VAKKERT: Det vart ei magisk og fin stemning i kyrkja då Kristoffer Nordal framførte, med André Eide på flygel.
VAKKERT: Det vart ei magisk og fin stemning i kyrkja då Kristoffer Nordal framførte, med André Eide på flygel.

Imponerte publikum under flygelkonsert

– Me håpar flygelet er noko alle kan få glede av, sa Arne Leite til publikummet i Tysnes kyrkje.
Publisert 18.06.2019 kl. 17.00.

I kyrkja var det pynta flott til konserten, og alle dei frammøtte fekk servert ein velkomstdrink til programmet. Flygelkonserten opna med ein melodi spelt av André Eide, før Arne Leite tok over og kunne ynskja alle velkomne.

«Tysnes» har tidlegare skrive om at Tysnes sokneråd gjekk til innkjøp av nytt flygel. Denne søndagskvelden var alle invitert til dugnadskonsert – ei innsamling for nyinvesteringa.


Musikalske innslag

Det var mange som strøymde til Tysnes kyrkje for å få med seg dette arrangementet, som bydde på konsert med lokale artistar som stilte til dugnad.

– I kveld kostar det litt å få høyra musikken frå flygelet, men til vanleg er det gratis å komma i kyrkja og lytta til det, forklarte Leite smilande.

– No håpar eg at de nyt konserten, eg trur de kjem til å lika innslaga.

Denne kvelden fekk ein høyra song av Kristoffer Nordal, som var akkompagnert av Eide, samt nokre stykke framført av Nick Hughes på kornett. Vidare i programmet song Maren Leite med Tore Hodneland på gitar og Endre Hodneland på flygel. Etter konserten var applausen stor frå eit rørt publikum.


Dyktig organist

Før Eide skulle avslutta kvelden med nokre stykke av Edvard Grieg, greip han mikrofonen og utdjupa med nokre ord om hans bakgrunnshistorie og forhold til musikken.

– Eg er organist og har lidenskap for både piano, orgel og flygel, sa Eide, som til vanleg bur på Stord.

– Historia om korleis musikken kom inn i livet mitt, er litt spesiell, røpte han, før han heldt fram:

– Det starta vel med at eg hadde ein gamal Nokia-telefon som hadde ein funksjon der ein kunne laga ein eigen ringetone sjølv. Eg hadde ei viss forståing for notar, og skjønte korleis eg kunne komponera tonane til å bli melodiar.


RØRTE PUBLIKUM: Maren Leite song for publikum med ei klar og vakker stemme, med Endre Hodneland på flygel og Tore Hodneland på gitar.
RØRTE PUBLIKUM: Maren Leite song for publikum med ei klar og vakker stemme, med Endre Hodneland på flygel og Tore Hodneland på gitar.
INNVIGDE FLYGELET: Det var ingen tvil om at det nye instrumentet gav fin klang då André Eide framførte nokre stykke for publikum.
INNVIGDE FLYGELET: Det var ingen tvil om at det nye instrumentet gav fin klang då André Eide framførte nokre stykke for publikum.

Siste saker Gå til framsida

Vil låna ut gratis sportsutstyr

Frivilligsentralen har sendt inn søknad om midlar til innkjøp av sportsutstyr, og har planar om å starta opp gratistilbodet «Bua Tysnes», forhåpentlegvis til sommaren.

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...