FRÅ PRIX TIL EXTRA: Benjamin Kvamsdal og butikksjef Morten Christensen ser fram til Prix-butikken vert til Extra i slutten av juni.
FRÅ PRIX TIL EXTRA: Benjamin Kvamsdal og butikksjef Morten Christensen ser fram til Prix-butikken vert til Extra i slutten av juni.

Coop Prix er klar for ombygging

Laurdag er det siste sjanse til å handla på Prix i Våge. Halvanna veke seinare opnar butikken på nytt som Extra.
Publisert 13.06.2019 kl. 15.00.

– Det verkar som det er mange som gler seg til me opnar som Extra, fortel Morten Christensen, som er butikksjef for det som enn så lenge framleis er ein Prix-butikk.

Laurdag ettermiddag stengar butikken, og ombygginga tek til. I løpet av halvanna veke skal butikken endrast frå Prix til Extra, og butikksjefen ser fram til nyopninga i slutten av juni.

– Eg ser veldig positivt på omlegginga, seier Christensen.


Lågpris med fleire varer

Både Prix og Extra er daglegvarekjeder i Coop-systemet. Christensen fortel at det er eit godt teikn at leiinga vil leggja om til Extra i butikken i Våge.

– Dei butikkane som vert plukka ut til å verta Extra-butikkar, er dei butikkane som leiinga har tru på vil klara omlegginga. Så det er eit godt signal til oss at dei vil leggja om vår butikk, fortel Christensen.

Butikksjefen forklarar at det vert ein del endringar når dei no legg om.

– Me får større vareutval og lågare prisar, fortel han.

Butikken i Våge vert langt frå den største i Extra-kjeden, men den skal likevel ha plass til kring 2.000 fleire varer enn det butikken har i dag. At butikken både får fleire og billigare varer, gjer at butikken må tiltrekka seg fleire kundar enn i dag.

– Me satsar på god auke, og at me kan stoppa litt handelslekkasje til Os og Stord. Kanskje kan me trekka kunder frå Ølve og Baldersheim også, seier Christensen.


Sjølvbetening

Omlegginga er også med på å introdusera sjølvbeteningskassar til Tysnes. I tillegg til at det vert éin vanleg kasse att, kjem det seks nye sjølvbeteningskassar som kundane kan nytta seg av. Christensen håpar det vil frigje meir tid til andre oppgåver for dei tilsette.

– Det er mange som er redd for at sjølvbetening betyr at me skal seia opp folk, men det er ikkje tilfelle. Me ynskjer å gjera det meir effektivt i kassen, slik at beteninga kan bruka meir tid på kundane ute i butikken, og samtidig bruka meir tid på å halda butikken ryddig og i orden, seier han.

Sjølv om sjølvbetening kan verka nytt og utfordrande for dei som handlar daglegvarer på Tysnes, trur Christensen at folk raskt vert van til det.

– Samtidig veit me at hyttefolk og ferierande frå Bergen gjerne er van til slike kassar allereie.

Han fortel også om andre nykomingar til butikken som skal effektivisera arbeidet.

– Me får elektroniske pristaggar, som gjer at prisane alltid er oppdatert, og me slepp å bruka mykje tid på å skifta ut prislapper manuelt. Me får også eit internt callingsystem, som gjer at me enklare kan kommunisera med kvarandre i butikken.


Opningsfest

Torsdag 27. juni opnar butikken igjen, noko som skal markerast.

– Då vert det snorklypping og kaffi og kaker, fortel sjefen.

Ifølgje han vert butikken nesten ikkje til å kjenna igjen.

– Det vert ein heilt ny hyllestruktur for å få på plass alle tørrvarene, og me får inn heilt nye kjøleskap til kjølevarene. Me skal også ha eigne fryseskap, som gjer at me frigjer plass på golvet.

Vindfanget inn til butikken skal i tillegg rivast for å få betre plass i butikken. Å finna plass til 2.000 fleire varer, er noko Coop-leiinga tek seg av.

– Dei har skissert hyllene og planlagt kvar varene skal stå, seier han.


Tomme hyller

Butikksjefen føler også at dei tilsette i butikken ser fram til omlegginga.

– Det er ein positiv gjeng som alltid står på. Dei føler eigarskap til butikken, noko som betyr veldig mykje, seier Christensen.

Han er samtidig klar på at omlegginga til Extra vil skapa nye utfordringar for butikk-gjengen.

– Det set større krav til oss som jobbar her. Det vert høgare tempo, og me må arbeida for å få fleire kundar til vår butikk.

I tida fram mot omlegginga, har det vore fleire og fleire tomme hyller i butikken i Våge. Skal omlegginga gå så smertefritt som mogleg, er det viktig at butikken har så lite varer som mogleg før omlegginga går i gang. Christensen fortel at det har vore litt reaksjonar på dei tomme hyllene, men at folk flest skjønar kvifor butikken vert tømt.

– Extra-kjeden er veldig i vinden, og det er mange av kundane våre som har handla hos Extra andre stader. Eg trur mange ser fram til me legg om til Extra, avsluttar butikksjefen.


GJER TING KLART: Det er allereie arbeidarar i gang med arbeidet i butikken i samband med omlegginga til Extra.
GJER TING KLART: Det er allereie arbeidarar i gang med arbeidet i butikken i samband med omlegginga til Extra.
TOMME HYLLER: For å gjera omlegginga enklast mogleg, har gjengen på Prix, her med Linda Tye og Morten Christensen, allereie tømt butikken for mykje varer.
TOMME HYLLER: For å gjera omlegginga enklast mogleg, har gjengen på Prix, her med Linda Tye og Morten Christensen, allereie tømt butikken for mykje varer.

Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...