JUBEL: Tysnes skulekorps kunne jubla etter ein sterk 8. plass i NM skulekorps brass. (Alle foto: Lena Epland Sløgedal)
JUBEL: Tysnes skulekorps kunne jubla etter ein sterk 8. plass i NM skulekorps brass. (Alle foto: Lena Epland Sløgedal)

Skulekorpset imponerte i 2. divisjon

Tysnes skulekorps kan feira ein god 8. plass i NM skulekorps brass.
Publisert 22.06.2019 kl. 20.56. Oppdatert kl. 22.27.

– Det er me veldig nøgde med, understrekar korpsleiar Else Marit Særsten.

Korpset spela laurdag morgon, som nummer to av 14 korps i andre divisjon. Sidan har dei venta spent på resultata.

– Eg held akkurat på å lesa dommarkommentarane no. Me har ikkje komme oss tilbake til hotellet enno, fortel Else Marit i åtte-tida laurdag kveld.


Opprykk og feiring

Skulekorpset rykte i år opp frå tredje divisjon, og musikantane var difor ekstra spente.

– Det er alltid litt usikkert korleis me gjer det i ein annan divisjon. Men me viste at me er eit andredivisjonskorps, seier Else Marit.

Korpset har allereie vore ute og ete middag, og no skal resultatet feirast i lag på hotellet.

– No skal me berre kosa oss resten av kvelden. Og i morgon skal me i Kongeparken, fortel korpsleiaren.


Dommarskryt

Tysnes skulekorps gjekk for eit avansert stykke til NM i Stavanger. Dei framførte nemleg «A Malvern Suite» av Philip Sparke.– Det er eit vanskeleg stykke, den typen stykke ein finn i NM for vaksne. Nivået er veldig høgt, sa dirigent Nick Hughes til «Tysnes» før avreise frå Tysnes fredag ettermiddag.Else Marit fortel at kommentarane frå dommarane seier mykje godt, og kjem med nokre døme:

– Dommarane var imponerte over klangen i korpset, og seier mellom anna at me har gode solistar, og at musikantane har god stil.

– Kva kan korpset gjera for å bli endå betre?

– Det må vera å halda fram med å jobba jamt gjennom heile året. For alt dette som me har framført i dag har me øvd intensivt på i berre éin månad, svarar Else Marit.

Ho har trua på at korpset kan nå nye høgder, med ei slik gruppe dedikerte menneske.

– Me har flinke musikantar og dirigentar, rosar den stolte korpsleiaren.


NYE UNIFORMER: Korpset framførte «A Malvern Suite» av Philip Starke, ikledd nye uniformer. Nick Hughes er dirigent.
NYE UNIFORMER: Korpset framførte «A Malvern Suite» av Philip Starke, ikledd nye uniformer. Nick Hughes er dirigent.
NY TUBA: Samuel Dalland med ein skinnande ny tuba.
NY TUBA: Samuel Dalland med ein skinnande ny tuba.

Siste saker Gå til framsida

Tråla etter avfall

– BKK er sponsor for Tysnesfest, og så er me òg samarbeidspartnar med Dale Oen Experience, fortel Kjersti Drangevåg i BKK.The Dale Oen Experience er ei stifting som blei starta etter at den kjente, norske svømmaren Alexander Dale Oen gjekk bort. Stiftinga har som mål å legga til rette for opplevingar og meistring for barn og ungdom, og då spesielt dei som ikkje har ein enkel...

Leiar: «I planen er det opna for utfylling i sjø. Det bør gjerast»

Politikarane i landbruk/teknisk i Tysnes tek ikkje ferie. I dag er dei kalla inn til ekstramøte for å handsama søknaden frå Fjord1 om det nye tekniske bygget til el-ferja i Våge. Fjord1 ber om ny politisk vurdering. Innkallinga til møtet er sendt ut 15. juli. Brevet frå Fjord1 er postlisteført 2. juli.Det er...