ANGRIPEN AV HUND: Ein sau fekk skadar både i framføtene og i låra etter å ha blitt angripen av hund på Såtefjellet sist veke. Dei to lamma til sauen har ein førebels ikkje funne. (Privat foto)
ANGRIPEN AV HUND: Ein sau fekk skadar både i framføtene og i låra etter å ha blitt angripen av hund på Såtefjellet sist veke. Dei to lamma til sauen har ein førebels ikkje funne. (Privat foto)

Sau angripen av hund på Såtefjellet

Det som ikkje skal skje, skjedde på Såtefjellet sist veke. Ein hund gjekk til angrep på ein sau. Sauen vart liggjande hjelpelaus i ein bekk.
Publisert 13.06.2019 kl. 12.00.

Det var tysdag kveld i sist veke at ein hund gjekk til angrep på ein sau på Såtefjellet. Politiet melder at hendinga skal ha skjedd i åttetida om kvelden. Hundeeigar hadde sjølv meldt frå til politiet.

Ifølgje politiet skal ein hundeeigar ha lånt bort ein hund til ein annan person. Personen skal ha hatt hunden i band, men hunden skal ha slite seg.


Beitelaget rykte ut

Det var i Buskaret det skjedde. Hunden sleit seg, sprang opp skaret og skremde sauen utfor ein skrent og ned i ein bekk. Der gjekk hunden laus på sauen.

– Sauen låg hjelpelaus. Det var heilt tragisk, seier leiar i Tysnes beitelag, Per I. Økland.

Hunden hadde bite sauen i begge framføtene og i begge låra. Sauen fekk ein del sårskadar.

Beitelaget blei oppringt av hundeeigaren.

– Eigaren gjorde det rette, og gav oss beskjed. Me kontakta dei som har sauer på beite i området, seier Økland.

Saueeigaren var same kvelden til fjells, og var med og fekk sauen på beina att. Etter råd frå veterinær fekk sauen antibiotika. Sauen har fått tilsyn og medisin kvar dag etter hendinga. Saueeigaren har bore opp mat og silofor og flytta sauen rundt i området, men ho har ikkje klart å eta så mykje. Dei to lamma til sauen har dei enno ikkje funne. Dei håpar at lamma går i lag med andre sauer.


Stygg sak

Leiaren i beitelaget karakteriserer hendinga som ei stygg sak, samstundes som han rosar hundeeigaren for at dei melde frå så snart som mogeleg. Den som hadde hunden med til fjells, fekk tak i hunden etter relativt kort tid, slik at den ikkje fekk gjera skade på fleire sauer. Vedkomande var og med og fekk den skada sauen på beina att.

– Skjer slikt som dette, må ein ringja beitelaget eller politiet så snart som mogeleg slik det vart gjort i dette tilfellet, seier Økland.

Han oppmodar også alle som ferdast med hund i fjellet der det er beitedyr om å ha dobbel kontroll. Har ein berre ei reim i handa, kan ein falla og hunden kan stikka av.

– Enkelte er flinke til å gå med tau rundt magen. Det bør alle gjera, seier beitelagsleiaren.

Han synest det er flott at folk luftar hundar og tek dei med til fjells, men det er viktig med god kontroll på hunden.

– Ikkje alle hundar er sauereine, då bør ein vurdera om det er lurt å ta dei med inn i beiteområde. Når enkelte hundar ser sauer springa, er det noko som vaknar i dei, åtvarar han.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokalsamfunn med eit godt hjelpeapparat

Natt til laurdag tok det til å brenna i eit bustadhus i Uggdal. Den unge familien kom seg til all lukke ut av det brennande huset utan fysiske skadar. I «Tysnes» denne veka kan me lesa at brannvesenet var på brannstaden eit kvarter etter at mor i huset fekk varsla om brannen klokka 03.23. Det gler...