JOBBAR PÅ: Det er hektiske dagar for Øystein Vaage og Tysnesfest. (Foto: Vetle Mikkelsen)
JOBBAR PÅ: Det er hektiske dagar for Øystein Vaage og Tysnesfest. (Foto: Vetle Mikkelsen)

– Det er ingenting som tilseier at me skal gi oss

Billettsalet til Tysnesfest går så det suser. Held det fram slik, vil resultatet frå i fjor snart vera ein saga blott.
Publisert 07.07.2019 kl. 06.00.

– Det er mykje armar og bein akkurat no, seier Øystein Vaage, dagleg leiar i Tysnesfest.

Festivalen nærmar seg med stormskritt, og det er mykje å gjera, men Vaage ser likevel avslappa ut, der han sit og smiler sitt sedvanlege smil. At festivalen gjekk med millionunderskot i fjor ber han ikkje vidare preg av.

– Billettsalet går bra, og me er godt i rute til at det blir mykje meir folk enn i fjor, seier Vaage.

– Me ligg mellom 15 og 20 prosent over 2018 i totalsalet, legg han til.

I fjor var det rundt 27.000 besøkande på festivalen. Om dei held fram med å ligga 15-20 prosent over fjoråret, kan besøkstalet overstiga 30.000 i år. Det er likevel ikkje gitt at salet held fram med å gå så godt som det gjer no.

– Hamnar me på 28.000 er me veldig fornøgde, seier Vaage.


Mange overnattingar

Også i festivalhamna går salet unna. På denne tida i fjor hadde Tysnesfest selt 79 båtplassar; i år er talet 196.

– Ut ifrå det eg hugsar er det iallfall 100 fleire enn me har selt på denne tida noko år. I båtane er det i snitt tre til fire personar, seier han.

Vaage fortel vidare at 95 prosent av plassane i bubilcampen er selde, medan ein framleis har litt å gå på i teltcampen:

– Der er det jo plass til vanvitig mange, så det er ikkje selt så mykje prosentvis, men me har selt rundt 100 telt. Det er òg bra for denne tida av året, seier den fornøgde festivalsjefen.

– Har me selt mange overnattingar, så er det ein indikasjon på kva som kjem, legg han til.


Ein sterk lineup

– Kva trur du er grunnen til at salet så langt går betre enn i fjor?

– Eg trur mykje har med lineupen å gjera. Me får mange tilbakemeldingar på at den er veldig bra, seier Vaage.

– Og så er det mange som har sagt at dei angrar på at dei ikkje kunne koma i fjor, og at derfor vil dei koma i år, legg festivalgeneralen til.

Arrangørane har vore bevisste på valet av lineup, og treffer moglegvis kjernepublikummet sitt betre i år enn i fjor.

– Me har reindyrka torsdagen, og køyrt veldig folkeleg. Fredagen blir det litt for alle, og laurdagen er kanskje litt meir ungdommeleg. Det har tydelegvis slått an, seier Vaage.

– Spesielt torsdagen får mykje positiv omtale. Det er ein veldig sterk dag.


Ein del nytt

– Kva forventningar har du til festivalen i år?

– Eg trur det blir veldig bra. Eg trur vêret kjem til å bli litt meir normalt enn det var i fjor og i forfjor. I forfjor var det forferdeleg dårleg mot slutten, og i fjor var det altfor tørt, svarer Vaage.

– Det er mange nye ting i år. Marknadsdagane er gratis, og det set folk pris på. Dødsing er spennande. Eg synest det er mange kjekke, nye ting.

Han fortel at det i tillegg blir satsa på opplegget for barn og unge.

– Me liker å kalla oss ein familievennleg festival, seier Vaage.w

Det er blant anna derfor marknaden blir gratis i år.

– Det har vore sånn i alle år at det har kosta pengar å koma inn, men i år har me gjort litt om på det. Det blir billigare for folk flest, og det er ein fin ting å gi til familiefolket.


Ei lys framtid

– Korleis ser framtida til festivalen ut?

– Eg trur at den ser lys ut. Om me klarer å snu det i år, det resultatet me hadde i fjor, så er iallfall det eit bevis på at det kjem til å gå bra, meiner Vaage.

Han seier vidare at styret no legg planar for festivalen både tre og fire år i fram i tid.

– Det er ingenting som tilseier at me skal gi oss. Både eg og styret legg langtidsplanar, fortel han.

Vaage understrekar likevel at resultatet for årets festival vil kunna ha mykje å seia for framtida til Tysnesfest. Han håper tysnesingane har dette i bakhovudet i år.

– Folk får invitera alle vennane sine og fylla opp husa sine i år. Går det dårleg i år er det ikkje gitt at me kan fortsetta så veldig mykje meir, seier han.


Siste saker Gå til framsida

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...

Lesarbrev: God søndagstur

På søndag skal Norge nok ein gong gjennomføra verdas største dugnad. 100.000 bøsseberarar går på tur i heile Norge, og samlar inn pengar til velgjerande organisasjonar. Kvart år blir det lagt ned ein stor innsats på Tysnes, og det er kjekt å sjå at gjevargleda til oss tysnesingar er stor kvart einaste år. Skular, lag og organisasjonar, kyrkja, privatpersonar og bedrifter har bidrege for å få...