FLOTTE TONAR: Ida Meland sørgde, saman med Onarheim Musikklag, for fin musikk under gudstenesta. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
FLOTTE TONAR: Ida Meland sørgde, saman med Onarheim Musikklag, for fin musikk under gudstenesta. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)

– Me er jo vande til å spela i dårleg vêr

Første pinsedag var det duka for økumenisk gudsteneste på Blåbærhaugen. Dei frammøtte fekk høyra fleire språk og flotte tonar.
Publisert 09.06.2019 kl. 14.48.

– Denne gongen har me flytta gudstenesta ut, sa sokneprest Marit Isaksen Espedalen, og la til at ho nok hadde håpt på betre vêr.

For anledninga hadde ho invitert til økumenisk gudsteneste, altså ei gudsteneste der ein arbeider for auka forståing og samarbeid mellom ulike kristne livssyn, på Blåbærhaugen.

På grunn av mykje vind på toppen av fjellet blei gudstenesta flytta litt ned i bakken, slik at dei frammøtte fekk litt vern frå vêrgudane.


Kyrkja sin bursdag

– Pinsen er ein spesiell dag i kyrkja. Det er kyrkja sin bursdag, sa soknepresten vidare.

– Eg har prøvd å få med fleire forskjellige tungemål, la ho til.

Espedalen fortalde at det var slik det var den første pinsen i historia. Folk blei gripne av den heilage ånd, og talte om evangeliet på sine eigne språk.

– Me er kristne frå ulike trussamfunn. Lat oss koma og møta kvarandre i vårt felles vitnemål i tru, sa soknepresten til dei frammøtte.

«Gud skap oss tru håp og handling. Herre høyr vår bøn,» lydde det frå forsamlinga.

– Me er kristne frå ulike kyrkjer, og vil me vil i fellesskap finna tilbake til krafta i Jesu evangelium, heldt Espedalen fram.


Fleire tungemål

Det blei høve til å høyra fleire ulike språk under gudstenesta. Det blei sunge ein salme på swahili, og det blei lese opp religiøse tekstar på fleire språk.

Juan Luna las opp trusvedkjenninga på spansk, medan Kirsten Nesse las den på swahili. Olöf Teigland las opp trusvedkjenninga på islandsk, og Helga Kristine Haaland las den opp på engelsk.


Vand til dårleg vêr

– Det gjekk eigentleg greitt. Me er jo vande til å spela i dårleg vêr, sa Ida Meland til «Tysnes» etter gudstenesta.

Saman med Onarheim Musikklag bidrog ho med flotte musikkinnslag.

– Det var eit veldig fint opplegg, sa Meland vidare.

Ho har tidlegare vore med på gudstenester utandørs, for eksempel på Solstråleøya, men det økumeniske aspektet var nytt for ho.

– Akkurat det med forskjellige språk har eg ikkje vore med på før, sa ho.


Flott gudsteneste

– Det var veldig fint. Dette kan me gjerne gjenta i finare vêr, sa Kirsten Nesse til avisa.

Ho har budd sju år av livet i Afrika, og kunne derfor lesa trusvedkjenninga på swahili under gudstenesta.

– Eg kan ikkje så mykje swahili, men å lesa det går fint, sa ho.

Også Helga Kristine Haaland skrytte av gudstenesta.

– Eg synest det var eit kjempeflott opplegg! Det var kjekt at me fekk høyra andre språk, og at Marit trekte linja tilbake til den første pinsedagen, sa Haaland.

Ho trekte fram at det er fleire ulike kulturar på Tysnes, og ho syntest det var kjekt at fleire fekk sine språk representerte i gudstenesta.

– Så håper me på finare vêr neste gong, sa Haaland.


Fornøgd prest

– Når me tar vêret i betraktning, må me seia at det er er fint med så mange folk, sa sokneprest Marit Isaksen Espedalen.

Vêret sette nesten kjeppar i hjula for arrangementet.

– Me var ikkje sikre på om det blei noko av, sa Espedalen.

Ho la til at ho syntest det var fint at ein fekk med så mange språk i gudstenesta. Det var opphaveleg òg planlagt å få med fleire frå ulike kristne organisasjonar, men dei fleste hadde allereie lagt planar for pinsen lang tid i førevegen.

– Eg trur dette kan lbi noko me gjentar, sa soknepresten, og la til at ho håpte på betre vêr neste gong.

– Men vêret kan me ikkje gjera noko med, sjølv ikkje eg, sa ho, med glimt i auga.


PREIKA OM SAMHALD: Sokneprest Marit Isaksen Espedalen la vekt på tverrkristeleg samarbeid.
PREIKA OM SAMHALD: Sokneprest Marit Isaksen Espedalen la vekt på tverrkristeleg samarbeid.
MUSIKKINSLAG: Onarheim Musikklag blåste i uvêret.
MUSIKKINSLAG: Onarheim Musikklag blåste i uvêret.
PÅ SPANSK: Juan Luna er katolikk. Han las opp trusvedkjenninga på spansk.
PÅ SPANSK: Juan Luna er katolikk. Han las opp trusvedkjenninga på spansk.
ULIKE SPRÅK: Kirsten Nesse sitt innslag var på Swahili, medan Olöf Teigland las opp på islandsk.
ULIKE SPRÅK: Kirsten Nesse sitt innslag var på Swahili, medan Olöf Teigland las opp på islandsk.
TENTE LYS: Vermund Onarheim tente lys, medan soknepresten preika.
TENTE LYS: Vermund Onarheim tente lys, medan soknepresten preika.
KJEMPEFLOTT OPPLEGG: Helga Kristine Haaland skrytte av gudstenesta. Her les ho opp trusvedkjenninga på engelsk.
KJEMPEFLOTT OPPLEGG: Helga Kristine Haaland skrytte av gudstenesta. Her les ho opp trusvedkjenninga på engelsk.

Siste saker Gå til framsida

Deltok på høyring på Stortinget

Kåre Martin Kleppe fekk lufta tankar om ferjetilbodet i distrikta på Stortinget.– Det gjekk veldig bra, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.Tysdag var han i Oslo, med sjølvaste Stortinget som destinasjon. Kommunal- og forvaltningskomitéen hadde open høyring i saka «tiltak for ein bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge».Der fekk Kleppe og Austevoll-ordførar Morten Storebø...

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.