TO HENDINGAR: Ei elles roleg helg, vart avbroten av to hendingar i Uggdal og Våge natt til søndag. (Arkivfoto)
TO HENDINGAR: Ei elles roleg helg, vart avbroten av to hendingar i Uggdal og Våge natt til søndag. (Arkivfoto)

Ruskøyring og bråk i Våge

Politiet på Tysnes fekk to hendingar å arbeida med natt til søndag.
Publisert 08.07.2019 kl. 16.01. Oppdatert 10.07.2019 kl. 10.32.

– Stort sett har helga gått greitt, fortel Susann Rosvold ved Tysnes lensmannskontor.

Ho kan likevel melda om to hendingar på kort tid i Våge og Uggdal natt til søndag.


Mistanke om ruskøyring

– Like før klokka 02.00 natt til søndag fekk me melding om eit trafikkuhell, seier Rosvold.

Ho fortel at ein mann heimehøyrande i kommunen hadde køyrt i autovernet i Uggdal, men at det verken var personskadar eller materielle skadar. Vitne til hendinga melde ifrå til politiet, som reiste ut og trefte vedkomande.

– Førar framstod rusa. Førarkortet vart beslaglagt, det vart teke blodprøve, og me oppretter sak mot mannen, fortel Rosvold.


Ber om tips

Kring éin time etter trafikkuhellet i Uggdal, fekk politiet melding om bråk i Våge.

– Me fekk melding om at to personar vart utsett for kroppskrenking, og at det skal vera snakk om to gjerningspersonar, seier Rosvold.

Ho fortel at to personar vart skada, men at det er ukjent skadeomfang. Dei to fornærma er ikkje heimehøyrande i Tysnes.

Politiet har oppretta sak, og har starta med etterforsking, og tek gjerne imot tips frå publikum.

– Viss nokon har sett eller høyrt noko i denne saka, så er me interessert i tips, fortel Rosvold.


Klare for Tysnesfest

Denne veka er det klart for Tysnesfest, og Rosvold har ei klar oppmoding til festivalgjestar.

– Me håpar at folk kjem til å kosa seg og oppføra seg. Me kjem til å vera til stades, og folk må gjerne ta ein prat med oss under festivalen, avsluttar Rosvold.


Siste saker Gå til framsida

Tråla etter avfall

– BKK er sponsor for Tysnesfest, og så er me òg samarbeidspartnar med Dale Oen Experience, fortel Kjersti Drangevåg i BKK.The Dale Oen Experience er ei stifting som blei starta etter at den kjente, norske svømmaren Alexander Dale Oen gjekk bort. Stiftinga har som mål å legga til rette for opplevingar og meistring for barn og ungdom, og då spesielt dei som ikkje har ein enkel...

Leiar: «I planen er det opna for utfylling i sjø. Det bør gjerast»

Politikarane i landbruk/teknisk i Tysnes tek ikkje ferie. I dag er dei kalla inn til ekstramøte for å handsama søknaden frå Fjord1 om det nye tekniske bygget til el-ferja i Våge. Fjord1 ber om ny politisk vurdering. Innkallinga til møtet er sendt ut 15. juli. Brevet frå Fjord1 er postlisteført 2. juli.Det er...

Ekstramøte om teknisk bygg på ferjekaien

Landbruk/teknisk sa i juni nei til Fjord1 sin søknad om å byggja teknisk bygg for den nye el-ferja i Våge. I dag held utvalet ekstramøte etter at politikarane vart bedne om vurdera saka på nytt.