UTSTILLINGSKLARE: Dei fire tredjeklassingane (f.v.) Maylinn Færevaag, Andrea Aasheim Skaten, Jostein Hatteberg og Elina Aarvik Sjøbø Borgen syner fram skulpturane dei har laga i tre, som i sommar er stilte ut på Årbakka Handelsstad.
UTSTILLINGSKLARE: Dei fire tredjeklassingane (f.v.) Maylinn Færevaag, Andrea Aasheim Skaten, Jostein Hatteberg og Elina Aarvik Sjøbø Borgen syner fram skulpturane dei har laga i tre, som i sommar er stilte ut på Årbakka Handelsstad.

3. klasse stiller ut kunst på Årbakka

I sommar kan dei som vitjar Årbakka Handelsstad få sjå kortreist kunst laga av flittige tredjeklassingar.
Publisert 22.06.2019 kl. 12.00.

Dei 24 elevane i 3. klasse ved Uggdal skule har dei siste vekene av skuleåret jobba med å laga treskulpturar i kunst og handverk-timane.

– Elevane har vore ute og funne ting i nærmiljøet, som dei så har pussa og sett saman til skulpturar. Deretter har alle sett namn på det dei har laga, fortel kontaktlærar for 3. klasse – og læraren deira i kunst og handverk – Grethe Barmen.


På utstilling i sommar

Etter at prosjektet var ferdig, laga klassen ei utstilling med skulpturane utanfor klasserommet sitt.

– Det var så flott at eg ville at fleire skulle få sjå det, fortel Barmen.

Difor tok ho kontakt med Rebekka Høgestøl, som driftar den gamle handelsstaden på Årbakka, og spurde om elevane kunne stilla ut kunsten sin der.

– Og ho sa ja, så no vert utstillinga ståande her i heile sommar, seier læraren.

Ho ville veldig gjerne at elevane skulle få lov til å vera med og setja opp utstillinga sjølv, og søkte difor den kulturelle skulesekken om midlar til transport. Tysdag denne veka fekk elevane vera med til Årbakka for å setja opp utstillinga.


Mykje arbeid

Inne i utstillingslokalet står skulpturane fint stilt opp på bord og benkar. Ein kan lesa kunstferdige namn som «Magisk inngang», «Kvitsky», «Sjeledama» og «Segla heim», og det er tydeleg at elevane har lagt ned både tankar og energi i arbeidet.

Andrea Aasheim Skaten har laga «Den kule stubben», og fortel at det ligg mykje arbeid bak det endelege produktet.

– Fyrst måtte eg pussa plata den står på, og så måtte eg pussa stubben. Det tok lang tid, seier ho.

Men både ho og klassekameratane er samde om at det har vore veldig kjekt å laga skulpturane.

– Det var ganske kjekt, seier Elina Aarvik Sjøbø Borgen. Ho har laga ein skulptur som har fått namnet «Magisk fugl», og fortel at ho tenkte litt på fuglar på førehand.

Jostein Hatteberg seier at han derimot berre kom på kva han ville laga då han fann materialet. Han og Maylinn Færevaag har begge laga skulpturar ut av knuskkjuker.– Er det stas å få stilt ut det de har laga?

– Ja, smiler alle saman stolt.


Ny utstilling i emning

For den tydeleg kunstneriske klassen er det å ha utstilling derimot ikkje noko nytt. Grethe Barmen fortel at dei i fjor hadde utstilling med Gerhard Stoltz i gymsalen på skulen. Ho røper så at dei er i gong med endå eit prosjekt saman med Stoltz, som dei vonar å presentera til hausten.

– Det blir ei forlenging av den utstillinga me hadde i fjor, forklarar Barmen.– Så dette er born som er glade i å laga kunst?

– Ja, dette er veldig flinke born, som lagar mykje flott, seier tredjeklasselæraren.


FLINKE: Elevane i 3. klasse ved Uggdal skule har laga skulpturar i tre, som i sommar er stilte ut på Årbakka.
FLINKE: Elevane i 3. klasse ved Uggdal skule har laga skulpturar i tre, som i sommar er stilte ut på Årbakka.
STOR VARIASJON: Det er eit stort spenn i utsjånad og tematikk blant treskulpturane.
STOR VARIASJON: Det er eit stort spenn i utsjånad og tematikk blant treskulpturane.

Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...