STEIKANDE FINT: Sigvard har mange lovord om utsikta frå byggefeltet.
STEIKANDE FINT: Sigvard har mange lovord om utsikta frå byggefeltet.

Stor interesse for Krokjen/Lande: – Steikande fint område!

Krokjen/Lande-feltet er Tysnes Bolig sitt største prosjekt nokosinne. No begynner dei første husa å koma opp.
Publisert 30.06.2019 kl. 12.00.

– Me begynte vel for ni, ni og eit halvt eller nesten ti år sidan. Det var då me først begynte å regulera området, seier Trond Tvedt.

Det er travle dagar for han og kollega Sigvard Madsen. I tillegg til at dei to har eigne jobbar, driv dei nemleg Tysnes Bolig AS. Selskapet er no i full gang med sitt mest ambisiøse prosjekt nokosinne – byggefeltet Krokjen/Lande.

– No skal me reisa ein tomannsbustad før ferien, så kjem dei to neste etter ferien, seier Madsen.

I tillegg skal det koma sju nye firemannsbustadar:

– Ein gjer betongarbeidet for dei tre første i løpet av ferien, så kjem den første firemannsbustaden opp i månadsskiftet september/oktober, legg Madsen til.

Ifølge han liknar bustadhusa i Krokjen/Lande ein ny og betre versjon av hus Tysnes Bolig har sett opp tidlegare, blant anna bustadane i nærleiken av Esso i Våge.


Vil få ungdommen heim

– Det er sikkert ein og annan som lurer på kva me skal med alle desse leilegheitene. Me får frigjort ein del hus til barnefamiliar og liknande, og slik får me sirkulasjon i bustadmarknaden å Tysnes. Det trur me er kjempebra, seier Madsen.

Ifølge Tvedt har tysnesingane vore nysgjerrige på prosjektet, og responsen har vore god så langt.

– Me har selt halvparten av tomannsbustadane, og me har selt den første firemannsbustaden. Me er fornøgde med det, fortel Tvedt.

Dei to byggherrane meiner prosjekt som Krokjen/Lande er ei investering i folketalet på Tysnes, ettersom den kan gjera det enklare for ungdom å koma seg inn på bustadmarknaden.

– Du kan tenka deg sjølv, viss du hadde vore 22 år gammal, og skulle flytta hit, så hadde ikkje du hatt sjanse til å bygga hus. Det var det som var alternativet på Tysnes for ti år sidan, seier Madsen.

Han legg til:

– Me trur at for å få ungdommen heim, er dette løysinga. Det går jo ikkje an å bygga eit hus til fem millionar når ein er 22, utan at ein har ein rik onkel i Amerika.


– Steikande fint

Madsen fortel at Krokjen/Lande lenge har blitt sett på som ei naturleg fortetting av Våge-området.

– Og så er det eit steikande fint område! Finn ein finare tomter på Tysnes? Eg trur eg lar den henga litt i lufta, gliser Madsen.

– Og du kan faktisk bu der utan bil. Du har liksom alt i nærleiken. Du har ferja, båten og butikkane. Det er ein veldig sentral og grei plass, legg Tvedt til.


Arbeid i fleire år til

– Dette kjem til å ta fire-fem år, meiner Madsen.

– Historisk har me selt og bygd sju til ti einingar i året, seier Tvedt.

Ifølge Madsen er bustadfeltet eigentleg regulert for 68 bueiningar, medan det i prosjektet er nedskalert til rundt 60.

– I Tysnes-målestokk er det mykje, men det er ikkje eit byprosjekt. Det skal ikkje vera ferdig i morgon, seier Madsen.

– Det er ei langsiktig greie. Det er veldig greitt for oss å ha eitt felt og ein plass å forhalda seg til, sånn arbeidsmessig, legg Tvedt til.

Kontrakten til Vestafjell AS, som er ansvarlege for alt av infrastruktur knytt til prosjektet, ligg på rundt 13,5 millionar. Kostnadane for å bygga sjølve husa vil kunna variera; Tvedt anslår at firemannsbustadane vil kunna koma til å kosta ein plass mellom sju og ni millionar kvar å setta opp.

Til hausten er Tysnes Bolig òg ferdige med sitt foreløpig siste prosjekt i tillegg til Krokjen/Lande, ein firemannsbustad på Kattaland i Lunde, der dei har selt alle unntatt ein bueining.

– Har de nokre fleire prosjekt på gang?

– Nei, no konsentrerer me oss om Krokjen/Lande, svarer Madsen.

– No skal me rydda opp i det rotet me har sett i gang der oppe, legg han smilande til.


GODT I GANG: Sigvard Madsen er fornøgd med at ein no har begynt å bygga hus på Krokjen/Lande. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
GODT I GANG: Sigvard Madsen er fornøgd med at ein no har begynt å bygga hus på Krokjen/Lande. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
FORRETNINGSPARTNAR: Trond Tvedt har vore med i Tysnes Bolig sidan starten.
FORRETNINGSPARTNAR: Trond Tvedt har vore med i Tysnes Bolig sidan starten.

Siste saker Gå til framsida

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...

Lesarbrev: God søndagstur

På søndag skal Norge nok ein gong gjennomføra verdas største dugnad. 100.000 bøsseberarar går på tur i heile Norge, og samlar inn pengar til velgjerande organisasjonar. Kvart år blir det lagt ned ein stor innsats på Tysnes, og det er kjekt å sjå at gjevargleda til oss tysnesingar er stor kvart einaste år. Skular, lag og organisasjonar, kyrkja, privatpersonar og bedrifter har bidrege for å få...