SJØUTSIKT: Atle Andersland (t.v.) og Erling Langballe i Andersland bygg, og Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling arrangerte i mai open visning ved den nye visningshytta i hyttefeltet på Gjelland.
SJØUTSIKT: Atle Andersland (t.v.) og Erling Langballe i Andersland bygg, og Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling arrangerte i mai open visning ved den nye visningshytta i hyttefeltet på Gjelland.

Har fått opp fyrste hytte i det nye hyttefeltet på Gjelland

Med den fyrste visningshytta på plass, håpar Atle Andersland at det vert fart i hyttesalet på Gjelland.
Publisert 15.06.2019 kl. 15.00.

– Det er eit felt som me har eigd sidan 2005, og det har vore regulert for hytter i mange år, seier Atle Andersland.

Han fortel villig vekk om hyttefeltet som Andersland Bygg eig på Gjelland på Reksteren. I strålande sommarvêr har dei invitert til open visning på feltet, og i ei visningshytte som nettopp er ferdig bygd.

– Det har vore ein del lokale folk innom, som er nysgjerrige på prosjektet, seier Atle.


Ynskjer å selja

Dei har ikkje selt tomter endå, men har jobba med fleire potensielle kundar. Atle trur likevel det hjelper på interessa at visningshytta er på plass.

– Då har me meir enn berre ei råtomt å visa fram. Då kan dei som vil kjøpa få eit betre inntrykk av korleis det vert med ei hytte på tomta. Visningshytta i seg sjølv er for så vidt til sals den òg, viss nokon er interesserte, seier Atle.

Han håpar også det hjelper at det nærmar seg sommar og temperaturane stig.

– Det verkar som det for tida er veldig i vinden med hytte på fjellet, men det er nok enklare å selja hytte ved sjøen frå påske og utover sommaren.

Han er glad for at dei har fått til den opne visninga, sjølv om han ikkje trur det var altfor mange potensielle kjøparar på plass.

– Det er uansett viktig for oss å visa fram det me driver med, og få vist at Gjelland er ein idyllisk plass, seier han.


16 tomter

Det er eit stort felt kring Gjellandsvika som er regulert som hyttefelt. Det er snakk om 32 hyttetomter, der dei fleste tomtene er over eitt mål store. I fyrste omgang er det 16 tomter som er klare for sal.

Det er på tomt nummer åtte at visningshytta har kome opp. Det er den sørlegaste av dei seks tomtene som ligg nærast sjøen. Her er det god utsikt over til Siglevika, og sørover mot Uggdal. Mot nord ser ein rett ut i Bjørnafjorden.

– Alle hyttene har god utsikt, men det er kremtomtene som ligg her på bergryggen nærast sjøen, seier Atle.

Dei 16 tomtene som det vert jobba med i fyrste omgang, er dei seks tomtene som ligg nærast sjøen, og ti tomter som strekkjer oppover i lia mot fylkesvegen.


Attraktivt

I tillegg til å jobba med sjølve hyttetomtene, er gjengen i Andersland Bygg opptekne av nærområdet rundt hyttene, spesielt ned mot sjøen.

– Me bygger slik at skjergarden vert ålment tilgjengeleg, seier Atle, som også fortel om planane inne i Gjellandsvika.

Der er det både planlagt båtfeste, og ein kai på innsida av det ytste neset.

Atle er ikkje i tvil om at hyttefeltet på Gjelland er eit attraktivt felt, og han har trua på at det vil vera interesserte kjøparar.

– Det er attraktivt med tanke på nærleik til sjø, og det er store tomter. Det er temmeleg usjenert, og det er mykje friområde mellom hyttene, fortel Atle.

Han peiker også på at hyttefeltet er godt lokalisert med tanke på framtida.

– På denne sida av Reksteren vil det liggja utan noko sjenanse frå ein framtidig E39 på andre sida av øya, samtidig som det vert korte avstandar både frå nord og sør.


Meklar

Saman med Atle på visninga var kollega i Andersland Bygg, Erling Langballe, og meklar Elisabeth Nonås Fylkesnes. Elisabeth fortel at det er mange som er interessert i tomtene.

– Me køyrer ein del privatvisningar, og samtidig er det mange som er ute på eiga hand og ser seg om i området. Det er mange som følgjer med, seier ho.

Elisabeth fortel at ho har fått gode tilbakemeldingar frå dei lokale som var innom visninga.

– Alle syntest det var kjempefint her, seier ho.


VISNING: Erling Langballe og meklar Elisabeth Nonås Fylkesnes viste fram romma i den over 100 kvadratmeter store hytta.
VISNING: Erling Langballe og meklar Elisabeth Nonås Fylkesnes viste fram romma i den over 100 kvadratmeter store hytta.

Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...