MORO MED HÅV: Andreas (6) og Vinjar (6) fanga manetar og småkryp i fjøra.
MORO MED HÅV: Andreas (6) og Vinjar (6) fanga manetar og småkryp i fjøra.

Fekk ein smakebit av livet på sjøen

Wenche Strømme sin store lidenskap er friluftsliv. Den har ho delt med barnehagebarn sidan 1984.
Publisert 25.06.2019 kl. 06.00.

– Det er sjette året denne barnehagen er med på skjærgårdsleir, seier Wenche Elsebeth Strømme (73).

Bergensaren er å finna på Erleholmen, ein liten holme ute ved Godøysund, store delar av sommarhalvåret.

Her har Wenche arrangert skjærgårdsleirar sidan 1984. På desse leirane får ungane sjansen til vera ute i det fri, setta garn, fiska og leika med kvarandre.

Det begynte med turar i regi av barnehagen ho sjølv jobba i. Etter det har det balla på seg for den tidlegare barnehagelæraren:

– Det kjem opp mot 100 barn her før sommaren, fortel Wenche.

Dei hundre barna inkluderer både barnehagebarn, og barn frå Barnas turlag i Bergen.

Kvar enkelt gruppe er på mellom ni og tretten barn. Om gruppene er for store, øydelegg det for intimiteten i opplevinga, meiner Wenche.

– Det skal vera plass til at alle skal ha det fint, seier ho.

Barnehagen som er på besøk den dagen lokalavisa er innom, er ein barnehage i bergensområdet. Dei kom til Erleholmen dagen i førevegen.


Fekk fisk

Når journalisten møter Wenche denne dagen, er ho og eit knippe barnehagebarn på veg for å trekka garnet dei sette dagen før.

– Her er det djupt, seier Wenche, og stoppar påhengsmotoren, i nærleiken av eitt av garna.

– Har du svømt her? spør Johanne (6), eit av barna som er på skjærgårdsleir hos Wenche.

73-åringen vedgår at ho ikkje har svømt akkurat her.

– Korleis veit du at det er djupt her, då? spør Johanne nyfikent.

Wenche ler, og forklarer at ho har sett det på eit kart.

Så er dei i gang! Ungane samarbeider om å trekka opp garnet, som viser seg å berre innehalda to berggylter.

Wenche svippar barna tilbake til Erleholmen, og plukkar opp ei ny gruppe barn. Det er viktig at alle leirdeltakarane får vera med på å trekka garn.

Neste garn byr på ein feit torsk og ein krabbe. Førstnemnde skal bli til fiskesuppe i løpet av dagen.


Blod og innvolar

Vel tilbake på Erleholmen er det på tide å sløya fisken. Ungane samlar seg i ring rundt Wenche, medan ho opnar torsken med kniv.

Dei ser fascinert på at ho fjerner innmaten, og fortel om funksjonen til dei ulike organa. Nokre rynkar på nasen, og synest det er ekkelt, andre verkar mest nysgjerrige.

– Dette er snop for måkene, seier Wenche, og held fram torsken sitt hjarta.

Fleire av ungane får utdelt innmat, som dei kastar ut til dei svoltne fuglane.


– Heilt fantastisk

– Me var først på ferja. Der fekk ungane helsa på kapteinen, fortel Laura Franson.

Ho kjem opphaveleg frå USA, og er assistent i barnehagen som er på leir hos Wenche, den dagen lokalavisa er innom.

Det er første gong på skjærgårdsleir, både for ho, barnehagebarna og pedagogisk leiar Tove Elin Teigland.

– Dette er heilt fantastisk. Det er ei oppleving me ikkje får i Amerika, smiler Laura.


Lærerikt for ungane

– I heile år har me snakka om å ta vare på jorda, og i tillegg har me hatt karneval med havet som tema, fortel Laura.

– Me har hatt fokus på «frå jord til bord» og «frå vatn til land, seier pedagogisk leiar Tove Elin.

Gjennom leik og kreativitet har ungane lært mykje om kor maten kjem frå. På Skjærgårdsleiren får dei sjå det i praksis; barna får både setta og trekka garn, og dei får sjå på sløying av fisk.

– Dette er god sjølvstendetrening for barna, meiner Laura.

For nokre er det deira første møte med sjølivet.

– Me har mange barn som aldri har vore i ein båt før, seier Tove.

– Dette er ei fin avslutning på overgangen mellom barnehage og skule. Dei får minne som varer livet ut, legg ho til.


Som ei overrasking

– Me har vore i båt, ein motorbåt, og køyrt kjempefort og hatt det gøy! seier Ella (6) entusiastisk. Ho beveger seg raskt og forventningsfullt mellom steinane i fjøra, med ein håv i hendene, og augo som speidar etter spennande ting å fanga.

– Og så har me sløgd ein fisk me fekk i garnet, legg ho til.

Ho synest det er spennande å setta og trekka garn:

– Det er gøy, fordi det liksom er ei lita overrasking, og overraskingar er gøye, smiler den vesle leirdeltakaren.


Entusiastisk friluftsmenneske

– For meg er skjærgårdsleir at barna får vera ved sjøen, og at dei får nye opplevingar, seier arrangør Wenche.

Over to dagar får barna oppleva fridomen ute på Erleholmen. Dei får fiska, både med garn, og med håvar i fjøra. Dei får lytta til ei stille dei nok ikkje har mykje av i byen, og dei får driva i båten og sjå havbotnen under det krystallklare vatnet; viktigast av alt er kanskje at dei får alle desse opplevingane i fellesskap med kvarandre.

Wenche er sjølv over gjennomsnittet glad i natur og friluftsliv. Det skjer ikkje reint sjeldan at ho pakkar sekken og hoppar i kajakken. Då finn ho seg gjerne ei øy eller ein annan holme, og søv utandørs.

– Mitt slagord er «det gode liv under open himmel», fortel Wenche.

– Alle menneske har behov for natur. Det gjer noko med oss, både fysisk og psykisk. Naturen er vår største skatt, meiner ho.

Og sjølv om åra går sin gang, og ho blir eldre, ser det ikkje ut til at 73-åringen kjem til å slutta med friluftsliv med det første:

– Ein blir jo litt eldre i ansiktet, men kroppen er framleis spretten, ler friluftsliventusiasten.

• Les også: – Ein må aldri slutta å leika, for då blir ein gammal


TREKTE GARN: Ungane frå barnehagen fekk sjå kor fisken kjem frå. Frå venstre: Andreas (6), Laura Franson, Ayub (6), Vinjar (6) og Nasir (6). (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
TREKTE GARN: Ungane frå barnehagen fekk sjå kor fisken kjem frå. Frå venstre: Andreas (6), Laura Franson, Ayub (6), Vinjar (6) og Nasir (6). (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
KØYRDE FORT: Frå båten fekk barnehagebarna oppleva dei pittoreske landskapa rundt Godøysund. Frå venstre: Ella (6), Wenche Strømme (73), Wiktorija (6) og Even (5).
KØYRDE FORT: Frå båten fekk barnehagebarna oppleva dei pittoreske landskapa rundt Godøysund. Frå venstre: Ella (6), Wenche Strømme (73), Wiktorija (6) og Even (5).
TORSK: Dette var ein av fiskane barna trekte opp frå garna. Frå venstre: Even, Ella, Nasir og Wenche.
TORSK: Dette var ein av fiskane barna trekte opp frå garna. Frå venstre: Even, Ella, Nasir og Wenche.
SPENTE FISKARAR: Wiktorija og Ella brukte håven flittig.
SPENTE FISKARAR: Wiktorija og Ella brukte håven flittig.

Siste saker Gå til framsida

Gjer tiltak mot koronasmitte

Kommunen ynskjer å koma i kontakt med føresette til barn som har vore på ferie i koronautsette område.– Det er ikkje eit spesielt dramatisk tiltak, men eit potensielt effektivt tiltak, fortel rådmann Steinar Dalland.Denne veka har det vore vinterferie, og måndag skal mange barn og unge på Tysnes tilbake på skular og barnehagar. Rådmannen opplyser at kommunen no ynskjer å koma i...

Framleis inga lensmannskontoravklaring

I september annonserte politiet at dei søkte etter nye lokale for Tysnes lensmannskontor, og interessentar vart bedne om å melda seg innan starten av oktober. Politiets fellestjenester har sidan den gong vore i forhandlingar med tilbydarar, og har framleis ikkje avklart framtida til det nye lensmannskontoret.Med omsyn til politiet sin forhandlingsposisjon, har dei ikkje villa opplysa om...

Vil gje dispensasjon viss bygget blir plassert annleis

Både ordførar, rådmann og utvalsleiar i landbruk/teknisk meiner Nils Kristian Berge i Fjord1 trør feil med sine utsegner om at kommunen har gjort teknisk bygg-saka til ei plasseringssak. Samtidig har Veritas kome med ei kritisk tilbakemelding på ROS-analysen, som mellom anna beskriv brann- og eksplosjonsfaren knytt til det tekniske anlegget.

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.