"STOR" FORSKJELL: Til venstre er det opphavelege forslaget til nytt fylkesvåpen. Til høgre er det endelege forslaget, som har gått gjennom "radikale" endringar.
"STOR" FORSKJELL: Til venstre er det opphavelege forslaget til nytt fylkesvåpen. Til høgre er det endelege forslaget, som har gått gjennom "radikale" endringar.

Leiar: Fylket ingen vil ha

Publisert 07.06.2019 kl. 12.00.

Fellesnemnda i nye Vestland har kome fram til ei innstilling for fylkesvåpenet til den nye fylkeskommunen. Motivet består av stiliserte, kvite eller sølvfarga fjellformasjonar, på ein blå bakgrunn.

Motivet er lett gjenkjenneleg, og det er vel eigentleg det einaste positive ein kan seia om det. Fylkesvåpenet fell inn i ein moderne logo-tradisjon. Stiliserte, til dels kjedelege og sterile motiv blir prioritert framfor særpreg og historisk tilknyting.

Forslaget er i tillegg nærmast identisk med eit tidlegare utkast til fylkesvåpen. Den førre versjonen av dette våpenet skapte sterke reaksjonar. Tidlegare fylkesordførar i Hordaland, Tom-Christer Nilsen (H) kalla det eit «makkverk». I ei uformell meiningsmåling i Bergensavisen, var det berre seks prosent som meinte forslaget var «flott», og to prosent som meinte det var «heilt ok». Alternativa «stygt» og «intetsigende» fekk høvesvis 47 og 45 prosent av stemmene.

«Makkverket» er no fiksa opp i. Det har ein gjort ved å endra litt på ein strek, slik at fjellformasjonane blir litt tydelegare. Ikkje noko stor endring, med andre ord. På mange måtar minner dette om namnedebatten for nye Vestland. Då namnet «Vestlandet» fekk hard motbør, endra dei det ganske enkelt til «Vestland» – som visstnok er heilt forskjellig frå «Vestlandet». Også den gongen var det meininga at ei ubetydeleg endring skulle blidgjera kritikarane.

Motstandarane mot «Vestland» har likevel ikkje blitt noko særleg stillare; om noko har berre forkjemparane blitt døvare for kritikken. Mot slutten av fjoråret var to tredelar av befolkninga i Sogn og Fjordane mot samanslåinga. Politikarane har overkøyrt folket.

Så no er me i den situasjonen at me går inn i ein region utan støtte i folket, med eit namn utan historisk forankring og eit fylkesvåpen ingen vil ha.

Det sender uheldige signal til oss som skal bu i dette nye storfylket.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Turlaget på Stord vitja Tysnes

Nyleg var Stord - Fitjar Turlag på sin årlege tur til Tysnes. Dei ti medlemene som tok turen denne dagen gjekk opp frå Vadla til Tysnessåto, og deretter til Hovlandsnuten via Etlådnefjellet. Deretter ned til Vasstølen og parkeringsplassen ved Skaret. – Planen var ifylgje programmet å gå enten berre til Såto eller Nuten, men i det fine veret denne dagen, var det ynskje frå gruppa om å ta...