NY FORSKRIFT: I fjor kom det påbod om rømmingshol i hummarteiner. Frå hausten av vil dette også gjelda for krabbefiske. (Arkivfoto)
NY FORSKRIFT: I fjor kom det påbod om rømmingshol i hummarteiner. Frå hausten av vil dette også gjelda for krabbefiske. (Arkivfoto)

Vil ha rømmingshol i krabbeteiner

Publisert 03.07.2019 kl. 09.56. Oppdatert kl. 11.19.

Fiskeridirektoratet føreslår å innføra krav om at også teiner som skal brukast til fangst av krabbe i fritidsfisket må ha rømmingshol.

I dag er det berre hummarteiner som har krav til rømmingshol, i tillegg til fluktopningar. Sistnemnde er permanent opne hol i teina, medan rømmingshol fyrst vert opne etter ei gitt tid i sjøen, ved hjelp av ein biologisk nedbrytbar bomullstråd.

Bakgrunnen for det nye forslaget er at det kvart år går tapt mange teiner på sjøen under fiske. Rømmingshol skal redusera faren for «spøkelsesfiske», ved å sikra at skaldyr og fisk kan ta seg ut av teina dersom den går tapt eller på annan måte vert ståande igjen i sjøen.

Det vert teke sikte på at den nye forskrifta trer i kraft 1. oktober i år. Høyringsfristen er 2. september.


Siste saker Gå til framsida

Fekk oppleva barndomsbasaren igjen

Arild Lundeflaten frå Jeløy har ikkje vore på basar sidan han var liten gut, men minna har sete godt. Torsdag fekk han sjansen til å vera med på den årlege storhendinga i Lunde.

Tall Ships Races til Bergen

Frå søndag til onsdag blir Bergen igjen fylt med nokre av dei største og vakraste seglskutene i verda, når The Tall Ships Races går av stabelen. Mat, kulturinnslag og ei rekkje aktivitetar står på programmet, og truleg vert det nok ein gong sild i tønne-tilstandar i byen mellom dei sju fjell. Før skipa kjem til Bergen, skal dei mellom anna ha stopp ved Rosendal, Leirvik og Bekkjarvik,...