MED HUMØRET PÅ TOPP: Avgangselevane frå 10. klasse ved Tysnes skule i 1989 hadde 30-årsjubileum fredag kveld. F.v. Jan Gunnar Rosseland, Tor Vidar Tveit, Even Haga Bruntveit, Terese Helland Ekeland, Britt Lise Onarheim Volden, Tone Fagerbakk, Rune Hillesvik, Grethe Aasheim Støle, Sigfred Søreide, Morten Christensen, Mari Anne Skorpen, Ingunn Skjolde, Bernt Lunde, Roar Hagen, Rene Haukefær, Rita Johnsen, Marit Skartveit og Ingrid Skartveit.
MED HUMØRET PÅ TOPP: Avgangselevane frå 10. klasse ved Tysnes skule i 1989 hadde 30-årsjubileum fredag kveld. F.v. Jan Gunnar Rosseland, Tor Vidar Tveit, Even Haga Bruntveit, Terese Helland Ekeland, Britt Lise Onarheim Volden, Tone Fagerbakk, Rune Hillesvik, Grethe Aasheim Støle, Sigfred Søreide, Morten Christensen, Mari Anne Skorpen, Ingunn Skjolde, Bernt Lunde, Roar Hagen, Rene Haukefær, Rita Johnsen, Marit Skartveit og Ingrid Skartveit.

– Fleire av medelevane har eg ikkje sett på 30 år

Rita Johnsen frå Malkenes hadde teke turen heilt frå Hemsedal for å treffa tidlegare ungdomsskuleelevar i helga. For Ingrid Skartveit blei treffet gjensyn med elevar ho ikkje hadde sett på 30 år.
Publisert 20.06.2019 kl. 18.00.

Tiandeklassingane frå Tysnes skule i 1989 har hatt mange treff etter at dei gjekk ut av ungdomsskulen, faktisk så ofte som kvart femte år. Fredag feira dei 30-årsjubileum på Sjø og Fritid i Uggdal.


Gjensyn etter 30 år

For Ingrid Skartveit, utflytta tysnesing til Austevoll, blei det gjensyn med medelevar ho ikkje hadde sett på 30 år. Det er fyrste gongen ho er med på desse treffa. Ho har ikkje fått det til å passa tidlegare.

– Det er mange som eg ikkje treffer så ofte, sjølv om eg har kontakt med ein del på Facebook. Det er mange her i kveld som eg ikkje har sett sidan me gjekk ut av ungdomsskulen, seier Ingrid.


Har vore på fleire treff

Rita Johnsen bur i dag i Hemsedal, der ho er vernepleiar i Hemsedal kommune. Ho er den av deltakarane på treffet som har lengst reiseveg. Andre har kome reisande frå Stavanger, Bømlo, Fitjar og Austevoll.

– Eg har vore på svært mange av samlingane som me har hatt. Det er kjekt å sjå att dei som eg gjekk på skulen i lag med og gøy å treffast og mimra om skuletida, seier Rita, og smiler.

Sjølv om ho reiser heim til Tysnes fleire gonger i året, blir det oftast på besøk til familien. Difor har ho prioritert desse samlingane.


Eit av dei største kulla

Tiandeklassingane frå 1989 er eit av dei største kulla som har vore på ungdomsskulen.

– Me var 53 elevar, fortel dei tre i festkomiteen i år, Tone Fagerbakk, Britt Lise Onarheim Volden og Terese Helland Ekeland.

– Me har planlagt samlinga sidan i fjor haust. Datoen blei bestemt tidleg, fortel dei tre.

Totalt var det 18 som deltok denne gongen.

– Me er enkle folk me som er i komiteen. Difor blir det enkel servering, med pizza og salat, som me har vakse opp med, seier dei tre og ler.


Mimrestund

– På programmet står det mellom anna mimring. Eg har prøvt å etterlysa gamle bilete frå skuletida, seier Tone.

Dei tre mimrar om skuleavisa Kråkenytt, om saker frå den, og om korleis Tore Atle Humlevik lærte dei å framkalla svart/kvitt bilete den gongen digitale bilete var eit heilt ukjent fenomen.

– Det viser at me begynner å dra på åra, seier dei med glimt i auga.

Dei mimrar og om korleis dei to klassekameratane og noverande medlemer i Big Man Bluesband, Tor Vidar Tveit og Jan Gunnar Rosseland begynte karrieren på ungdomsskulen i musikktimane med Arne Kleppe.

– Me hugsar godt då Tor Vidar og Jan Gunnar sette i gang med «Five hundred Miles», seier dei tre damene.

Kanskje vil den same musikken tona utover samlinga denne fredagskvelden? Det fekk ikkje «Tysnes» svar på.


Siste saker Gå til framsida

Fotominne frå Langeland

Staden er Langeland og året 1970. Hesten og den gamle slåmaskinen heldt på denne tida framleis stand i jordbruket, fortel Harry Solberg, som har sendt oss dette kjekke bildet. Det er Jens Langeland som held i taumane, og borna på høykjerra er syskena Solberg frå Odda. Har du eit bilete frå farne tider som fortener å koma på trykk? Send det til redaksjonen@tysnesbladet.no, og hugs...