TILBODET VED HELSESTASJONEN: – For Tysnes kommune blir det no viktig å finna gode løysingar for komande og nye foreldre, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.
TILBODET VED HELSESTASJONEN: – For Tysnes kommune blir det no viktig å finna gode løysingar for komande og nye foreldre, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.

Ordføraren beklagar tilbodet til gravide

– På vegner av Tysnes kommune må eg berre beklaga det manglande tilbodet som gravide har fått i seinare tid, seier ordførar Kåre Martin Kleppe etter saka i «Tysnes» sist veke.
Publisert 04.07.2019 kl. 10.00.

– Det er klart det er uheldig at dei ikkje får det tilbodet dei skal ha. Det skal me ta tak i, seier ordføraren.


Ros til dei fem

Han skryter samstundes av dei fem damene som går ut i avisa og fortel om situasjonen, ikkje berre for eigen del, men og at dei frontar saka på vegner av andre.

– Dei har sett merksemda på ei sak som er viktig, seier han.

Han legg til at omfanget ser ut til å vera større enn det han som ordførar såg føre seg.

– Eg visste at det har vore utfordringar med oppseiingar og sjukemeldingar. Når desse blir samanfallande, blir ein sårbar, forklarar han.

For Tysnes kommune meiner han det no er viktig å følgja opp saka og finna løysingar, og samstundes vera tydelegare med informasjon ut til komande og nye foreldre.

– Skulle me koma opp i ein liknande situasjon seinare, må me sjå til at me har gode nok retningsliner, seier han.

• Les også: Håper jordmorvikar er på plass snart


Jordmor i full stilling

Kleppe støttar innspelet frå dei fem damene om jordmor i hundre prosent stilling. Det er ei sak han vil ta vidare politisk. Han ser føre seg at det kan bli ei sak både i valkampen framover, og i budsjettarbeidet til hausten.

– I Høgre sitt valprogram som nyleg blei vedteke, går partiet inn for innføring av følgjeteneste av jordmor. Då må me auka ressursane til jordmorstillinga, røper han.

Ordføraren forklarar at jordmortenesta er eit nasjonalt satsingsområde, og at det finst ulike statlege støtteordningar for kommunane. Det gjeld både til jordmor og til prosjektstillingar ved helsestasjonar. I dag har Tysnes ei halv prosjektstilling ved helsestasjonen som er finansiert av statlege støttemidlar. Ordføraren peikar på at denne ordninga må halda fram.

– Tysnes har hatt mange fødslar dei seinare åra. Det er viktig at kommunen har eit godt tilbod til vordande foreldre, dei skal bli tekne vare på, presiserer han.


Siste saker Gå til framsida

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...

Lesarbrev: God søndagstur

På søndag skal Norge nok ein gong gjennomføra verdas største dugnad. 100.000 bøsseberarar går på tur i heile Norge, og samlar inn pengar til velgjerande organisasjonar. Kvart år blir det lagt ned ein stor innsats på Tysnes, og det er kjekt å sjå at gjevargleda til oss tysnesingar er stor kvart einaste år. Skular, lag og organisasjonar, kyrkja, privatpersonar og bedrifter har bidrege for å få...