GIVANDE HOBBY: Mona Amland får svært mykje glede av å driva med måling. (Begge foto: Camilla Korsnes)
GIVANDE HOBBY: Mona Amland får svært mykje glede av å driva med måling. (Begge foto: Camilla Korsnes)

Mona (59) klarer ikkje slutta å måla

Etter eit sjukehusopphald i 2016 begynte Mona Amland å måla. No skal ho stilla ut verka sine.
Publisert 08.06.2019 kl. 06.00.

– Eg skal ha utstilling, og så skal Torhild Amland ha utstilling, seier Mona Amland (59).

Sidan ho slutta i jobben sin i Tysnes Sparebank 1. mars i år, har ho planlagt å stilla ut måleria sine. No blir planen verkelegheit; 22. juni blir det utstillingsopning i det gamle skulehuset på Hålandsneset. Utstillinga held òg ope dei to følgande helgene.

– Grendalaget leiger det ut rimeleg, fortel ho.

Då ho bestemte seg for å stilla ut der, blei ho spurd om ho ville ha med ein annan utstillar. Det enda med at Torhild Amland, som ikkje er i slekt med Mona, blei med på prosjektet.


Starta i 2016

Måleeventyret til Mona begynte i 2016, då ho var innlagt på sjukehus.

– Eg låg og såg ut vindauga. Det var grusomt kjedeleg, så eg begynte å teikna skisser, fortel Mona.

– Eg har aldri teikna eller måla før det, seier ho vidare.

Ho presiserer at ho meiner etter enda skulegang; i kunst og handverk-timane teikna og måla ho naturlegvis.

Då ho kom heim frå sjukehuset, måla ho det ho hadde teikna medan ho var innlagt.

På oppfordring frå bror sin, posta ho bileta ho måla på Facebook. Der fekk ho god respons, og sidan den gong har ho halde fram med målinga.


Proppfull av idéar

Det hender stadig vekk at Mona ikkje får gjort det ho planlegg å gjera; ho har nemleg så mange ting ho vil måla.

Heime har ho eit eige rom for hobbyen, men til og med på bubilferie hender det ho målar.


Utvekslar kunnskap

Den engasjerte målaren har to gode venninner, som òg driv med kunst. Det er Irén Tvedt Asbjørnsdatter Færevaag, som teiknar, og Inger-Marie Sæverud, som driv med ei form for drodling.

– Me treffest annankvar tysdag, seier Mona om venninnene.Dei kjem gjerne med innspel om kunsten til kvarandre, og hjelper kvarandre til å bli endå betre i det dei gjer.

– Eg synest det er så utruleg bra, smiler Mona.


Vil halda fram

Mona har hatt ulike periodar der ho har likt å måla forskjellige ting. For tida er det mykje blå motiv med inspirasjon frå sjøen og havet det går i.

– Det kjem litt ubevisst, det eg målar, fortel kunstnaren.

Ho understrekar at ho gjer det fordi ho får glede ut av det; ho tener ikkje nemneverdig med pengar på kunsten sin.

– Har du måling litt på hjernen?

– Ja. Eg håper det aldri sluttar, svarer ho.


Siste saker Gå til framsida

Mykje vatn over stemma

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann...

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistorikea Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.