NAMNEBYTE: Politidirektoratet følgjer Vest politidistrikt si tilråding, og lyttar dermed til Tysnes og Samnanger kommunar sine ynskje. (Arkivfoto)
NAMNEBYTE: Politidirektoratet følgjer Vest politidistrikt si tilråding, og lyttar dermed til Tysnes og Samnanger kommunar sine ynskje. (Arkivfoto)

Politidirektoratet snur i namnesaka

Det nye namnet blir Kvam, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt.
Publisert 04.07.2019 kl. 13.30.

I Tysnes har det vore brei semje om at Kvam lensmannsdistrikt er eit dårleg namn, og i byrjinga av mai valde formannskapet å senda klage til Politidirektoratet. Det same gjorde også Samnanger kommune. Ynsket var at tenesteeininga skulle kallast Kvam, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt, eller alternativt Kvam, Fusa, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt.

Politidirektoratet svara så at kommunen ikkje hadde høve til å klaga på vedtaket, ettersom namnet Kvam lensmannsdistrikt blei fastsett ved direktoratet si avgjerd om endringar i politidistrikta sine lokale strukturar den 13. januar 2017.

Men direktoratet bad likevel Vest politidistrikt om å gjera ei vurdering av Tysnes og Samnanger sine innspel, og no har kommunane blitt høyrde.

«Vest politidistrikt har vurdert saken og anbefaler at Kvam lensmannsdistrikt endrer navn til Kvam, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt», står det å lesa i eit ferskt skriv frå Politidirektoratet. Og dette er altså ei anbefaling direktoratet har valt å slutta seg til.

Vest politidistrikt si grunngjeving for namneskiftet er at «det er viktig at lokale offentlige myndigheter og den lokale befolkningen i områdene kan identifisere seg med navnet på lensmannsdistriktet».


Siste saker Gå til framsida

Fekk oppleva barndomsbasaren igjen

Arild Lundeflaten frå Jeløy har ikkje vore på basar sidan han var liten gut, men minna har sete godt. Torsdag fekk han sjansen til å vera med på den årlege storhendinga i Lunde.

Tall Ships Races til Bergen

Frå søndag til onsdag blir Bergen igjen fylt med nokre av dei største og vakraste seglskutene i verda, når The Tall Ships Races går av stabelen. Mat, kulturinnslag og ei rekkje aktivitetar står på programmet, og truleg vert det nok ein gong sild i tønne-tilstandar i byen mellom dei sju fjell. Før skipa kjem til Bergen, skal dei mellom anna ha stopp ved Rosendal, Leirvik og Bekkjarvik,...