FERDIGE: Sju av flyktningane som har fullført introduksjonsprogrammet i Tysnes kommune, kunne sist veke feira at dei snart skal ta fatt på nye utfordringar. Bak f.v.: Norunn Bjordal, Asmerom Kelati, Ghirmay Ngusse, Trine-Lise Aasen, Silje Lunde, Bishar Sofe, Hussain Sakhi Zade og Helene Sørheim. Framme f.v.: Haben Gebrekristos, Beyene Mebrahtu og Teclebrahn Semmere. Óg ferdig, men ikkje til stades: Rafi Wahedi (han var på kurs).
FERDIGE: Sju av flyktningane som har fullført introduksjonsprogrammet i Tysnes kommune, kunne sist veke feira at dei snart skal ta fatt på nye utfordringar. Bak f.v.: Norunn Bjordal, Asmerom Kelati, Ghirmay Ngusse, Trine-Lise Aasen, Silje Lunde, Bishar Sofe, Hussain Sakhi Zade og Helene Sørheim. Framme f.v.: Haben Gebrekristos, Beyene Mebrahtu og Teclebrahn Semmere. Óg ferdig, men ikkje til stades: Rafi Wahedi (han var på kurs).

Klare for å stå på eigne bein

– No er eg pensjonert frå Tysnes skule, seier afghanske Hussain Sakhi Zade, og ler godt av eigen språkbruk.
Publisert 26.06.2019 kl. 06.00.

Dei er stødige i norsk no, dei sju som sist veke vart feira for å ha fullført introduksjonsprogrammet for flyktningar i Tysnes kommune. Så stødige at dei kan det å nytta feil ord for humoristisk effekt.

– No kan alle lesa i avisa at eg seier eg er pensjonert frå skulen, humrar trebarnsfaren Hussain nøgd.


Ut av bobla

– Det er litt vemodig at dei no er ferdige, seier flyktningkonsulent Silje Lunde, medan ho ser ut over den blide gruppa som sit og pratar rundt borda i foajeen i Tysneshallen.

Ho får medhald av flyktningkoordinator Trine-Lise Aasen:

– Det er vemodig, men me vil veldig gjerne at dei skal ut i arbeidslivet og samfunnet. Dei lever litt i si eiga boble når dei er i introduksjonsprogrammet, med tett oppfølging heile vegen, forklarar ho.

At dei to damene i flyktningtenesta har knytt sterke band til menneska dei jobbar med, er det ikkje noko tvil om. Då dei skulle dela ut diplom og blome for avslutta introduksjonsprogram, las dei opp personlege helsingar til kvar og ein, noko som var både rørande og morosamt, når dei viste til interne spøkar seg imellom.


Gode hjelparar overalt

Uteksamineringa frå introduksjonsprogrammet vart feira med god, internasjonal mat og godt selskap i Tysneshallen, torsdag sist veke. Med på festen var óg andre som framleis held på med introduksjonsprogrammet, i tillegg til vaksenopplæringa. Dessutan var sjølvsagt dei mange friviljuge på øya inviterte.

– Det som er så unikt med Tysnes sitt introduksjonsprogram, er at det er så mange gode friviljuge med, konstaterer Trine-Lise Aasen.

Med mellom anna pensjonerte lærarar som bidreg med leksehjelp på laget, får flyktningane som kjem til Tysnes eit godt grunnlag for vegen vidare. Undervegs i programmet har dei fått norskopplæring, arbeidserfaring og gått på skule.

– No skal nokre ut i arbeid, medan andre skal gå vidare på skule, fortel Silje.


Blir verande her

Somaliske Bishar Sofe (24) kom frå Etiopia til Tysnes i desember 2016. Han byrja på vidaregåande skule på Os i fjor haust, og flytta til Bergen i helga, etter at han var ferdig med introduksjonsprogrammet.

– Eg er veldig nøgd med programmet, og meiner det har vore bra for oss. No kan me litt norsk, seier han med eit smil.

Han fortel at planane hans for framtida er å jobba innanfor transport, som sjåfør.

Haben Gebrekristos (26) har både kone og deltidsjobb på Tysnes, og har difor tenkt å bli buande her, sjølv om han er ferdig med introduksjonsprogrammet.

– Kona mi har framleis eitt år igjen av programmet. Og sjølv jobbar eg litt på omsorgssenteret, fortel han.

26-åringen frå Eritrea synest programmet har vore givande.

– Eg gjekk eitt år på norskkurs og to år på grunnskule, samstundes som eg fekk økonomisk støtte. Og eg har fått god støtte frå folk heile vegen, og så snakkar eg betre norsk enn før, seier han nøgd.


– Lykke til vidare

Ordførar Kåre Martin Kleppe var og til stades, og heldt ein tale der han retta ein stor takk til alle involverte.

– Takk til alle dei friviljuge. Utan at de var med, hadde me ikkje fått det til, så enkelt er det, konstaterte han.

Han ønska deretter heidersgjestene lykke til med vidare skulegang, og ytra eit ønske om at dei i framtida kan finna seg jobb på Tysnes, og dermed bli buande i kommunen.

– Det er litt vanskeleg, kvitterte Hussain Sakhi Zade raskt frå tilhøyrarane, til latter frå dei andre.

Sjølv har Hussain ei halv stilling i Coop-butikken i Våge, noko han set stor pris på.


Trygt på Tysnes

Før dei byrja på dessertbordet, tok fleire til orde, deriblant Beyene Mebrahtu. Han tala på vegner av gruppa som var ferdig med introduksjonsprogrammet.

– Takk til alle som tok imot oss. For oss er Tysnes ein trygg stad. Takk til alle som gav av si tid for å hjelpa oss å læra. Det var kanskje berre litt tid for dykk, men for oss har det mykje å seia. Og takk til koordinatorane, for at de har hjelpt oss å bli integrerte i det norske samfunnet, avslutta Beyene.


Siste saker Gå til framsida

Fotominne frå Langeland

Staden er Langeland og året 1970. Hesten og den gamle slåmaskinen heldt på denne tida framleis stand i jordbruket, fortel Harry Solberg, som har sendt oss dette kjekke bildet. Det er Jens Langeland som held i taumane, og borna på høykjerra er syskena Solberg frå Odda. Har du eit bilete frå farne tider som fortener å koma på trykk? Send det til redaksjonen@tysnesbladet.no, og hugs...