BLEI IMPONERTE: Bergensfruene Christiane Christophersen og Johanne Krogh lot seg røra av Helge Jordal si framføring av Terje Vigen. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
BLEI IMPONERTE: Bergensfruene Christiane Christophersen og Johanne Krogh lot seg røra av Helge Jordal si framføring av Terje Vigen. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)

– Eg var så «med» at eg måtte gråta litt

Det var duka for både improteater, musikk og heltedikt, då den første Tysnesfest-kvelden gjekk av stabelen i Kjevikjo.
Publisert 10.07.2019 kl. 21.27.

Først på scena var improteatergruppa Småsceneri, som består av lærarar på Stord.

Dei laga improviserte teaterstykke, der skodespelarane ikkje visste på førehand kva situasjonar dei skulle spela ut.

For det eine nummeret fekk dei utdelt roller og hemmelegheiter av publikum.

Seinare fekk skodespelarane i oppgåve å spela ut ein artikkel frå bladet Tysnes, og dei skulle gjera det i rollene som femteklassingar. Artikkelen var «Tysnes» sin leiarartikkel om manglande asfalt på Tysnes-vegane, og vekte latter frå salen.

Impro-skodespelarane avslutta med eit storstilt krim-drama, der Sigvard Madsen i Tysnesfest hadde blitt drepen av ei dotter frå eit tidlegare forhold.

I starten fekk Småsceneri blanda respons frå eit publikum der mange nok ikkje hadde eit forhold til improteater frå før av, men etter kvart fekk dei losna på latterbanda til dei frammøtte.


Terje Vigen

Så gjekk turen til Bergens store son, Helge Jordal, som skulle framføra Henrik Ibsen sitt heltedikt om Terje Vigen.

Han innleia med å fortelja om då det kjente diktet blei fjerna frå pensum på norske skular.

– Det synest ikkje me som jobbar med kultur at høyrer heime, sa Jordal til publikum.

Slik gjekk det, for cirka ti år sidan, til at Jordal og nokre musikarar laga musikk til Terje Vigen, i håp om at diktet skulle appellera meir til ungdommen.

Det var denne versjonen Jordal framførte i Kjevikjo, akkurat som han gjorde på Tysnesfest for ti år sidan.

Frå første sekund hadde den røynde skodespelaren publikum i si hole hand.

Tjuaguten Jordal var innom eit breitt spekter av kjensler gjennom framføringa, og bar det heile med si karakteriske røyst.

Når diktet så blei kombinert med musikk, som bygde opp under kjenslene Jordal viste, var publikum så godt som trolbundne.

Etter siste strofe var sungen, fekk Jordal og musikarane ein langvarig, ståande applaus.


På venninnebesøk

– Eg syntest det var veldig fint, sa Madeleine Jonassen til «Tysnes» etter framsyninga.

Drammenseren er på besøk hos ei studievenninne frå Tysnes under Tysnesfest, og tok derfor turen innom Kjevikjo onsdag.

– Improteateret var meir i mi gate. Det var litt morosamt. Men han (Helge Jordal, journ.merk) var òg veldig flink, la ho til.


Felte ei tåre

Også søstrene Christiane Christophersen og Johanne Krogh la turen innom Kjevikjo onsdag.

– Dette var ei oppleving, sa Johanne.

– Han er ein fenomenal skodespelar, la ho til, i referanse til Helge Jordal.

Dei to bergensarane har god kjennskap til Jordal, og har følgt karrieren hans lenge. Framføringa i Kjevikjo fall i smak for begge.

– Eg var så «med» at eg måtte gråta litt, sa Christiane.

– Dette var stort, la Johanne til.




SMÅSCENERI: Improteatergruppa frå Stord fekk etter kvart god kjemi med publikum.
SMÅSCENERI: Improteatergruppa frå Stord fekk etter kvart god kjemi med publikum.
TYSNESFEST-KRIM: Her blir den uekte dottera til Sigvard Madsen (i gul vest) avhøyrt av den nytilsette lensmannen i Tysnes.
TYSNESFEST-KRIM: Her blir den uekte dottera til Sigvard Madsen (i gul vest) avhøyrt av den nytilsette lensmannen i Tysnes.
RODDE INN: Sist gong Helge Jordal skulle ro inn til Kjevikjo, gjekk han på grunn. Det unngjekk han i dag.
RODDE INN: Sist gong Helge Jordal skulle ro inn til Kjevikjo, gjekk han på grunn. Det unngjekk han i dag.
DYKTIG: Helge Jordal vekte nok mange følelsar hos publikum onsdag.
DYKTIG: Helge Jordal vekte nok mange følelsar hos publikum onsdag.
LIKTE IMPRO: Madeleine Jonassen hadde sansen for Småsceneri.
LIKTE IMPRO: Madeleine Jonassen hadde sansen for Småsceneri.
GODT OPPMØTE: Mange tok turen innom Kjevikjo onsdag.
GODT OPPMØTE: Mange tok turen innom Kjevikjo onsdag.

Siste saker Gå til framsida

Gjer tiltak mot koronasmitte

Kommunen ynskjer å koma i kontakt med føresette til barn som har vore på ferie i koronautsette område.– Det er ikkje eit spesielt dramatisk tiltak, men eit potensielt effektivt tiltak, fortel rådmann Steinar Dalland.Denne veka har det vore vinterferie, og måndag skal mange barn og unge på Tysnes tilbake på skular og barnehagar. Rådmannen opplyser at kommunen no ynskjer å koma i...

Framleis inga lensmannskontoravklaring

I september annonserte politiet at dei søkte etter nye lokale for Tysnes lensmannskontor, og interessentar vart bedne om å melda seg innan starten av oktober. Politiets fellestjenester har sidan den gong vore i forhandlingar med tilbydarar, og har framleis ikkje avklart framtida til det nye lensmannskontoret.Med omsyn til politiet sin forhandlingsposisjon, har dei ikkje villa opplysa om...

Vil gje dispensasjon viss bygget blir plassert annleis

Både ordførar, rådmann og utvalsleiar i landbruk/teknisk meiner Nils Kristian Berge i Fjord1 trør feil med sine utsegner om at kommunen har gjort teknisk bygg-saka til ei plasseringssak. Samtidig har Veritas kome med ei kritisk tilbakemelding på ROS-analysen, som mellom anna beskriv brann- og eksplosjonsfaren knytt til det tekniske anlegget.

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.