) meiner at telefonimaster som ikkje er i bruk må fjernast. (Foto: Vetle Mikkelsen)
FRUSTRERT: Anne Merete Fjeldstad (Ap) meiner at telefonimaster som ikkje er i bruk må fjernast. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Kritisk til master som ikkje blir rydda vekk

Fasttelefoni blir mindre og mindre vanleg for tida. Anne Merete Fjeldstad (Ap) meiner dei gamle telefonmastene må fjernast.
Publisert 07.06.2019 kl. 17.00.

– Greia er at fleire og fleire sluttar med fasttelefon, begynner Anne Merete Fjeldstad (Ap).

– Så melder dei ifrå til Telenor. Telenor koplar frå abonnementet, men dei tar ikkje ned leidningane, og dei tar ikkje ned pålane. Dei viser ikkje teikn til å rydda opp etter seg, seier lokalpolitikaren vidare.

Ho stiller vidare spørsmålsteikn ved om det er slik at grunneigarane skal måtta fjerna mastene sjølv.

– Her er det snakk om at det går fire-fem år utan at noko skjer, seier ho, lett indignert.


Krokete saksgang

– Ein annan ting som irriterer meg, er det som skjer viss ein påle brekker, og viss du melder ifrå om at den har dotte ned, held Fjeldstad fram.

Ifølge ho sender då Telenor ut folk for å sjå på skadene. Desse folka må då senda dokumentasjon til Telenor, før Telenor ber dei om å fjerna den aktuelle masta.

Ho meiner dette er ein ineffektiv måte å gjera ting på. I tillegg fjernar Telenor, ifølge Fjeldstad, berre den masta som er skada.

Ho nemner eit eksempel frå sitt eige nabolag, då ei telefonmast brekte:

– Dei tok den pålen som var brekt, og kopla frå den nærmaste pålen. Då hadde ikkje dei tre nærmaste pålane funksjon lenger, seier Fjeldstad.

Likevel blei berre den eine masta fjerna.


Midt i saueflokken

Arbeidarpartipolitikaren fortel òg om ei anna oppleving ho har hatt med telefonmastene:

– Det eg opplevde var at der det var kopla frå eit nabohus, så hang leidninga og slang, frå ein påle som ikkje hadde nokon funksjon, seier ho.

– Midt i beitet til saueflokken min! legg ho til.

– Kvifor skal Telenor få rota som dei vil i naturen? Det er mange nok reglar for oss småbrukarar, om kor ryddig me må ha det.

Ho legg til at det var fare for at sauane kunne hengt seg fast i leidninga, som ifølge Fjeldstad hadde lagt der i vel eitt år.


Bør fjernast

– Eg synest i første omgang at dette er visuell forsøpling. I andre omgang er det dårleg folkeskikk å ikkje rydda opp etter seg. I tredje omgang er det farleg, seier ho.

Ho meiner at mange av dei eldre pålane er i slik stand at det er fare for at dei kan detta ned.

– Det verkar ikkje som om dei har noko ettersyn på desse pålane, trur Fjeldstad.

Ho fortel òg at Telenor har vore og sett kvite merke på dei telefonmastene som skal fjernast.

– Men kor lenge har dei stått, dei som er merkte med kvitt? Kva er tidsrommet for denne fjerninga, er det månadar eller år? spør ho retorisk.

Det er planlagt eit møte mellom kommunen og Telenor, der blant anna mobildekninga i kommunen skal vera tema. Etter at dei gamle telefonmastene blei tema i formannskapet onsdag, trur Fjeldstad at også desse vil bli tema på møtet mellom kommunen og Telenor.

– Sidan me gira oss sånn opp i formannskapet, trur eg dei kjem til å ta det opp der òg, seier ho.

– Dette er til generell irritasjon blant folk som har kopla frå fasttelefonane sine. Eg håper at Telenor, etter dette møtet med kommunen, set i gang med oppryddingsarbeidet, seier Fjeldstad.


Siste saker Gå til framsida

Mykje vatn over stemma

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann...

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistorikea Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.