IVRIG: Mona Amland hadde mykje å fortelja om måleopplevingane sine, og såg fram til å måla meir.
IVRIG: Mona Amland hadde mykje å fortelja om måleopplevingane sine, og såg fram til å måla meir.

Stiller ut sine eigne kunstverk

Mona Amland har fått ei stor interesse for måling; det har resultert i ei kunstutstilling i Hålandsneset Grendahus.
Publisert 25.06.2019 kl. 15.00.

– Eg er glad for at så mange kom hit i dag, og de må gjerne koma innom fleire gongar, fortalde Mona Amland i opningshelga på laurdag.

I grendahuset har ho og Torhild Amland kunstutstilling, også i dei to komande helgene. I anledning opningshelga spelte Olai Solsvik, Mona sitt barnebarn, nokre songar på piano. Det var også mogelegheit for å få noko godt å drikka og eta.


Held fram med målinga

– Eg tenker eg kjem til å sitja her inne og måla, så det er berre å komma innom for å sjå på utstillinga eller slå av ein prat, informerte Mona til dei mange som hadde funne vegen til utstillinga denne dagen.

– Eg må berre seia at det er ei eiga oppleving å sjå Mona måla, så det må de få med dykk, rådde venninna Irén Tvedt Asbjørnsdatter Færevåg med eit smil.

– Ja, det er artig å måla, det er så mykje som kan skje, svara Mona blygt.

Vidare fortalde ho om nokre av måleopplevingane hennar og historia kring kvifor ho byrja å måla, som «Tysnes» har omtalt tidlegare.

Det er tydeleg at Mona si måleinteresse har blomstra og resultert i nokre flotte bilete. I utstillinga kan ein sjå fleire måleri med enkle, naturinspirerte motiv.

– Eg kan seia at ein amatør er ein som elskar det ein driv på med, sa måleentusiasten.


Abstrakte motiv

– Eg håpar at publikum likar det dei ser, og at dei finn ei god oppleving i bileta, kommenterte Torhild.

Ho har hatt sine eigne bilete på utstilling ved fleire anledningar, blant anna på Voss og på Os.

– Foreldra mine er her ifrå, så me kjenner Mona godt frå før. Då eg fekk mogelegheit til å stilla ut saman med ho, syntest eg det var ein god idé.

Opp gjennom åra har Torhild laga ei rekkje måleri, og no har ho teke nokre av dei med til Tysnes.

– Då eg starta å måla, begynte eg vel på null, så har det sakte bygd seg opp. Eg fekk for eksempel mogelegheit til å disponera eit galleri på Os, der eg kunne måla. Den mogelegheita er eg svært takknemleg for, forklarte ho, før ho utdjupa om korleis ho arbeider:

– Eg forsøker gjerne å prøva meg fram med ulike teknikkar når eg skal måla. Dette kan vera å riva i papir eller måla opp strukturar og kombinera det saman på forskjellige måtar.

Når det kjem til motiv, vel Torhild noko anna enn Mona.

– Eg målar jo mykje forskjellig og eg er veldig glad i landskapsbilete, men det eg likar best er å skapa abstrakte bilete.


UTSTILLAR: Torhild Amland hadde teke med seg eit knippe av sine måleri, for å stilla dei ut i skulehuset på Hålandsneset.
UTSTILLAR: Torhild Amland hadde teke med seg eit knippe av sine måleri, for å stilla dei ut i skulehuset på Hålandsneset.
UTSTILLING: I opningshelga var det mange som strøymde til utstillinga, som også kjem til å halda ope i dei to komande helgene.
UTSTILLING: I opningshelga var det mange som strøymde til utstillinga, som også kjem til å halda ope i dei to komande helgene.
FRAMFØRTE: Olai Solsvik, som har fått pianoøving frå Bergen Kulturskole, gledde publikum med nokre fine melodiar.
FRAMFØRTE: Olai Solsvik, som har fått pianoøving frå Bergen Kulturskole, gledde publikum med nokre fine melodiar.

Siste saker Gå til framsida

Ynskjer ekstra omsorgsbemanning

Budsjettforhandlingane er godt i gang, og i formannskapet måndag tok Arne Leite (Sp) og Anne Merete Fjeldstad (Ap) til orde for å sjå på høva for å få fleire stillingar inn i omsorgstenestene.