I DUELL: Dei yngste deltakarane sparte ikkje på krutet då dei fekk spela mot kvarandre.
I DUELL: Dei yngste deltakarane sparte ikkje på krutet då dei fekk spela mot kvarandre.

Ellevill moro på fotballskule

– Det er mange som ikkje høyrer på oss, men me gjer det me kan for at dei skal ha ei god oppleving, fortel ein smilande Mathias Bakke (15).
Publisert 20.06.2019 kl. 15.42. Oppdatert kl. 15.47.

Han har denne veka vore instruktør for ei gruppe med unge fotballspelarar på Tine Fotballskule på Reiso, saman med lagkameratar frå Gutar 14, Brede Kleppe Røssland og Tobias Dalen Hagen. Der har dei trent – og bore rundt på – dei unge deltakarane.

– Det har gått veldig bra å vera instruktør for dei, og me ser mange gode fotballspelarar, seier Mathias diplomatisk. Lagkamerat Brede er litt meir bardus i si framstilling:

– Dei høyrer ikkje på noko av det me seier. Dei har mykje energi, men fotball er kanskje ikkje det dei tenkjer mest på, og me må bera dei rundt omkring, fortel han, medan entusiastiske born halar og dreg i armane på han for å få merksemda hans.

Det er ikkje tvil om at borna likar instruktørane sine.

– Det er veldig morosamt å bli trent av dei, slår Marcus Lande Gjøvåg fast med eit smil.

Dei tre unge instruktørane får skryt av sportsleg leiar i Njardar/Tysnes, Ronny Hagen, for at dei trenar ei gruppe utan hjelp frå vaksne instruktørar.

– Det er første gong spelarar frå G14 er med som instruktørar, og det er tøft gjort av Mathias, Brede og Tobias å ta på seg eit slikt ansvar, konstaterer Ronny.


Ingen fotballskule utan friviljuge

Den populære tre dagar lange fotballskulen gjekk i år av stabelen for 22. gong, og den sportslege leiaren peikar på kor viktig det er med hjelp frå foreldre, friviljuge og lokale fotballspelarar for å få fotballskulen til å verta ein realitet år etter år.

– Alle som er involvert må få skryt. Eg kunne ikkje ha gjort det eg gjer med å organisera det her, viss ikkje dei hadde stilt opp, seier han.

I år var om lag 80 born med på fotballskulen, noko Ronny seier seg nøgd med.

– Det er klart, det varierer litt frå år til år, og nokre år har me hatt over 100 deltakarar. Men det er mange engasjerte born på Tysnes, og det som er positivt er at veldig mange av dei påmelde i år er jenter, fortel han.

Fotball står sjølvsagt i fokus på fotballskulen, og Ronny fortel at det handlar om å bli kjent med og leika med fotballen. Samstundes har borna fått prøva seg på sju øvingar som er retta mot Norges Fotballforbund sitt teknikkmerke.

– Det handlar mellom anna om triksing, pasning, skyting og kontroll over ballen. Første del av dagen blir brukt til det, og så blir det fotballspeling etter matøkta, forklarar han.


Framtidige keeperar

Åtte år gamle Mathias Aakre er med på fotballskulen for første gong i år.

– Det er kjekt. Eg har øvd på å stå i mål. Det er det eg likar best; men eg likar óg å spela litt ute, fortel han.

Han seier han ikkje har spelt fotball lenge, men at han plar spela det ein del i friminutta på skulen, saman med vennane sine. Ein av desse, Magnus Trane, er óg å finna på kunstgrasbanen på Reiso.

– Eg har vore med på fotballskulen ein gong før, då eg gjekk i første klasse. Eg synest det er kjempekjekt, og eg elskar fotball, understrekar han.

I likskap med kameraten likar Magnus óg best å stå i mål, noko som lovar godt for keeperstanden på Tysnes i framtida.


Freistar til repetisjon

Onsdag kveld var det duka for avslutning og utdeling av TINE-ryggsekk. Nok ei fotballskule var over, og deltakarane kunne nøgde sjå attende på tre dagar med leik og moro med ball.

Sidona Ngusse (8) og Victoria Epland (8) hadde begge vore med på fotballskulen for første gong, og kunne svara bekreftande på spørsmålet om dei hadde hatt det kjekt.

– Eg har kost meg, seier Sidona.

Dei to jentene spelar fotball til vanleg, for Jenter 8. Difor kan dei ein del frå før, men var med på fotballskulen fordi det er morosamt og sosialt.– Kva var det kjekkaste?

– Å spela fotball, konstaterer Victoria med eit smil.– Er dette noko de vil bli med på neste år óg?

– Ja, svarar begge fotballspelarane lynkjapt, utan eit fnugg av tvil.HØGT OPPE: Marcus Lande Gjøvåg får skyss over fotballbanen.
HØGT OPPE: Marcus Lande Gjøvåg får skyss over fotballbanen.
UNGE INSTRUKTØRAR: Dei tre G14-spelarane (f.v.) Mathias Bakke, Tobias Dalen Hagen (i grått) og Brede Kleppe Røssland hadde nevane fulle med dei ivrige førsteklassingane dei skulle trena på fotballskulen.
UNGE INSTRUKTØRAR: Dei tre G14-spelarane (f.v.) Mathias Bakke, Tobias Dalen Hagen (i grått) og Brede Kleppe Røssland hadde nevane fulle med dei ivrige førsteklassingane dei skulle trena på fotballskulen.
KOMPISAR: Mathias Aakre (t.v.) og Magnus Trane spelar ofte fotball saman i friminutta, og begge likar best å stå i mål.
KOMPISAR: Mathias Aakre (t.v.) og Magnus Trane spelar ofte fotball saman i friminutta, og begge likar best å stå i mål.
FOTBALLJENTER: Jentene på Tysnes er minst like glade i å spela fotball som gutane, kan det sjå ut til. Her frå tysdagens fotballtekniske øvingar.
FOTBALLJENTER: Jentene på Tysnes er minst like glade i å spela fotball som gutane, kan det sjå ut til. Her frå tysdagens fotballtekniske øvingar.
KLARE FOR NESTE ÅR: Sidona Ngusse og Victoria Epland var begge med på fotballskulen for fyrste gong i år, og vil gjerne vera med neste år óg.
KLARE FOR NESTE ÅR: Sidona Ngusse og Victoria Epland var begge med på fotballskulen for fyrste gong i år, og vil gjerne vera med neste år óg.
KEEPERTRENING: Kristina Langballe var med på gruppa som var retta mot keepertrening. Her reddar ho eit skot på mål.
KEEPERTRENING: Kristina Langballe var med på gruppa som var retta mot keepertrening. Her reddar ho eit skot på mål.
BERRE SMIL: Askild Dalland Helland såg ut til å lika å sitja på skuldrane til instruktør Brede Kleppe Røssland.
BERRE SMIL: Askild Dalland Helland såg ut til å lika å sitja på skuldrane til instruktør Brede Kleppe Røssland.
SISTE DAG: Fotballskulen vart avslutta med at alle deltakarane vart ropte opp ein og ein for å få tildelt ein TINE-ryggsekk.
SISTE DAG: Fotballskulen vart avslutta med at alle deltakarane vart ropte opp ein og ein for å få tildelt ein TINE-ryggsekk.
BYRJAR I UNG ALDER: Dei yngste deltakarane var fødde i 2013. Her tek ein av dei, Nikolai Aakre, imot ein ryggsekk etter endt fotballskule.
BYRJAR I UNG ALDER: Dei yngste deltakarane var fødde i 2013. Her tek ein av dei, Nikolai Aakre, imot ein ryggsekk etter endt fotballskule.

Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...