JOBBAR MED SAKA: Rådmann Steinar Dalland og kommuneoverlege Anita Midtun håper på å få ei løysing på jordmorsituasjonen snart.
JOBBAR MED SAKA: Rådmann Steinar Dalland og kommuneoverlege Anita Midtun håper på å få ei løysing på jordmorsituasjonen snart.

Håper jordmorvikar er på plass snart

Førre veke gjekk fem mødrer og vordande mødrer ut mot jordmortilbodet i Tysnes. Kommunen seier dei jobbar med saka.
Publisert 04.07.2019 kl. 06.00.

– Det er viktig at dette blir tatt opp, og det er bra at dei uttrykker det dei har opplevd som ei bekymring i forhold til tenesta, seier rådmann Steinar Dalland.

Førre veke gjekk nemleg Ane Vermedal, Monica Løvaas, Terese Økland, Sara Elisabeth Stue og Lovise Dalland ut i «Tysnes», og kritiserte kommunen si oppfølging av gravide og mødrer med nyfødde barn.

– Så er jo situasjonen slik at me har hatt sjukefråver på jordmorsida det siste halvåret. Ei av utfordringane er då å klara å få inn vikar, legg rådmannen til.

– Marknaden for jordmorkompetansen er relativt sett krevjande.


Styrker legesida

– Me har heile tida jobba i lag med kommuneoverlegen, for å sikra at me har eit medisinsk forsvarleg tilbod, seier Dalland.

Kommuneoverlege Anita Midtun fortel at det for nokre veker sidan var på plass vikar i jordmortenesta, men at ein ikkje fekk rekruttert nokon nye etter at vedkommande var ferdig i vikariatet.

– Det me har gjort då, er at me har styrkt bemanninga på legesida, seier Midtun.

Ifølge ho er det slik at alle svangerskapskontrollar kan utførast av både legar og jordmødrer.

– Det er jo sjølvsagt litt annleis å gå til ein lege enn å gå til ei jordmor, men det er fullt medisinsk forsvarleg, seier Midtun.

Den styrkte legebemanninga vil halda fram gjennom sommaren, medan kommunen jobbar for å få på plass ny jordmorvikar.

– Me har informert på kommunen sine nettsider om at det er mangel på jordmorkapasitet, seier kommuneoverlegen.


Har skulert legane

– Me har òg gjennomført ei undervising av legane, der me har gått igjennom når dei ulike kontrollane skal skje, kva som skal sjekkast, kva ein må vera obs på, og når ein må tilvisa folk vidare, seier Midtun.

Alle legane har fått eit skriftleg materiale, med info om kontrollane, ulike retningsliner og liknande.

– Dei har både fått ein munnleg gjennomgang med meg, og skriftleg materiale, seier Midtun.


Avtale med Stord

Den reduserte kapasiteten gjer at helsestasjonen ikkje har hatt høve til å aktivt kalla folk inn til oppfølging den siste tida.

– Har det blitt sendt ut informasjon om at ein sjølv må ta initiativ til slike oppfølgingstimar?

– Det har ikkje blitt sendt ut annan info enn at det har blitt informert på kommunen sine nettsider. Det er sikkert noko me kunne gjort annleis, og me kunne vore meir aktivt oppsøkande i opplysingsarbeidet vårt, seier Dalland.

– Etter at artikkelen dykkar kom ut, er det òg blitt laga ein avtale om at føden på Stord skal ta kontakt med oss når det er folk frå Tysnes som har fått barn, fortel kommuneoverlege Midtun.

Dei som nyleg har fødd skal settast opp på ei liste, og så får ein av legane ved helsestasjonen ansvaret for å kontakta dei.

– Det skal vera ein lege som bemannar helsestasjonen no fram til 23. juli, seier Midtun.

Etter det vil helsesjukepleiaren vera tilbake frå ferien.


Vil få på plass vikar

– Me fekk sjukemeldinga i januar, og visste ikkje kor lenge den ville vara. Me avventa litt, men me såg at det begynte å trekka ut. Då begynte me å rekruttera, både gjennom vikarbyrå og gjennom å ta kontakt med nærliggande kommunar, seier oppvekstsjef Aud Kaldefoss.

Ifølge Dalland og Kaldefoss har det lenge vore jobba med å få på plass ei vikarløysing. Til no har det berre lykkast dei å få inn vikarar over kortare periodar.

– Me har eit konkret initiativ som me jobbar med, som inneber at me har håp om å få på plass ei vikarløysing med fagkompetanse som jordmor ganske snart. Det trur eg vil vera ei løysing som alle kan vera lykkelege med, seier rådmannen.

Kaldefoss understrekar at kommunen tar dei gravide sine bekymringar på alvor.

– Me gjer alt for at dei gravide skal vera trygge i denne situasjonen, seier ho.


Siste saker Gå til framsida

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...

Lesarbrev: God søndagstur

På søndag skal Norge nok ein gong gjennomføra verdas største dugnad. 100.000 bøsseberarar går på tur i heile Norge, og samlar inn pengar til velgjerande organisasjonar. Kvart år blir det lagt ned ein stor innsats på Tysnes, og det er kjekt å sjå at gjevargleda til oss tysnesingar er stor kvart einaste år. Skular, lag og organisasjonar, kyrkja, privatpersonar og bedrifter har bidrege for å få...