INVITERER INN: Marianne Tvedt (t.v.) og Maren Leite viser gladeleg fram partytelta som er sett opp i Tysneshallen. Her kan artistane få litt privatliv før og etter dei står på scenen på Gjerstad.
INVITERER INN: Marianne Tvedt (t.v.) og Maren Leite viser gladeleg fram partytelta som er sett opp i Tysneshallen. Her kan artistane få litt privatliv før og etter dei står på scenen på Gjerstad.

Marianne og Maren gjer seg klar til å ta imot Tysnesfest-artistane

Marianne Tvedt og Maren Leite har hendene fulle med å klargjera backstage-området til artistane som ventar på å entra scenen på Gjerstad.
Publisert 10.07.2019 kl. 16.51.

– Det var vel Wenche Myhre som trong hårfønar og strykebrett då ho var her, seier Marianne Tvedt.

– Og nokon i crewet til Alan Walker ynskte ein Playstation å spela Fortnite på, så det måtte eg skaffa på sparket, fortel Maren Leite.

Marianne og Maren har mange gode historier å fortelja etter mange år bak seg med arbeid på backstage-området under Tysnesfest. Dei har blitt vane til å jobba tett med artiststjernene som besøkjer Tysnesfest kvar sommar, og dei gjer det dei kan for å skaffa det artistane treng og har lyst på når dei ikkje står på scenen.

– Eg har lånt vekk både rettetong og barnesete, fortel Marianne lattermildt.


Riggar til i hallen

Det er Tysneshallen som vert brukt som backstage-område for artistane under festivalen, og i løpet av dei siste dagane har det blitt rigga opp ei rekkje partytelt inne i hallen, slik at kvar artist, band og crew skal få sitt eige private område før og etter konsertane. I tillegg er musikkrommet og undervisningsrommet gjort om til backstagerom med store sofagrupper.

I den eine delen av hallen er det også sett opp ei matsone, der artistane kan forsyna seg frå ein buffé.

– Alle har ulike matynske og vil eta til ulike tider, så då vel me å køyra ein buffé-variant, der artistane kan koma og forsyna seg med det dei vil, når dei vil. Me har fått gode tilbakemeldingar på det opplegget, sjølv om nokre artistar er litt skeptiske til å byrja med, fortel Maren.


Ulike ynske og behov

Alle artistane som kjem til Tysnesfest sender på førehand ut ein «rider» til arrangørane. Der står det kva artistane ynskjer av mat og drikke, og eventuelt andre ting dei vil ha tilgang til backstage.

«Tysnes» møter dei to kvinnene i Tysneshallen der dei sit rundt eit bord og går gjennom «riderane» til artistane som i slutten av veka inntar Gjerstad arena.

– Alle har ulike behov, fortel Maren.

I tillegg til ulike ynske når det gjeld mat og drikke, er det ofte mykje anna artistane ynskjer tilgang på backstage.

– Det kan vera alt frå sokkar til flaxlodd og frimerke. Det var nokon som ein gong ville ha eit innramma bilete av Knut Jørgen Røed Ødegaard på veggen, seier Marianne.

Maren dreg samtidig opp noko fra handveska si.

– Kjartan Lauritzen ynskjer å ha med seg heimelaga, fargerike armband frå festivalen, så dei er eg i gang med å laga, fortel ho, og viser fram nokre påbyrja armband i Pride-fargar.


Viktig for artistane

– Me pleier å få mykje skryt for backstagen vår, og me veit at det er noko som betyr mykje for artistane, fortel Marianne.

Begge to trur at å gje artistane ei god oppleving både på og bak scenen er viktig for festivalen, og for å få artistane tilbake til Tysnes.

– Me har høyrt at det har gått rykter blant artistar om at det er bra på Tysnesfest, seier Marianne vidare.

– Det hender at artistar til dømes kommenterer på Facebook at Tysnesfest har den beste backstagen, skyt Maren inn.

Også tryggleiken vert teken på alvor rundt hallen.

– Me har godt vakthald på området, både med eigne og innleigde vakter. Det hender at det er nokon som prøver å koma seg inn på området, men vaktene er utruleg dyktige og har full kontroll, seier Marianne.


Gjev frå seg oppgåver

Maren og Marianne har lenge vore med på å leggja til rette for artistane. Marianne har halde på backstage sidan starten av festivalen, medan Maren i byrjinga var innom ulike område som barjobbing og arbeid med mat til dei frivillige. Ho fortsette med å jobba med dei mindre artistane som spelte utanfor hovudarenaen, før ho vart med Marianne på backstage-området på Gjerstad.

Dei siste to åra har Maren vore hovudansvarleg for backstage-området, eit ansvar som i år har gått til Anne Søreide. Det betyr at ho skal vera til stades kontinuerleg under festivalen, og sørgja for å at alt går som det skal, medan Maren og Marianne står for organiseringa. Opp igjennom åra har også Lise Aase og Irene Dalland vore tett involvert i backstage-ansvaret under festivalen.

Dei fortel at det kvart år går mykje tid til arbeidet, og at dei opp gjennom åra har gjort mykje mykje av arbeidet på eiga hand.

– Tidlegare gjorde me alt åleine. Me lagde all maten sjølv, og me budde meir eller mindre i hallen heile veka. I år prøver me å gje frå oss litt av ansvaret, og me får blant anna inn mat via eit cateringselskap. Det gjer at det vert litt mindre på oss, fortel Marianne.

– I år ha me også med nokre ungdomar som er med og gjer ulike oppgåver som å rydda og levera frukt til artistane, seier ho vidare.

Det er framleis mykje dugnadsarbeid og travle dagar for Maren og Marianne, men dei trivst godt med å gå laus på dei same arbeidsoppgåvene år etter år, og har ingen klare planar om å overlata ansvaret til nokon andre med det fyrste.

– Ein føler på eit eigarforhold til det ein driv med, og me er stolte over det arbeidet me legg ned her, fortel Marianne.

Maren meiner at det ikkje er enkelt å berre skulle gje seg med backstage-arbeidet.

– Det er vanskeleg å sleppa taket. Og så har me ganske god kontroll på tinga, så då veit me at festivalen sparar ein del tid, seier ho.


Siste saker Gå til framsida

Fotominne frå Langeland

Staden er Langeland og året 1970. Hesten og den gamle slåmaskinen heldt på denne tida framleis stand i jordbruket, fortel Harry Solberg, som har sendt oss dette kjekke bildet. Det er Jens Langeland som held i taumane, og borna på høykjerra er syskena Solberg frå Odda. Har du eit bilete frå farne tider som fortener å koma på trykk? Send det til redaksjonen@tysnesbladet.no, og hugs...