TILBODET VED HELSESTASJONEN: – For Tysnes kommune blir det no viktig å finna gode løysingar for komande og nye foreldre, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.
TILBODET VED HELSESTASJONEN: – For Tysnes kommune blir det no viktig å finna gode løysingar for komande og nye foreldre, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.

Ordføraren beklagar tilbodet til gravide

– På vegner av Tysnes kommune må eg berre beklaga det manglande tilbodet som gravide har fått i seinare tid, seier ordførar Kåre Martin Kleppe etter saka i «Tysnes» sist veke.
Publisert 04.07.2019 kl. 10.00.

– Det er klart det er uheldig at dei ikkje får det tilbodet dei skal ha. Det skal me ta tak i, seier ordføraren.


Ros til dei fem

Han skryter samstundes av dei fem damene som går ut i avisa og fortel om situasjonen, ikkje berre for eigen del, men og at dei frontar saka på vegner av andre.

– Dei har sett merksemda på ei sak som er viktig, seier han.

Han legg til at omfanget ser ut til å vera større enn det han som ordførar såg føre seg.

– Eg visste at det har vore utfordringar med oppseiingar og sjukemeldingar. Når desse blir samanfallande, blir ein sårbar, forklarar han.

For Tysnes kommune meiner han det no er viktig å følgja opp saka og finna løysingar, og samstundes vera tydelegare med informasjon ut til komande og nye foreldre.

– Skulle me koma opp i ein liknande situasjon seinare, må me sjå til at me har gode nok retningsliner, seier han.

• Les også: Håper jordmorvikar er på plass snart


Jordmor i full stilling

Kleppe støttar innspelet frå dei fem damene om jordmor i hundre prosent stilling. Det er ei sak han vil ta vidare politisk. Han ser føre seg at det kan bli ei sak både i valkampen framover, og i budsjettarbeidet til hausten.

– I Høgre sitt valprogram som nyleg blei vedteke, går partiet inn for innføring av følgjeteneste av jordmor. Då må me auka ressursane til jordmorstillinga, røper han.

Ordføraren forklarar at jordmortenesta er eit nasjonalt satsingsområde, og at det finst ulike statlege støtteordningar for kommunane. Det gjeld både til jordmor og til prosjektstillingar ved helsestasjonar. I dag har Tysnes ei halv prosjektstilling ved helsestasjonen som er finansiert av statlege støttemidlar. Ordføraren peikar på at denne ordninga må halda fram.

– Tysnes har hatt mange fødslar dei seinare åra. Det er viktig at kommunen har eit godt tilbod til vordande foreldre, dei skal bli tekne vare på, presiserer han.


Siste saker Gå til framsida

Fekk oppleva barndomsbasaren igjen

Arild Lundeflaten frå Jeløy har ikkje vore på basar sidan han var liten gut, men minna har sete godt. Torsdag fekk han sjansen til å vera med på den årlege storhendinga i Lunde.

Tall Ships Races til Bergen

Frå søndag til onsdag blir Bergen igjen fylt med nokre av dei største og vakraste seglskutene i verda, når The Tall Ships Races går av stabelen. Mat, kulturinnslag og ei rekkje aktivitetar står på programmet, og truleg vert det nok ein gong sild i tønne-tilstandar i byen mellom dei sju fjell. Før skipa kjem til Bergen, skal dei mellom anna ha stopp ved Rosendal, Leirvik og Bekkjarvik,...