NYE TIDER: «Samfunnet er i utvikling, og politiet må endre seg. Det fører til andre prioriteringer og en annen tilstedeværelse enn før, også på Tysnes», skriv visepolitimester Ida Melbo. (Foto: Politiet)
NYE TIDER: «Samfunnet er i utvikling, og politiet må endre seg. Det fører til andre prioriteringer og en annen tilstedeværelse enn før, også på Tysnes», skriv visepolitimester Ida Melbo. (Foto: Politiet)

Debatt: Politiet må være synlig der folk er

Innbyggerne på Tysnes er like digitale som i Bergen. Synlig politi i 2019 er mer enn politipatruljer på veiene.
Publisert 19.06.2019 kl. 12.00.

Nærpolitireformen har fått mye kritikk for sitt navn og innhold, også på Tysnes. Det er viktig i et demokrati å ha en åpen debatt om hvordan politiet skal fungere. Tirsdag kommer vi en gruppe fra politiledelsen til Tysnes for å snakke med kommunestyret om hvilket politi innbyggerne på øya kan forvente seg i fremtiden, og hvordan vi i politiet jobber for å gi dere den tryggheten innbyggerne i vårt politidistrikt skal ha.

Etter et bredt forlik i Stortinget juni 2015, har vi i politiet hatt ansvaret for å tilpasse tjenesten til hovedlinjene i reformen. Samtidig må vi tilpasse oss en verden i endring. Den digitale utviklingen løper nesten fra oss. Samtidig som politireformen ble vedtatt, var Vipps på trappene og Apple Watch kom for salg.

Vi ser at kriminalitet på digitale flater gir muligheter for enkelte gjerningsmenn til å begå mange flere lovbrudd på mye kortere tid enn tidligere. Mengden og alvorligheten utfordrer oss.

Hva betyr et nært politi? I Vest politidistrikt har vi de siste årene avdekket lokale gjerningsmenn som begår meget alvorlige forbrytelser mot barn i fattige land. De barna ble reddet av vårt politi, langt borte fra dem.

Og hva menes med at politiet er blitt fjernere? Mange eldre i bygd og by blir offer for internettsvindel av utenlandske organiserte kriminelle nettverk. De trenger et politi som har kapasitet til å ta svindlere fra fjerne steder, kriminelle som aldri har satt sine bein i Norge.

Selv om kriminaliteten er digital, så må mye av politiarbeidet fortsatt utføres av mennesker. En app kan aldri erstatte vårt møte med mennesker i sin ytterste sårbarhet. Trues noen med vold via Snapchat, må politiet både være online òg ha patruljer som rykker ut for å hindre at dette skjer.

Vi står i spagaten mellom forventninger om fysisk lokal tilstedeværelse, og et kriminalitetsbilde som er grenseløst digitalt. Våre medarbeidere jobber knallhardt for å levere trygghet til innbyggerne, men de står i en krevende skvis. Kravene fra samfunnet er høye. Vi skal jobbe på nye måter, men samtidig forventes vi å være tilstede og synlige på samme måte som før. Og midt oppe i dette skal de levere på kvalitetsforbedringene i reformen.

Som politileder kjenner jeg hver dag på alvoret og ansvaret som hviler på oss om å beskytte befolkningen i et digitalt samfunn, der kriminaliteten endres raskere og raskere. Jobben krever at vi må gjøre vanskelige prioriteringer. Resultatet er at vi i dag bruker over 30 prosent av politiets kapasitet på rundt tre prosent av sakene. Dette er de mest alvorlige sakene, og det er i stor grad alvorlige overgrep mot barn som gjør at saksmengden har eksplodert.

Forventninger og endringsprosesser i politireformen står ikke stil til ressursene, og det sliter på våre medarbeidere. De som holder i enkeltsakene jobber hardere enn en arbeidsgiver kan forvente, men føler allikevel at de ikke strekker til. Det betyr ikke at reformen har skylda for at vi ikke har kommet så langt som vi ønsker. Tvert imot er den svaret på utfordringene vi står overfor. Mer ressurser og flere politifolk vil hjelpe, men penger alene er ikke nok. Samfunnet er i utvikling, og politiet må endre seg. Det fører til andre prioriteringer og en annen tilstedeværelse enn før, også på Tysnes.

Jeg har hørt at man på Tysnes sier man kan dra på ferie med døra ulåst, noe som vitner om at man opplever Tysnes som et trygt sted å bo. Politiet må uansett ha en beredskap når noe skjer, og kompetanse på det som skjer innenfor husets vegger og på nett. Vårt mål er et politi som også i fremtiden er synlig og til stede der kriminalitet skjer.

• Les også: – Det verkar som om det politifaglege miljøet på Tysnes forvitrar


Siste saker Gå til framsida

Fotominne frå Langeland

Staden er Langeland og året 1970. Hesten og den gamle slåmaskinen heldt på denne tida framleis stand i jordbruket, fortel Harry Solberg, som har sendt oss dette kjekke bildet. Det er Jens Langeland som held i taumane, og borna på høykjerra er syskena Solberg frå Odda. Har du eit bilete frå farne tider som fortener å koma på trykk? Send det til redaksjonen@tysnesbladet.no, og hugs...