FAR OG DOTTER: Magne Døssland og dottera Monica Døssland Epland tok turen for å sjå på fjordabåtane. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
FAR OG DOTTER: Magne Døssland og dottera Monica Døssland Epland tok turen for å sjå på fjordabåtane. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)

– Eg kjenner alle desse gamle båtane

I dag måndag var ein dag i kystkulturens teikn. Ikkje mindre enn sju gamle fjordabåtar tok turen innom Våge.
Publisert 10.06.2019 kl. 15.57. Oppdatert kl. 16.08.

– No skal me sjå på innviinga av denne fine platttingen, eller den nye båthamna, viss ein kan seia det sånn, sa Magne Elias Døssland til «Tysnes».

– Og for å sjå på båtane, la dottera Monica Døssland Epland til.

Saman hadde dei tatt turen til Våge måndag ettermiddag, for det som kanskje er den største fjordabåtutflukta nokosinne.

Sju fjordabåtar var å finna i Våge hamn: MS «Atløy», MS «Granvin», MS «Vestgar», MS «Sunnhordland», MS «Midthordland», DS «Stord» og DS «Oster» tok alle turen innom.

– Eg hugsar dei frå før i tida. Eg kjenner alle desse gamle båtane, sa Magne.

Han la til at han likevel ikkje har vore om bord på alle båtane. «Midthordland» har derimot både han og dottera reist med.


Familieutflukt

Terje Godø med familie var òg innom e-brygga måndag.

– Me vil sjå på dei båtane som kjem. Det er sjeldan at dei alle er samla, sa han.

– Det er kjekt at dei har laga til med buer og liknande, la kona Helen til. Det var nemleg gjort i stand ein marknad på området. Der stod blant anna lokalmatprodusentar som Garden på Dalland, Tveitakjerring, Myrdal Gard og Evas Mat, i tillegg til butikkar som Ivyelli og Bok og Fritid; også Tysnesfest var på plass med ein stand.

– Kva forhold har de til fjordabåtane?

– Me har no reist med desse her i vår barndom, sa Helen.


Båtturistar

– Me er på båttur, sa Oddny Heggeland.

Ho og venninna Hege Morken hadde funne ut om arrangementet på Facebook, og såg fram til å sjå på dei gamle båtane.

– Me har venta på denne «festivalen» heile helga, smilte Oddny.

Dei to har vore på Tysnes fleire gongar tidlegare.

– Det er ein fantastisk plass å reisa til, sa Hege.

Også Anja Totlandsdal var blant dei frammøtte; ho hadde familien med seg.

– Me tenkte oss ned for å sjå på båtane, sa ho.

– Eg har vore med på tur med «Midthordland» før, la ho til.

Dottera Malin Dalland syntest arrangørane hadde fått til eit flott opplegg.

– Det er veldig stilig at dei får det til, og at dei får med alle båtane, sa ho.


Folkehav

Kaien og e-brygga i Våge kokte formeleg over av folk, som kom for å få med seg folkefesten. Køane rundt dei ulike telta, der ein kunne kjøpa alt frå mat til klede, vaks seg fort ganske lange.

For å gjera opplevinga komplett, stilte nokre medlemmer av musikklaget opp for å spela. Saman med dirigent Yngve Nikolaisen bidrog dei med flotte tonar.

I tillegg til dei sju veteranbåtane, var òg to veteranbussar på plass, for å skyssa folk til og frå Haaheim.

Alt i alt må innviinga av e-brygga kunna kallast ein stor suksess.FAMILIETUR: Familien Godø var òg blant dei frammøtte. Frå venstre: Tea, Helen, Victoria, Terje, Mats og Veronica.
FAMILIETUR: Familien Godø var òg blant dei frammøtte. Frå venstre: Tea, Helen, Victoria, Terje, Mats og Veronica.
BÅTTURISTAR: Oddny Heggeland og Hege Morken liker godt å reisa til Tysnes.
BÅTTURISTAR: Oddny Heggeland og Hege Morken liker godt å reisa til Tysnes.
SMILANDE BLIDE: Malin Dalland, Anja Totlandsdal og Sofie Rio likte seg godt på marknaden.
SMILANDE BLIDE: Malin Dalland, Anja Totlandsdal og Sofie Rio likte seg godt på marknaden.
LOKALMAT: Hos Lucianne Rijpkema, aka Tveitakjerring, vanka det smaksprøvar til dei som ville ha.
LOKALMAT: Hos Lucianne Rijpkema, aka Tveitakjerring, vanka det smaksprøvar til dei som ville ha.
POPULÆRE PØLSER: Garden På Dalland var òg på plass.
POPULÆRE PØLSER: Garden På Dalland var òg på plass.
FRÅ OS: Evas Mat tok òg turen til Våge måndag. Ho importerer varer frå middelhavsområdet.
FRÅ OS: Evas Mat tok òg turen til Våge måndag. Ho importerer varer frå middelhavsområdet.
FLOTTE TONAR: Eit knippe medlemmer av Tysnes Musikklag bidrog med fin musikk.
FLOTTE TONAR: Eit knippe medlemmer av Tysnes Musikklag bidrog med fin musikk.
FOLKEFEST: Trass varierande vêr, var det mange som la turen innom hamneområdet i Våge måndag.
FOLKEFEST: Trass varierande vêr, var det mange som la turen innom hamneområdet i Våge måndag.
SKYSS: To veteranbussar var på plass, for å bringa folk til og frå Haaheim Gaard.
SKYSS: To veteranbussar var på plass, for å bringa folk til og frå Haaheim Gaard.

Siste saker Gå til framsida

Gjer tiltak mot koronasmitte

Kommunen ynskjer å koma i kontakt med føresette til barn som har vore på ferie i koronautsette område.– Det er ikkje eit spesielt dramatisk tiltak, men eit potensielt effektivt tiltak, fortel rådmann Steinar Dalland.Denne veka har det vore vinterferie, og måndag skal mange barn og unge på Tysnes tilbake på skular og barnehagar. Rådmannen opplyser at kommunen no ynskjer å koma i...

Framleis inga lensmannskontoravklaring

I september annonserte politiet at dei søkte etter nye lokale for Tysnes lensmannskontor, og interessentar vart bedne om å melda seg innan starten av oktober. Politiets fellestjenester har sidan den gong vore i forhandlingar med tilbydarar, og har framleis ikkje avklart framtida til det nye lensmannskontoret.Med omsyn til politiet sin forhandlingsposisjon, har dei ikkje villa opplysa om...

Vil gje dispensasjon viss bygget blir plassert annleis

Både ordførar, rådmann og utvalsleiar i landbruk/teknisk meiner Nils Kristian Berge i Fjord1 trør feil med sine utsegner om at kommunen har gjort teknisk bygg-saka til ei plasseringssak. Samtidig har Veritas kome med ei kritisk tilbakemelding på ROS-analysen, som mellom anna beskriv brann- og eksplosjonsfaren knytt til det tekniske anlegget.

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.