SENTERPARTIST: Arne Leite har tidlegare uttalt seg kritisk mot politireforma. Han er glad for at det er planlagt nytt politikontor på Tysnes. (Foto: Vetle Mikkelsen)
SENTERPARTIST: Arne Leite har tidlegare uttalt seg kritisk mot politireforma. Han er glad for at det er planlagt nytt politikontor på Tysnes. (Foto: Vetle Mikkelsen)

– No er det viktig at etatane snakkar saman

Arne Leite er glad for at det skal koma nytt politikontor på Tysnes. No håper han på samlokalisering av dei ulike etatane.
Publisert 01.07.2019 kl. 06.00.

I kommunestyret 18. juni sleppte politikontakt og tenestestadsleiar på Tysnes, Marita Flemmen Skogvoll, det ho kalla ei gladnyheit: Det skal byggast nytt politikontor på Tysnes.

Til lokalavisa seier ho at det er noko uvisse knytt til konkrete tidspunkt og fristar for prosjektet.

• Les også: – Politireforma er eigentleg eit nederlag i seg sjølv


Ei gladsak

Blant dei som tidlegare har engasjert seg høglydt i saker som angår politiet på Tysnes er Senterparti-politikar Arne Leite.

– Korleis var din første reaksjon, då du høyrde at det skal byggast nytt politikontor?

– Den var positiv. Eg tenker dette er med på å støtta opp om det dei har sagt om at dei skal oppretthalda politiaktivitet på Tysnes, seier Leite.

– Sjølv om kontoret ikkje er opent så ofte som me ville, så er dette ei god sak. Dette er ei god anledning til å få eit meir hensiktsmessig kontor, legg han til.

Han meiner det noverande lensmannskontoret ikkje er av god nok standard, og nemner blant anna den tronge gangen i resepsjonen.

– Elles, når det kjem til kva politiet treng av fasilitetar, det har eg ikkje føresetnad for å uttala meg om, men eg tenker det at ei modernisering er heilt på sin plass, seier Leite.

• Les også: – Det verkar som om det politifaglege miljøet på Tysnes forvitrar


Ønsker samlokalisering

– Eg tenker òg at no er det viktig at etatane snakkar saman, seier Leite.

Han ønsker at ein skal sjå på moglegheitene for ei samlokalisering av brann, helse og politi i kommunen.

– Eg trur at dess lettare det er for desse å snakka saman i kritiske situasjonar, dess betre er det for kriseberedskapen, seier han.

Brannstasjonen i Eredalen kom på plass i fjor, og er dermed rimeleg ny. Leite trur ikkje nødvendigvis at dette vil stikka kjeppar i hjula for ei eventuell samlokalisering.

– Me har ikkje brukt veldig mykje pengar på den investeringa i Eredalen. Uteseksjonen der får nye oppgåver, så dei bygga er ikkje bortkasta pengar, sjølv om ein flyttar ein gong til i løpet av dei neste åra, seier Leite.

Han trekker fram at samlokalisering av etatane er noko som har vore snakka om tidlegare òg.

– Her på Tysnes, og sikkert mange andre plassar, er det jo slik at politiet har organisert seg sånn at politiutrykkingane gjerne tar lenger tid enn helse og brann. Det er ofte helse og brann som er først på plassen, legg han til.

Han meiner derfor at samarbeid og samhandling mellom etatane vil bli viktig i tida som kjem.


Kan auka trivselen

– Trur du eit nytt politikontor vil vera med på å gjera Tysnes til ein meir attraktiv arbeidsplass for politifagfolk?

– Heilt klart, svarer Leite.

– Det er litt det me har etterlyst frå vår side, at ein må ha polititenestemenn her som har eit langtidsperspektiv på å vera her, at ein slepp innpendling og korte engasjement, og at ein klarer å utvikla eit miljø som utviklar den lokale kunnskapen over tid, held han fram.

Leite meiner at høgfrekvente bytte i personell fører til mindre lokalkunnskap, og at ei oppgradering av politikontoret vil kunna vera med på å gjera utbyttingane mindre frekvente.

– Eg tenker at ein arbeidsplass med god trivselsfaktor vil auka sjansane for å gjera Tysnes meir attraktivt, seier Leite.

Han håper at kommunen er på ballen framover:

– Eg trur at kommunen må legga opp til å kanskje hjelpa til med å finna ein plass å bygga politikontoret, kanskje hjelpa til med å bygga det òg, og ha den dialogen med etatane, seier Leite.


Siste saker Gå til framsida

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...

Lesarbrev: God søndagstur

På søndag skal Norge nok ein gong gjennomføra verdas største dugnad. 100.000 bøsseberarar går på tur i heile Norge, og samlar inn pengar til velgjerande organisasjonar. Kvart år blir det lagt ned ein stor innsats på Tysnes, og det er kjekt å sjå at gjevargleda til oss tysnesingar er stor kvart einaste år. Skular, lag og organisasjonar, kyrkja, privatpersonar og bedrifter har bidrege for å få...