NY FORSKRIFT: I fjor kom det påbod om rømmingshol i hummarteiner. Frå hausten av vil dette også gjelda for krabbefiske. (Arkivfoto)
NY FORSKRIFT: I fjor kom det påbod om rømmingshol i hummarteiner. Frå hausten av vil dette også gjelda for krabbefiske. (Arkivfoto)

Vil ha rømmingshol i krabbeteiner

Publisert 03.07.2019 kl. 09.56. Oppdatert kl. 11.19.

Fiskeridirektoratet føreslår å innføra krav om at også teiner som skal brukast til fangst av krabbe i fritidsfisket må ha rømmingshol.

I dag er det berre hummarteiner som har krav til rømmingshol, i tillegg til fluktopningar. Sistnemnde er permanent opne hol i teina, medan rømmingshol fyrst vert opne etter ei gitt tid i sjøen, ved hjelp av ein biologisk nedbrytbar bomullstråd.

Bakgrunnen for det nye forslaget er at det kvart år går tapt mange teiner på sjøen under fiske. Rømmingshol skal redusera faren for «spøkelsesfiske», ved å sikra at skaldyr og fisk kan ta seg ut av teina dersom den går tapt eller på annan måte vert ståande igjen i sjøen.

Det vert teke sikte på at den nye forskrifta trer i kraft 1. oktober i år. Høyringsfristen er 2. september.


Siste saker Gå til framsida

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...

Lesarbrev: God søndagstur

På søndag skal Norge nok ein gong gjennomføra verdas største dugnad. 100.000 bøsseberarar går på tur i heile Norge, og samlar inn pengar til velgjerande organisasjonar. Kvart år blir det lagt ned ein stor innsats på Tysnes, og det er kjekt å sjå at gjevargleda til oss tysnesingar er stor kvart einaste år. Skular, lag og organisasjonar, kyrkja, privatpersonar og bedrifter har bidrege for å få...