BLIR SOKNEPREST: Komande søndag blir Kristin Hjertaker ordinert til prest i Birkeland kyrkje i Bergen. Før ho tek til som sokneprest i Arna i desember, skal ho vera vikarprest i Fjell. (Arkivfoto: Geir Rommetveit)
BLIR SOKNEPREST: Komande søndag blir Kristin Hjertaker ordinert til prest i Birkeland kyrkje i Bergen. Før ho tek til som sokneprest i Arna i desember, skal ho vera vikarprest i Fjell. (Arkivfoto: Geir Rommetveit)

Kristin blir sokneprest

Tysdag avslutta Kristin Hjertaker (51) teologistudiet med eksamen i Oslo. Frå 1. desember blir ho sokneprest i Arna.
Publisert 14.06.2019 kl. 06.00.

Allereie i veka før pinse, før ho var ferdig med siste eksamen på Menighetsfakultetet, blei ho tilsett av Bjørgvin bispedømeråd som ny sokneprest i Arna. Men før det skal ho vera vikarprest i Fjell. Der tek ho til 24. juni.


– Midt i blinken

– Det er stor prestemangel for tida, og det er lett å få jobb, til og med i Bergen, så det er ikkje overraskande at eg som heilt nyutdanna fekk jobben som sokneprest, seier ei godt nøgd Kristin Hjertaker når «Tysnes» snakkar med henne tysdag kveld. Då er ho på Gardermoen etter eksamen, på veg heim til Bergen.

Det har lenge vore kjent at det har vore prestemangel fleire stadar i Bjørgvin bispedøme over tid. Før var det få eller ingen søkjarar til stillingar i distrikta. No gjeld det same i byar og bynære strok.

– Tidlegare såg eg føre meg at det burde vera mogleg å få eit ledig vikariat når eg var ferdig med eksamen. Men så registrerte eg at det var få søkjarar også til faste stillingar, så då bestemte eg meg for å søkja. For meg er det midt i blinken å få jobb som sokneprest i Arna, seier Kristin.

Som oppvaksen på Tysnes trivst ho godt i område mellom by og land, som Arna er. Det har ho også alt erfaring med; i vinter var ho vikarprest på Askøy, der ho treivst veldig godt.

Ho har og hatt praksis på Sotra, der ho og treivst veldig godt.


Tysnes – meir på sikt

– No gler eg meg til å ta til som vikarprest i Fjell. Der kjenner eg staben etter praksis i fjor haust. Men sjølvsagt gler eg meg også til å ta fatt i Arna. Eg var der på søndag for å sjå.

I eit intervju i «Tysnes» før jul, fortalde ho at ho kan tenkja seg jobb i Sunnhordland ein gong i framtida.

– Tyder jobben som sokneprest i Arna at Tysnes og Sunnhordland ikkje er aktuelt lenger?

– Jau, det kan det absolutt vera. Men det er ingen ledige jobbar der no. Me får sjå etter kvart. Eg må jobba der det er behov for meg.

Som ny prest trur ho det vil vera greitt å vera ein stad der det er fleire kollegaer å spela på lag med.

– I starten trur eg det vil vera ein fordel, seier ho.


Har pendla til Oslo

Det er to år sidan Kristin tok til på teologistudiet. Det fyrste året tok ho ein del fag ved sida av jobben som lektor på Askøy vidaregåande.

– I fjor var eit unntaksår. Då både jobba og studerte eg, eg følte eg ikkje kunne ta fri meir enn eitt år for å studera. I haust hadde eg deltidsjobb. Det siste halve året har eg vore på heiltid, ved Menighetsfakultetet og praksis i bergensområdet.

– Eg har verkeleg fått prøvd meg. Eg har hatt 13 gudstenester i tillegg til øvingsgudstenester i Oslo domkyrkje, Fagerborg og Skøyen. Me har fått øva i ulike kyrkjerom, både nye og gamle, store og mindre.

Studiet siste halvåret har vore både mykje praktisk trening og ein del teori som blei avslutta med munnleg eksamen tysdag.

– No er eg litt metta og tom.


– Ein høgtidsdag

Når ho blir ordinert som prest i Birkeland kyrkje i Bergen komande søndag, håpar ho mange vil ta turen. Det er biskop Halvor Nordhaug som står for vigslinga. Dei er to kvinner som skal vigslast. Det blir ei vanleg gudsteneste, der vigslingsdelen er ein eigen del. Kristin skal stå for delar av liturgien etter preika.

– Det blir ein høgtidsdag for meg. Eg gler meg. Eg blir kjempeglad viss folk tek turen. Eg har mykje å takka tysnessamfunnet for, bakgrunnen min på Tysnes, opplevingar i kyrkjene og Ten-sing-miljøet var viktig for meg.

Feststunda blir avslutta med kyrkjekaffi med festkake i menighetshuset.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Tysnes Høgre prioriterer Hordfast

Me registrerer at Naturvernforbundet på Stord i innlegg i Bladet Tysnes tar på seg oppgåva å tolka samferdselsminister Knut Arild Hareide i den retning som passar dei best. I innlegget frå Naturvernforbundet utfordrar dei lokalpartia i Tysnes og Stord til å svara på tre spørsmål. 1. Hordfast treffer på alle dei...

Stengjer vatnet

Tysnes kommune vil stengja vatnet i korte periodar for abonnentar i Våge.

Leiar: Samspelet mellom turistar og fastbuande må halda fram

Samspelet mellom turistar og fastbuande gjer Tysnes til ein god plass å bu, og ikkje minst å feriera – og det heile året. Dei siste vekene er dette samspelet blitt sett på prøve. Regjeringa har både lagt restriksjonar på fritidsreiser og sett forbod mot å opphalda seg i hytter og fritidsbustader. Det har skapt sterke reaksjonar, både for og mot.No ser det ut for at den største...