NAMNEBYTE: Politidirektoratet følgjer Vest politidistrikt si tilråding, og lyttar dermed til Tysnes og Samnanger kommunar sine ynskje. (Arkivfoto)
NAMNEBYTE: Politidirektoratet følgjer Vest politidistrikt si tilråding, og lyttar dermed til Tysnes og Samnanger kommunar sine ynskje. (Arkivfoto)

Politidirektoratet snur i namnesaka

Det nye namnet blir Kvam, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt.
Publisert 04.07.2019 kl. 13.30.

I Tysnes har det vore brei semje om at Kvam lensmannsdistrikt er eit dårleg namn, og i byrjinga av mai valde formannskapet å senda klage til Politidirektoratet. Det same gjorde også Samnanger kommune. Ynsket var at tenesteeininga skulle kallast Kvam, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt, eller alternativt Kvam, Fusa, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt.

Politidirektoratet svara så at kommunen ikkje hadde høve til å klaga på vedtaket, ettersom namnet Kvam lensmannsdistrikt blei fastsett ved direktoratet si avgjerd om endringar i politidistrikta sine lokale strukturar den 13. januar 2017.

Men direktoratet bad likevel Vest politidistrikt om å gjera ei vurdering av Tysnes og Samnanger sine innspel, og no har kommunane blitt høyrde.

«Vest politidistrikt har vurdert saken og anbefaler at Kvam lensmannsdistrikt endrer navn til Kvam, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt», står det å lesa i eit ferskt skriv frå Politidirektoratet. Og dette er altså ei anbefaling direktoratet har valt å slutta seg til.

Vest politidistrikt si grunngjeving for namneskiftet er at «det er viktig at lokale offentlige myndigheter og den lokale befolkningen i områdene kan identifisere seg med navnet på lensmannsdistriktet».


Siste saker Gå til framsida

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...

Lesarbrev: God søndagstur

På søndag skal Norge nok ein gong gjennomføra verdas største dugnad. 100.000 bøsseberarar går på tur i heile Norge, og samlar inn pengar til velgjerande organisasjonar. Kvart år blir det lagt ned ein stor innsats på Tysnes, og det er kjekt å sjå at gjevargleda til oss tysnesingar er stor kvart einaste år. Skular, lag og organisasjonar, kyrkja, privatpersonar og bedrifter har bidrege for å få...