NY JOBB: Rebekka Høgestøl trivst godt bak disken i krambuo på Årbakka Handelsstad. (Foto: Vetle Mikkelsen)
NY JOBB: Rebekka Høgestøl trivst godt bak disken i krambuo på Årbakka Handelsstad. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Rebekka (43) er klar for sin første sesong som Årbakka-driftar

Årbakka Handelsstad spelte ei stor rolle i oppveksten til Rebekka Høgestøl. No er ho sjølv vertskap på den gamle handelsstaden.
Publisert 11.06.2019 kl. 14.41.

– Eg trur eg kjem til å få det veldig travelt, seier Rebekka Høgestøl (43).

19. april tok ho over som driftar på Årbakka Handelsstad. Sidan då har det vore greitt med folk innom den gamle handelsstaden, men no nærmar høgsesongen seg med stormskritt. Då blir pågangen betydeleg større.

Rebekka er sjølv oppvaksen på Tveit på Årbakka, og har vore mykje på handelsstaden i oppveksten.


Reist mykje

Sidan ungdomstida har ho budd litt her og litt der.

– Eg flytta til Voss då eg var 15 og eit halvt, for å gå på jordbruksskule, fortel den ferske Årbakka-driftaren.

Etter tre års skulegang kom ho tilbake til øya, og jobba som avløysar på gard.

I 2001 og 2002 jobba ho eit år som avløysar i Australia. Deretter vanka eit kort opphald heime, før ho enda opp utanlands igjen.

– Eg fekk meg jobb i England. Der jobba eg med smådyr. Det var ein stor kontrast frå store dyr, som eg hadde jobba med tidlegare, seier Rebekka.

Etter England gjekk turen til Austlandet.

– På grunn av smådyrerfaringa mi fekk eg jobb som veterinærassistent. Eg jobba på ein smådyrklinikk frå 2009 til 2016, seier ho.

Medan ho budde austpå, tok ho òg ein bachelorgrad i biologi, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås.

– Så kom eg tilbake til Tysnes, og møtte den berømte veggen. Eg tok det med ro her ei stund, fortel ho.

Heime på Vestlandet fekk ho seg jobb i Norges miljøvernforbund, som saksbehandlar. Med hovudkontor i Bergen blei det likevel langt og stressande å pendla. Det gjekk på helsa laus.

– Eg fekk betennelse i kroppen, og gjekk over til eit timeengasjement, fortel Rebekka.

Framleis jobbar ho deltid som saksbehandlar i Norges miljøvernforbund.


Stort miljøengasjement

Jobben i miljøvernforbundet fekk ho blant anna på grunn sitt eige miljøengasjement. På Tysnes er ho for mange kjent som ein ivrig bossplukkar og eldsjel.

– Kor kjem det frå, dette miljøengasjementet ditt?

– Eg trur eg alltid har hatt det. Eg har alltid vore glad i dyr og natur, seier Rebekka.

– Eg er veldig opptatt av at dyra skal ha det bra. Då eg jobba i England, jobba eg i RSPCA, ein redningsorganisasjon for dyr, legg ho til.

For Rebekka heng kjærleiken for naturen og kjærleiken for dyra tett saman.

– No når eg ser at me øydelegg så mykje dyr og natur, blant anna med plastforsøpling, så er det naturleg for meg å delta i kampen mot det, seier ho.

På Årbakka bruker ho berre papptallerkar og pappkoppar, ikkje eingongsplast.

– Likevel er det ein ting me berre bruker ein gong, seier ho, og legg til at ho gjerne skulle vore det forutan.

Ho anerkjenner likevel at akkurat det er ein nødvendig del av kafédrifta, slik situasjonen er no.


Over all forventning

Då Rebekka først såg at stillinga som driftar ved Årbakka Handelsstad blei lyst ut, begynte tankeprosessen rundt om ho skulle søka eller ikkje.

– Eg var inne på tanken, men eg slo den frå meg, for eg tenkte at det var for mykje arbeid for ein person. Så sa mor mi, som nyleg blei pensjonist, at ho kunne hjelpa til, fortel ho.

– Korleis har responsen vore så langt?

– Det har gått over all forventning, seier Rebekka.

Ho fortel at det er mange folk innom dei dagane dei har ope, men at det òg hender at folk tar turen i vekedagane.

– Har folk kome innom ein måndag, med besøk frå Amerika, og lurt på om hadde ope, så har eg opna dørene for dei. Folk kjem innom i vekedagane òg, og det er veldig koseleg.


Mange gode minne

– Kva var ditt forhold til Årbakka Handelsstad før du begynte å jobba her?

– Eg har alltid vore veldig glad i denne handelsstaden. Den var ein del av oppveksten min, svarer Rebekka.

– Viss det har skjedd noko, er det her me har vore. Då me vaks opp så samla me oss her, me ungdomane, legg ho til.

Spesielt trekker ho fram eitt minne: Ho og vennegjengen var og grilla på Årbakka, og så kom det ein som hadde fiska. Han hadde for mange fiskar, og gav vekk nokre små palar til ungdommane.

– Dei grilla me, og eg trur aldri eg har smakt ein så god fisk! seier Rebekka.


Liker å treffa nye folk

– Kva får du personleg ut av jobben på Årbakka?

– Det eg synest er kjekt er å slå av den småpraten med folk, enten det er bygdefolk eller heilt framande. Eg er veldig glad i å treffa nye folk, seier Rebekka.

– Kva eigenskapar er det du tar med deg inn i rolla som driftar?

– Mi openheit med folk, svarer ho.


Fangar fine augeblikk

Årbakka Handelsstad er kjent, både i og utanfor kommunen, for kunstutstillingane i sjøhuset. I år er også driftaren blant utstillarane; Rebekka har nemleg ei stor interesse for foto.

– Den interessa har eg hatt lenge. Då eg reiste til Australia, hadde eg ei venninne som jobba i fotobutikk, og ho sa at eg ikkje skulle framkalla bileta mine medan eg var i Australia, men heller senda negativa til ho, fortel Rebekka.

Det gjorde ho, og ho fekk gode skotsmål av den fotointeresserte venninna.

– Eg fekk beskjed om at eg var god på komposisjon. Eg tenker ikkje på det tekniske når eg tar bilete, men ifølge ho, som jobba med foto, hadde eg gjort noko rett, seier ho.

Etter det har ho halde fram med å dyrka fotointeressa. For ho handlar det mykje om å fanga fine augeblikk. Som eksempel nemner ho dei gongane ho er ute i båt, tidleg om morgonen, for å trekka garn.

– Er du mykje i båt?

– Ein god del, absolutt, men eg er like mykje på fjellet med hunden. Det er mykje fin natur å sjå på, smiler Rebekka.


Nytt liv i gammal hage

Rebekka held seg òg opptatt utanfor arbeidstida.

– Eg har fått lov til å laga kjøkkenhage i området. Eg måtte gjera noko for å auka trivselen min, og viss eg trivst ein plass så dyrkar eg ting, seier ho.

Det låg ein gammal urtehage litt utanfor handelsstaden. Den har Rebekka gjort om til kjøkkenhage, med diverse grønsaker.

– No når alt er sett opp, har eg akkurat begynt å setta ut plantene mine. Det er vanlege grønnsaker, som grønkål og løk. Det er først og fremst til eigen bruk, men me får sjå om det blir noko til overs, seier ho.

Ho ser ikkje bort frå å selja grønsaker frå Årbakka, dersom det blir noko til overs.

Kjøkkenhagen har ho laga til på ein litt uvanleg måte. Fordi jorda var så hardpakka, har ho ikkje grave seg nedover; ho har lagt lag på lag oppover i staden.

Rebekka har laga rammer av staur, og dekt innsida av desse med kartong, for så å legga eit lag med kvister, tare, lauv og halm oppå kartongen.

– Eg har lagt lag på lag med sånt, litt sånn lasagnemetode. Det ligg mold på toppen, som ein plantar i, seier ho.

– Då har plantene fått ein liten matpakke å veksa i.


Besøk frå Haaheim

Medan journalisten er innom, ein laurdagsmorgon, får Rebekka besøk av seks gjester.

– Eg har vore her før, på midten av nittitalet. Når me no var på desse kantar, blei me einige om å ta oss ein tur ned, for å sjå om det var liv her endå, seier Kåre Meling frå Bømlo.

Han og reisefølget kjem rett frå middag på Haaheim Gaard.

– Det er bra at dei tar vare på sånne gamle ting, held Kåre fram.

David King, opphaveleg frå Storbritannia, men busett i Sauda, skyt inn:

– Det er viktig at den unge generasjonen ser korleis dei eldre hadde det ein gong i tida.

– Me som hadde ungdomstida vår på 60-talet kjenner oss litt igjen, legg Kåre til.


FREDELEG: På Årbakka kan ein setta seg ned, og nyta dei naturskjønne omgjevnadane. (Foto: Vetle Mikkelsen)
FREDELEG: På Årbakka kan ein setta seg ned, og nyta dei naturskjønne omgjevnadane. (Foto: Vetle Mikkelsen)
KJØKKENHAGE: Rebekka liker godt å driva med planter. (Foto: Vetle Mikkelsen)
KJØKKENHAGE: Rebekka liker godt å driva med planter. (Foto: Vetle Mikkelsen)
BESØK: Kåre Meling og reisefølget nytta sjansen til å koma innom for litt mimring. (Foto: Vetle Mikkelsen)
BESØK: Kåre Meling og reisefølget nytta sjansen til å koma innom for litt mimring. (Foto: Vetle Mikkelsen)
ÅRBAKKA: Den gamle handelsstaden ligg idyllisk til. (Foto: Rebekka Høgestøl)
ÅRBAKKA: Den gamle handelsstaden ligg idyllisk til. (Foto: Rebekka Høgestøl)

Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.